Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κέρματα

Η σειρά των κερμάτων ευρώ αποτελείται από οκτώ διαφορετικές ονομαστικές αξίες: 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτά/σεντ(*), καθώς και 1 και 2 ευρώ. Τα κέρματα ευρώ έχουν μια κοινή και μια εθνική όψη. Η εθνική όψη υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης. Οι κοινές όψεις των κερμάτων σχεδιάστηκαν από τον Luc Luycx του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Βελγίου.

Σε αυτές απεικονίζονται παραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή της Ευρώπης και συμβολίζουν την ενότητα της ΕΕ. Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών/σεντ απεικονίζεται η Ευρώπη σε σχέση με την Αφρική και την Ασία σε μια υδρόγειο σφαίρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κέρματα ευρώ σε οποιαδήποτε χώρα της ζώνης του ευρώ.

(*): Με τον όρο «λεπτό» ορίζεται η υποδιαίρεση του ευρώ στην Ελλάδα, ενώ η ίδια υποδιαίρεση στην Κύπρο ορίζεται με τον όρο «σεντ».

Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει δύο αναμνηστικά κέρματα τον χρόνο. Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τις ίδιες ιδιότητες και την ίδια ευρωπαϊκή όψη με τα κέρματα των 2 ευρώ που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Διαφέρουν μόνο ως προς το αναμνηστικό σχέδιο που απεικονίζεται στην εθνική τους όψη. Αναμνηστικά κέρματα εκδίδονται αποκλειστικά στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ.

Έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει να γίνονται αποδεκτά– όπως κάθε άλλο κέρμα ευρώ.

Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Αρμοδιότητα για την έκδοση κερμάτων

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα τραπεζογραμμάτια, υπεύθυνες για την έκδοση των κερμάτων ευρώ είναι οι εθνικές αρχές και όχι η ΕΚΤ. Εάν μια χώρα της ζώνης του ευρώ σκοπεύει να εκδώσει κέρματα με νέο σχέδιο – όπως ένα αναμνηστικό κέρμα – πρέπει να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στη συνέχεια τις αντίστοιχες πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C) η οποία διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η Επιτροπή είναι η έγκυρη πηγή στην οποία στηρίζεται η ΕΚΤ όταν ενημερώνει τον δικτυακό της τόπο σχετικά με τα κέρματα ευρώ.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα κέρματα ευρώ, μπορείτε να απευθύνεστε στην παρακάτω διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

Ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός κερμάτων και τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληθωρισμό, τον οποίο επιδιώκει να ελέγχει η ΕΚΤ με τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Επομένως, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που οι χώρες της ζώνης του ευρώ μπορούν να εκδίδουν. Όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια, η ΕΚΤ εγκρίνει και την έκδοση και την ποσότητά τους.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα