Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (1994-1998)

Το 1992 η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστότερη ως η Συνθήκη του Μάαστριχτ, καθόρισε έναν οδικό χάρτη προς ένα κοινό νόμισμα και μια κεντρική τράπεζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Ιανουάριο του 1994 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ) το οποίο αποτέλεσε ένα ενδιάμεσο, αλλά καίριο βήμα προς την ίδρυση της ΕΚΤ. Σε αντίθεση με την Επιτροπή Διοικητών, το ΕΝΙ διέθετε δική του νομική προσωπικότητα και αναπτύχθηκε γρήγορα ως οργανισμός αλλά και ως προς τον αριθμό υπαλλήλων. Το ΕΝΙ είχε δύο Προέδρους: πρώτα τον Alexandre Lamfalussy και στη συνέχεια τον Willem Frederik Duisenberg από τον Ιούλιο του 1997. Ο Duisenberg έγινε επίσης ο πρώτος Πρόεδρος της ΕΚΤ το 1998. Ο Πρόεδρος του ΕΝΙ ασκούσε την προεδρία του Συμβουλίου, το οποίο περιλάμβανε επίσης τον Αντιπρόεδρο και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ.

Κατά τα επόμενα τεσσεράμισι έτη το ΕΝΙ γρήγορα ανέπτυξε την οργανωτική του δομή. Σημαντικές εργασίες εκτελούνταν παράλληλα από υποεπιτροπές, ομάδες εργασίας και υποκείμενες ομάδες δράσης των κεντρικών τραπεζών και του ΕΝΙ, δομή συνεργασίας που είχε καθιερωθεί κατά την περίοδο της Επιτροπής Διοικητών.

Επίκεντρο των εργασιών του ΕΝΙ ήταν η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων της ΕΚΤ και του νέου νομίσματος. Είχε αναλάβει επίσης ορισμένα λειτουργικά καθήκοντα, όπως η αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας, το οποίο προϋπήρξε. Σκοπός του ΕΝΙ ήταν:

  • να συντονίσει καλύτερα τη νομισματική πολιτική στην ΕΕ
  • να επιβάλει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
  • να βελτιώσει τα (διασυνοριακά) συστήματα πληρωμών στην ΕΕ
  • να αναπτύξει ρυθμιστικό, οργανωτικό και υλικοτεχνικό πλαίσιο
  • να αναπτύξει κοινή στρατηγική νομισματικής πολιτικής για το ευρώ
  • να προετοιμάσει μια ενιαία αγορά χρήματος.

Τα αρχεία του ΕΝΙ καλύπτουν προπαρασκευαστικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες κατά την περίοδο 1994-1998, όπως συνεδριάσεις ομάδων εργασίας, διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα και έγγραφα σχετικά με τις βασικές αρμοδιότητες όσον αφορά την εναρμόνιση των συστημάτων πληρωμών, τις στατιστικές μεθόδους, τη νομισματική πολιτική, τον σχεδιασμό και την έκδοση των τραπεζογραμματίων ευρώ και άλλα σχετικά θέματα.

Ο σχετικός κατάλογος αρχειακού υλικού καταρτίζεται επί του παρόντος.

Τα αρχειοθετημένα έγγραφα που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα διατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα του δημόσιου καταλόγου εγγράφων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα