Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κέρματα

Η σειρά των κερμάτων ευρώ αποτελείται από οκτώ διαφορετικές ονομαστικές αξίες: 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτά/σεντ(*), καθώς και 1 και 2 ευρώ. Τα κέρματα ευρώ έχουν μια κοινή και μια εθνική όψη. Η εθνική όψη υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης. Οι κοινές όψεις των κερμάτων σχεδιάστηκαν από τον Luc Luycx του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Βελγίου.

Σε αυτές απεικονίζονται παραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή της Ευρώπης και συμβολίζουν την ενότητα της ΕΕ. Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών/σεντ απεικονίζεται η Ευρώπη σε σχέση με την Αφρική και την Ασία σε μια υδρόγειο σφαίρα. (*): Με τον όρο «λεπτό» ορίζεται η υποδιαίρεση του ευρώ στην Ελλάδα, ενώ η ίδια υποδιαίρεση στην Κύπρο ορίζεται με τον όρο «σεντ».

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κέρματα ευρώ σε οποιαδήποτε χώρα της ζώνης του ευρώ.

Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει δύο αναμνηστικά κέρματα τον χρόνο. Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τις ίδιες ιδιότητες και την ίδια ευρωπαϊκή όψη με τα κέρματα των 2 ευρώ που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Διαφέρουν μόνο ως προς το αναμνηστικό σχέδιο που απεικονίζεται στην εθνική τους όψη. Αναμνηστικά κέρματα εκδίδονται αποκλειστικά στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ.

Έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει να γίνονται αποδεκτά– όπως κάθε άλλο κέρμα ευρώ.

Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Αρμοδιότητα για την έκδοση κερμάτων

Ενώ η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων που μπορούν να εκδίδουν οι χώρες της ζώνης του ευρώ, τα κέρματα εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Εάν μια χώρα της ζώνης του ευρώ σκοπεύει να εκδώσει κέρματα με νέο σχέδιο – όπως ένα αναμνηστικό κέρμα – πρέπει να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στη συνέχεια τις αντίστοιχες πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C) η οποία διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η Επιτροπή είναι η έγκυρη πηγή στην οποία στηρίζεται η ΕΚΤ όταν ενημερώνει τον δικτυακό της τόπο σχετικά με τα κέρματα ευρώ.

Για ερωτήσεις σχετικά με τα κέρματα ευρώ μπορείτε να απευθύνεστε στην παρακάτω διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα