Menu

Organizācija

ECB ir oficiāla ES institūcija un Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma pamats.

ECB, kas atrodas Frankfurtē pie Mainas, Vācijā, strādā vairāk nekā 3 500 darbinieku no visas Eiropas. Tie pilda dažādus pienākumus ciešā sadarbībā ar Eurosistēmas centrālajām bankām un – banku uzraudzības jomā – ar valstu uzraudzības iestādēm Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Struktūra

ECB prezidente ir Kristīne Lagarda (Christine Lagarde), bet viceprezidents – Luiss de Gindoss  (Luis de Guindos​). Galvenā lēmējinstitūcija ir Padome, kuras sastāvā ir seši Valdes locekļi un 19 euro zonas valstu centrālo banku vadītāji.Balsstiesības Padomē

Padomē valstu centrālo banku vadītāji pārmaiņus izmanto balsstiesības. Uzziniet, kā tiek pieņemti lēmumi un kāpēc tika ieviesta balsstiesību rotācija.