Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια

Μεριμνούμε για το περιβάλλον και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παράγονται και χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, δεν θέτουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία και είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Προκειμένου να τηρούνται υψηλά πρότυπα όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ και των πρώτων υλών τους, οι κατασκευαστές πρέπει να πληρούν τις ακριβείς απαιτήσεις που καθορίζει η ΕΚΤ.

Διενεργούμε σχετικές επιθεωρήσεις της συμμόρφωσης σε ετήσια βάση. Οι απαιτήσεις αυτές συμπληρώνονται από δύο συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, τα ISO14001 και ISO 45001.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παράγονται με όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών τους.

Από την εισαγωγή του ευρώ και μετά, παρακολουθούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ και των πρώτων υλών τους και προάγουμε πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα με σκοπό την περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Παρακολουθούμε επίσης την εμφάνιση νέων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Το 2004 διενεργήσαμε μια αξιολόγηση κύκλου ζωής για να υπολογίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρώτης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για να εφαρμοστούν μέτρα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τραπεζογραμματίων, όπως η χρήση 100% βιώσιμου βάμβακα και η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων των τραπεζογραμματίων.

Οι κατασκευαστές ATM εργάστηκαν επίσης για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, η οποία έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια.

Διενεργήσαμε νέα αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, τη σειρά «Ευρώπη», χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν όταν ένας πολίτης πληρώνει με τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι συνολικά πολύ χαμηλές σε σύγκριση με τις άλλες καθημερινές του δραστηριότητες.

Μάθετε περισσότερα για τη μελέτη

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

Παρακολουθούμε τα τραπεζογραμμάτια προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι παράγονται και χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και διενεργούμε αξιολογήσεις κινδύνου για χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Για παράδειγμα, διασφαλίζουμε ότι τυχόν χημικές ουσίες στα τραπεζογραμμάτια είναι πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία και είναι ευθυγραμμισμένες με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Προστατεύουμε επίσης τους ανθρώπους που κατασκευάζουν τραπεζογραμμάτια ευρώ, απαιτώντας η παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ και των πρώτων υλών τους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο (ISO 45001) που αφορά τα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τα τραπεζογραμμάτια, όπως τα περισσότερα αντικείμενα που χειρίζεται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, μπορούν να φέρουν βακτήρια ή ιούς. Ανεξάρτητα αποτελέσματα ελέγχου επιβεβαιώνουν ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι ασφαλή στη χρήση τους και δεν ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι η αφή άλλων κοινών επιφανειών, όπως το πόμολο μιας πόρτας.

Κατά την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) αξιολογήσαμε κατά πόσον τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μετάδοση του COVID-19. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που χρησιμοποιούνται για πληρωμές δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης. 

Διαβάστε την έρευνά μας για τη δυνητική μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19 μέσω των τραπεζογραμματίων

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα