Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Keskkond, tervishoid ja ohutus

Peame keskkonnakaitset oluliseks ning soovime tagada, et pangatähtede tootmine ja kasutamine oleks ohutu ja võimalikult keskkonnasõbralik ega kahjustaks inimeste tervist.

Selleks et säilitada europangatähtede ja nende tooraine tootmisel tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuete järgimise kõrge tase, peavad tootjad täitma EKP kehtestatud täpseid nõudeid.

Kontrollime nende järgimist igal aastal. Neid nõudeid täiendavad kaks rahvusvahelistel standarditel põhinevat juhtimissüsteemi (ISO 14001 ja ISO 45001).

Keskkonnajuhtimissüsteem

Keskkonnajuhtimissüsteemi kaudu tagatakse, et europangatähti ja nende toormaterjale toodetakse võimalikult jätkusuutlikult.

Alates euro kasutuselevõtust jälgime pidevalt europangatähtede ja nende toorainete tootmise keskkonnamõju ning edendame jätkusuutlikkuse algatusi keskkonnamõju edasiseks vähendamiseks. Samuti jälgime esile kerkivaid uusi keskkonnaprobleeme.

2004. aastal tegime kasutustsükli hinnangu, et mõõta europangatähtede esimese seeria keskkonnamõju. Tulemuste põhjal rakendati meetmeid pangatähtede keskkonnajalajälje vähendamiseks, näiteks kasutades 100%-list kestlikku puuvilla ning keelustades pangatähtede jäätmete ladestamise prügilatesse.

Sularahaautomaatide tootjad on samuti püüdnud energiatarbimist vähendada ning selle näitajad on viimase 15 aasta jooksul märkimisväärselt paranenud.

Europangatähtede teise seeria puhul tegime uue keskkonnamõju hindamise, kasutades Euroopa Komisjoni välja töötatud toote keskkonnajalajälje hindamise metoodikat. Uuring näitab, et europangatähtedes maksete tegemise keskkonnamõju on inimeste muu igapäevategevuse tagajärgedega võrreldes väga väike.

Loe lähemalt uuringu kohta

Tervishoiu- ja ohutusjuhtimise süsteem

Jälgime pangatähtede tootmise ja kasutamise turvalisust ning hindame keemiliste ja bioloogiliste teguritega seotud riske.

Näiteks tagame, et kõigi pangatähtedes sisalduvate keemiliste ainete tase jääb tervisekaitse nõuetes kehtestatud piirmääradest tunduvalt allapoole ja on kooskõlas ELi määrustega.

Kaitseme ka pangatähtede tootmises osalevaid töötajaid, nõudes, et europangatähtede ja nende toorainete tootmine vastaks töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rahvusvahelisele standardile (ISO 45001).

Pangatähtedelt, nagu ka muudelt esemetelt, millega puutub kokku palju inimesi, võib leida baktereid või viiruseid. Sõltumatu uuringu tulemused kinnitavad, et europangatähtede kasutamine on turvaline ja ei ole ohtlikum kui kokkupuuted muude ühispindadega (nt uksekäepidemed).

COVID-19 pandeemia alguses hindasime, kas europangatähed ja -mündid võivad viiruse levikule kaasa aidata. Tulemused näitasid, et eurosularaha kasutamisega ei kaasne märkimisväärset nakatumise ohtu. 

Loe lähemalt uuringu kohta, mis käsitleb COVID-19 võimalikku levikut pangatähtede kaudu.

Kõik selle jaotise teemad