Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Veiligheid, gezondheid en milieu

We geven om het milieu en willen dat eurobankbiljetten veilig worden geproduceerd, geen gevaar vormen voor de gezondheid en zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Bij de productie van eurobankbiljetten en de winning van grondstoffen hiervoor moeten fabrikanten voldoen aan strenge gezondheids-, veiligheids- en milieunormen en zeer specifieke eisen van de ECB.

Elk jaar controleren we de naleving hiervan. Deze vereisten worden aangevuld door twee beheersystemen die zijn gebaseerd op internationale normen (ISO 14001 en ISO 45001).

Milieubeheersysteem

Het milieubeheersysteem waarborgt dat eurobankbiljetten zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd, inclusief de winning van de benodigde grondstoffen.

Sinds de invoering van de euro houden we de milieueffecten van de productie van eurobankbiljetten en de winning van de grondstoffen daarvoor goed in de gaten, en bevorderen we duurzaamheidsinitiatieven om de milieueffecten ervan verder terug te dringen. Daarbij letten we ook op nieuwe milieukwesties die zich aandienen.

In 2004 hebben we een levenscyclusbeoordeling gedaan om de milieueffecten van de eerste serie eurobankbiljetten te meten. Aan de hand van de bevindingen van deze beoordeling zijn er maatregelen genomen om de ecologische voetafdruk van bankbiljetten te verkleinen, zoals het gebruik van 100% duurzaam katoen en een verbod op het storten van bankbiljettenafval.

Ook fabrikanten van geldautomaten hebben zich ingezet om hun energieverbruik te verlagen, en de afgelopen 15 jaar forse verbetering geboekt.

Voor de tweede serie bankbiljetten, de Europa-serie, hebben we een nieuwe milieueffectbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de PEF-methodologie voor het onderzoeken van de ecologische voetafdruk van producten (Product Environmental Footprint) van de Europese Commissie. Uit dit onderzoek blijkt dat de milieueffecten van een burger die met eurobankbiljetten betaalt over het geheel genomen zeer gering zijn in vergelijking met de andere dagelijkse activiteiten van diezelfde burger.

Meer informatie over het onderzoek

Veiligheids-en-gezondheidssysteem

We zien erop toe dat het veilig is om bankbiljetten te produceren en te gebruiken, en beoordelen de risico's van chemische en biologische factoren.

Zo zorgen we dat alle chemische stoffen in bankbiljetten ver onder zorgwekkende niveaus voor de menselijke gezondheid liggen en in overeenstemming zijn met EU-verordeningen.

Daarnaast beschermen we mensen die eurobankbiljetten produceren door te eisen dat de productie van eurobankbiljetten en de winning van de grondstoffen daarvoor voldoen aan de internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk (ISO 45001).

Net als de meeste andere voorwerpen die door veel mensen worden aangeraakt, kunnen bankbiljetten dragers zijn van bacteriën of virussen. Onafhankelijke testresultaten bevestigen dat eurobankbiljetten veilig te gebruiken zijn en geen groter risico vormen dan bijvoorbeeld een deurklink.

Toen de coronapandemie zich voor het eerst aandiende, hebben we beoordeeld of eurobankbiljetten en -munten zouden kunnen bijdragen aan de overdracht van corona. Uit de beoordeling kwam naar voren dat eurobankbiljetten die worden gebruikt voor betalingen geen significant besmettingsrisico vormen. 

Zie voor meer informatie ons onderzoek naar de mogelijke overdracht van corona via bankbiljetten

Alle pagina's in dit deel