Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas skaidrās naudas stratēģija

Mēs apzināmies skaidrās naudas nozīmi un apņemamies nodrošināt, lai maksājumi ar valsts izlaistu naudu vienmēr būtu iespējami.

Skaidrajai naudai ir liela nozīme brīvas maksāšanas līdzekļa izvēles nodrošināšanā, un tā ir nozīmīga visu sabiedrības grupu finansiālās iekļautības nodrošināšanai. Mūsu skaidrās naudas stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un vispāratzīta kā maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzeklis.

Euro banknotes un monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis eurozonā un skaidrā nauda ir vienīgais publiski emitētais naudas veids, kas tieši pieejams visiem iedzīvotājiem. ECB un valstu centrālo banku (ko dēvē arī par Eurosistēmu) pamatuzdevums kopā ar banku sektoru ir nodrošināt vienmērīgu skaidrās naudas piegādi un vienkāršot skaidrās naudas izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmumu maksājumos.

Mēs nodrošinām skaidrās naudas nākotni vairākos veidos.


Mēs gādājam par skaidrās naudas pieejamību

Mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka euro banknotes un monētas vienmēr ir pieejamas sabiedrībai. Nacionālās centrālās bankas savās valstīs piedāvā bezmaksas skaidrās naudas pakalpojumus, kā arī cenšas padarīt skaidrās naudas aprites ciklu izmaksu ziņā pēc iespējas efektīvāku. Mēs arī ņemam vērā starptautisko tirgu vajadzības, jo no 30 līdz 50 % euro banknošu atrodas apgrozībā ārpus eurozonas. Un, ja nākotnē apgrozībā tiks laists digitālais euro, tas pastāvēs līdzās skaidrajai naudai.

Mēs nodrošinām skaidrās naudas pakalpojumu pieejamību ikvienam

Mēs vēlamies, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu piekļuve savai naudai neatkarīgi no izvēlētā maksāšanas veida un vajadzībām. Lai to nodrošinātu, bankām jāsniedz atbilstoši skaidrās naudas pakalpojumi, t. sk. skaidrās naudas izņemšana bez maksas vai par saprātīgu maksu. Mēs arī atbalstām mazumtirgotājus, kuri nodrošina papildu skaidrās naudas pakalpojumus, piemēram, skaidrās naudas atpakaļatmaksas (cash back) iespēju vai nelielu skaidrās naudas summu izņemšanu vai iemaksu. Mēs palīdzam bankām tikt galā ar pēkšņu banknošu pieprasījuma kāpumu un nodrošinām, lai skaidrā nauda varētu tikt izmantota kā alternatīvs maksāšanas līdzeklis gadījumā, kad īslaicīgi nav pieejami elektroniskie maksājumi.

Mēs gādājam par to, lai skaidrā nauda tiktu pieņemta visur

Lielākā daļa eurozonas iedzīvotāju uzskata, ka ir būtiski, lai būtu iespēja norēķināties ar skaidro naudu. Tāpēc būtisks maksājumu sistēmas uzdevums ir nodrošināt, lai visur tiktu pieņemta skaidrā nauda. Tas atbilst arī skaidrās naudas kā likumīgā maksāšanas līdzekļa statusam. Tas ļauj patērētājiem brīvi izvēlēties maksāšanas līdzekli un nozīmē, ka cilvēki bez piekļuves elektroniskiem maksājumiem nenonāk neizdevīgā stāvoklī. Mazumtirdzniecības uzņēmumi, tirgotāji un citi privātuzņēmumi nedrīkst atteikties pieņemt skaidrās naudas maksājumus, ja vien abas iesaistītas puses nav iepriekš vienojušās par citu maksāšanas līdzekli. Parasti arī valsts iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem jāpieņem skaidrā nauda, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Mēs izstrādājam inovatīvas un drošas euro banknotes

Euro banknotes aizsargā jaunākās un efektīvākās tehnoloģijas, tādējādi tās ir ļoti labi nodrošinātas pret viltojumiem un to īstumu var viegli noteikt. Mēs nodrošinām apgrozībā esošo euro banknošu īstumu un augstu kvalitāti un nosakām bankām un profesionālajiem skaidrās naudas apstrādātājiem stingrus banknošu pārbaudes un autentiskuma noteikšanas standartus. Eiropas Komisijas Perikla programma arī veicina pretviltošanas elementu izstrādi pašreizējo euro monētu nominālvērtību iespējamai atjaunināšanai nākotnē. Visbeidzot, mūsu mērķis ir nodrošināt, lai eiropieši spētu identificēties ar euro banknošu dizainu.

Mēs nodrošinām banknošu drošumu un ilgtspēju

Mēs gādājam, lai euro banknošu ražošana un izmantošana būtu droša, veicot pētījumus un pārbaudes saistībā ar euro banknošu ražošanas un laišanas apgrozībā potenciālo ietekmi uz sabiedrības veselību.

Pētījumi, piemēram, produkta vidiskās pēdas pētījums, ļauj mums nodrošināt, lai skaidrā nauda arī turpmāk būtu pēc iespējas ilgtspējīga un videi draudzīga. Tas tiek panākts, palīdzot mums apzināt iespējas vēl vairāk mazināt banknošu ietekmi uz vidi ar jauno tehnoloģiju un procesu palīdzību.

Visas šīs sadaļas lapas