Banknotes

Ir divi euro banknošu izlaidumi. Pirmajā izlaidumā ietilpst septiņu nominālvērtību euro banknotes – 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro un 500 euro. Otrajā izlaidumā ietilpst sešu nominālvērtību euro banknotes, un tā ieviešana noslēgsies ar 100 euro un 200 euro banknotes laišanu apgrozībā 2019. gadā. 500 euro banknote netiks izlaista. Pirmā izlaiduma banknotes, kas sākotnēji tika laistas apgrozībā 2002. gadā, pamazām tiek aizstātas ar Eiropas sērijas banknotēm. Visas banknotes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā euro zonā.

Svarīgākie datumi
17.09.2018.
Tiek publiskota jaunā 100 euro un 200 euro banknote.
04.04.2017.

Tiek laista apgrozībā jaunā 50 euro banknote.

05.07.2016.

Tiek publiskota jaunā Eiropas sērijas 50 euro banknote.

25.11.2015.
Tiek laista apgrozībā jaunā 20 euro banknote.
24.02.2015.
Tiek publiskota jaunā Eiropas sērijas 20 euro banknote.
01.01.2015.
Lietuva ievieš euro.
23.09.2014.
Tiek laista apgrozībā jaunā 10 euro banknote.
13.01.2014.
Tiek publiskota jaunā Eiropas sērijas 10 euro banknote.
01.01.2014.
Latvija ievieš euro.
02.05.2013.
Tiek laista apgrozībā jaunā 5 euro banknote.
10.01.2013.
Tiek publiskota jaunā Eiropas sērijas 5 euro banknote.
08.11.2012.
ECB paziņo par otrā euro banknošu izlaiduma – tā dēvētās Eiropas sērijas – ieviešanu.
01.01.2011.
Igaunija ievieš euro.
01.01.2009.
Slovākija ievieš euro.
01.01.2008.
Kipra un Malta ievieš euro.
01.01.2007.
Slovēnija ievieš euro.
01.01.2002.
Euro banknotes un monētas nonāk apgrozībā 12 ES valstīs – Austrijā, Beļģijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā.