Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas skaidrās naudas stratēģija

Banknotes ir daļa no mūsu tautsaimniecības, mūsu identitātes un mūsu kultūras, un mums ECB ir milzīga atbildība nodrošināt, lai cilvēki saglabātu uzticēšanos tām.

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

Euro banknotes un monētas ir vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis euro zonā un skaidrā nauda ir vienīgais publiski emitētais naudas veids, kas tieši pieejams visiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot autonomiju, privātumu un sociālo iekļaušanu. ECB un valstu centrālo banku (ko dēvē arī par Eurosistēmu) pamatuzdevums ir nodrošināt vienmērīgu skaidrās naudas piegādi un vienkāršot skaidrās naudas izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmumu maksājumos.

Mēs nodrošinām skaidrās naudas nākotni vairākos veidos.

Mēs nodrošinām skaidrās naudas pieejamību

Eurosistēma nodrošina, lai euro banknotes un monētas vienmēr būtu pieejamas sabiedrībai. Visas nacionālās centrālās bankas savās valstīs piedāvā bezmaksas skaidrās naudas pakalpojumus, cenšoties padarīt skaidrās naudas aprites ciklu izmaksu ziņā pēc iespējas efektīvāku. Mēs arī ņemam vērā starptautisko tirgu vajadzības, jo liela daļa euro banknošu atrodas apgrozībā ārpus euro zonas. Pat ja nākotnē apgrozībā tiks laists digitālais euro, tas pastāvēs līdzās skaidrajai naudai.

Mēs nodrošinām skaidrās naudas pakalpojumu pieejamību ikvienam

Eurosistēma vēlas, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu piekļuve savai naudai neatkarīgi no izvēlētā maksāšanas veida un vajadzībām. Tāpēc kredītiestādēm ir sociālā atbildība nodrošināt skaidrās naudas pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, t.sk. skaidrās naudas izņemšanu bez maksas vai par saprātīgu maksu. Mēs arī atbalstām mazumtirgotājus, kuri nodrošina papildus skaidrās naudas pakalpojumus, piemēram, skaidrās naudas atpakaļatmaksas (cash back) iespēju vai nelielu skaidrās naudas summu izņemšanu vai iemaksu. Visbeidzot, mēs palīdzam banku sektoram tikt galā ar pēkšņu banknošu pieprasījuma kāpumu un nodrošinām, lai skaidrā nauda varētu tikt izmantota kā alternatīvs maksāšanas līdzeklis gadījumā, ja īslaicīgi nav pieejami elektroniskie maksājumi.

Mēs gādājam par to, lai skaidrā nauda tiktu pieņemta visur

Skaidrā nauda joprojām ir noteicošais neliela apjoma maksājumu veids euro zonā un Eurosistēma uzskata, ka maksājumu sistēmas un euro kā likumīga maksāšanas līdzekļa statusa nodrošināšanai ir būtiski, lai skaidrā nauda tiktu plaši pieņemta. Tādējādi patērētājiem tiek nodrošināta brīva maksāšanas līdzekļa izvēle. Turklāt, ja skaidrā nauda tiek plaši pieņemta, cilvēki bez piekļuves elektroniskiem maksājumu pakalpojumiem nenonāk neizdevīgā stāvoklī. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, tirgotāji un citi uzņēmumi nedrīkst atteikties pieņemt skaidrās naudas maksājumus, ja vien to skaidri nenosaka likums vai visas iesaistītās puses iepriekš nav vienojušās par citu maksāšanas līdzekli.

Mēs izstrādājam inovatīvas un drošas euro banknotes

Eurosistēma izstrādā drošas banknotes, ko aizsargā jaunākās un efektīvākās tehnoloģijas, tādējādi tās ir ļoti labi nodrošinātas pret viltojumiem un to īstumu var viegli noteikt. Mēs nodrošinām apgrozībā esošo euro banknošu īstumu un augstu kvalitāti, un nosakām bankām un profesionālajiem skaidrās naudas apstrādātājiem stingrus banknošu pārbaudes un autentiskuma noteikšanas standartus. Eiropas Komisijas Perikla programma arī veicina pretviltošanas elementu izstrādi pašreizējo euro monētu nominālvērtību iespējamai atjaunināšanai nākotnē. Visbeidzot, mēs nodrošinām, lai eiropieši spētu identificēties ar euro banknošu dizainu.

Mēs nodrošinām banknošu drošumu un ilgtspējību

Eurosistēma gādā, lai euro banknošu izmantošana būtu droša, īstenojot pētījumus par euro banknošu izgatavošanas un laišanas apgrozībā potenciālo ietekmi uz sabiedrības veselību un veicot zinātniskas pārbaudes un testus. Tāpat mēs pārbaudām banknošu ietekmi uz vidi, lai konstatētu iespējas samazināt šo ietekmi, izmantojot jaunus produktus un procesus. Tādējādi nodrošinām, ka euro banknotes un to izgatavošanas process ir pēc iespējas ilgtspējīgāks, zaļāks un videi draudzīgāks.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas