Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Vide, veselība un drošība

Mēs rūpējamies par vidi un vēlamies nodrošināt, lai euro banknošu izgatavošana un lietošana būtu droša, neapdraudētu veselību un būtu pēc iespējas videi draudzīgāka.

Lai euro banknošu un to izejvielu ražošanā tiktu ievēroti augsti standarti attiecībā uz veselības, drošības un vides aizsardzības nosacījumiem, ražotājiem jāievēro precīzas ECB noteiktas prasības.

Katru gadu pārbaudām to atbilstību. Šīs prasības papildina divas pārvaldības sistēmas, kuru pamatā ir starptautiskie standarti ISO 14001 un ISO 45001.

Vides aizsardzības vadības sistēma

Vides aizsardzības vadības sistēma nodrošina, ka euro banknotes, t. sk. to izejvielas, tiek ražotas pēc iespējas ilgtspējīgākā veidā.

Kopš euro ieviešanas mēs uzraugām euro banknošu un to izejvielu ražošanas ietekmi uz vidi un veicinām ilgtspējas iniciatīvas, lai vēl vairāk samazinātu to ietekmi uz vidi. Mēs arī sekojam līdzi jaunām vides problēmām.

2004. gadā mēs veicām dzīves cikla novērtējumu, lai novērtētu pirmā izlaiduma euro banknošu ietekmi uz vidi. Novērtējuma rezultāti tika izmantoti, lai īstenotu pasākumus banknošu ietekmes uz vidi samazināšanai, piemēram, izmantojot 100 % ilgtspējīgu kokvilnu un aizliedzot apglabāt banknošu atkritumus atkritumu poligonos.

Bankomātu ražotāji arī spējuši samazināt banknomātu enerģijas patēriņu, pēdējo 15 gadu laikā ievērojami uzlabojot situāciju.

Mēs veicām jaunu otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknošu ietekmes uz vidi novērtējumu, izmantojot Eiropas Komisijas produkta vidiskās pēdas (PEF) metodoloģiju. Šis pētījums liecina, ka salīdzinājumā ar citām ikdienas darbībām ietekme uz vidi, ko rada iedzīvotāju maksājumi ar euro banknotēm, kopumā ir ļoti neliela.

Uzziniet vairāk par pētījumu

Veselības un drošības aizsardzības vadības sistēma

Mēs monitorējam banknotes, lai nodrošinātu, ka to izgatavošana un lietošana ir droša, un veicam ķīmisko un bioloģisko faktoru riska novērtējumus.

Piemēram, mēs nodrošinām, lai jebkuru banknotēs izmantoto ķīmisko vielu koncentrācija būtu daudz zemāka par cilvēku veselību apdraudošo līmeni un tā būtu saskaņota ar ES noteikumiem.

Mēs arī aizsargājam cilvēkus, kuri ražo euro banknotes, nosakot, ka euro banknošu un to izejvielu ražošanai jāatbilst darba veselības un drošības vadības sistēmas starptautiskajam standartam (ISO 45001).

Ar banknotēm tāpat kā lielāko daļu priekšmetu, ko izmanto liels skaits cilvēku, var pārnēsāt baktērijas vai vīrusus. Neatkarīgu pārbaužu rezultāti apstiprina, ka euro banknošu lietošana ir droša un nerada lielāku risku kā saskare ar citām kopīgām virsmām, piemēram, durvju rokturiem.

Koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas sākumā mēs novērtējām, vai euro banknotes un monētas varētu veicināt Covid-19 izplatīšanos. Rezultāti liecināja, ka maksājumiem izmantotās euro banknotes nerada būtisku infekcijas risku. 

Lasiet mūsu pētījumu par Covid-19 iespējamo transmisiju ar banknošu starpniecību.

Visas šīs sadaļas lapas