Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Kolikot

Eurokolikkosarjassa on kahdeksan eriarvoista kolikkoa: 1, 2, 5, 10, 20 ja 50 sentin kolikot sekä 1 ja 2 euron kolikot. Kaikilla eurokolikoilla on sekä kaikille maille yhteinen että kansallinen puoli. Kansallinen puoli kertoo, missä maassa kolikko on laskettu liikkeeseen. Eurokolikoiden yhteisen puolen kuva-aiheet on suunnitellut Luc Luycx Belgian kuninkaallisesta rahapajasta.

Yhteisellä puolella on aina joko Euroopan unionin tai Euroopan karttakuva, joka symboloi Euroopan unionin yhtenäisyyttä. Pienimmissä eli 5, 2 ja 1 sentin kolikoissa oleva kartta kuvaa Eurooppaa suhteessa Afrikkaan ja Aasiaan.

Kaikissa euroalueen maissa voi käyttää kaikkia eurokolikoita.

2 euron erikoisrahat

Kukin euroalueen maa voi laskea liikkeeseen kaksi erikoisrahaa vuodessa. Erikoisrahoilla on samat tekniset ominaisuudet ja sama yhteinen puoli kuin tavanomaisilla 2 euron kolikoilla. Erikoisrahojen kansallisella puolella on kuitenkin erityinen kuva-aihe, joka eroaa tavanomaisten eurorahojen kuva-aiheista. Ainoastaan 2 euron kolikoista saa tehdä erikoisrahoja.

Erikoisrahat ovat laillisia maksuvälineitä kaikkialla euroalueella. Niitä voi siis käyttää kuten tavanomaisiakin eurokolikoita, ja maksun vastaanottajalla on velvollisuus ottaa ne vastaan.

2 euron erikoisrahat

Vastuu kolikoista

Eurokolikot kuuluvat edelleen kansalliseen toimivaltaan, toisin kuin setelit, jotka kuuluvat EKP:n toimivaltaan. Kun jokin euroalueen maa aikoo laskea liikkeeseen kolikoita, joissa on uusi kuva-aihe (esimerkiksi 2 euron erikoisrahoja), sen on ilmoitettava hyvissä ajoin suunnitelmistaan Euroopan komissiolle. Komissio julkaisee tiedon monikielisessä EU:n virallisessa lehdessä (C-sarja). EKP päivittää eurokolikoita koskevat tiedot verkkosivuilleen virallisen lehden perusteella.

Eurokolikoita koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen Euroopan komissio – Talous- ja rahoitusasioiden pääosasto (Directorate-General for Economic and Financial Affairs)

Jos kolikoita ja seteleitä on kierrossa liikaa, seurauksena voi olla inflaatio. Sen estämiseksi EKP pyrkii pitämään yllä hintavakautta. EKP:n on siksi hyväksyttävä euroalueen maiden liikkeeseen laskemien kolikoiden määrä. EKP hyväksyy niin ikään liikkeeseen laskettavien setelien määrän, ja se myös laskee seteleitä liikkeeseen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut