Banknotes

Ir septiņu nominālvērtību euro banknotes: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro un 500 euro. Pirmā izlaiduma banknotes pamazām tiek aizstātas ar Eiropas sērijas banknotēm.

Visas banknotes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā euro zonā.

Banknošu nominālvērtības

Aplūkojiet pirmā izlaiduma banknotes un pirmās Eiropas sērijas banknotes! Katras nominālvērtības banknotei ir cita krāsa, un katra attēlo citu arhitektūras stilu – no antīkā laikmeta līdz pat 20. gs arhitektūrai.

Tiešsaistes aptauja par euro banknošu kvalitāti

Jūsu vērtējums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu apgrozībā esošo euro banknošu visaugstāko kvalitāti. Piedalieties šajā īsajā tiešsaistes aptaujā un izsakiet savu viedokli par banknošu kvalitāti!

Publikācijas

Plašai sabiedrībai un skaidrās naudas apstrādātājiem tiešsaistē pieejami bukleti, brošūras, plakāti un citi materiāli. Daži materiāli pieejami arī papīra formātā.

Banknošu drošība

Euro banknotēs ietverti vairāki pretviltošanas elementi. Aptaustiet, apskatiet un pagroziet tās!