Menu

Kolikot

Eurokolikkosarjassa on kahdeksan eriarvoista kolikkoa: 1, 2, 5, 10, 20 ja 50 sentin kolikot sekä 1 ja 2 euron kolikot Kaikilla eurokolikoilla on sekä kaikille maille yhteinen että kansallinen puoli. Kansallinen puoli kertoo, missä maassa kolikko on laskettu liikkeeseen. Eurokolikoiden yhteisen puolen kuva-aiheet on suunnitellut Luc Luycx Belgian kuninkaallisesta rahapajasta.

Yhteisellä puolella on aina joko Euroopan unionin tai Euroopan karttakuva, joka symboloi Euroopan unionin yhtenäisyyttä. Pienimmissä eli 5, 2 ja 1 sentin kolikoissa oleva kartta kuvaa Eurooppaa suhteessa Afrikkaan ja Aasiaan.

Kaikissa euroalueen maissa voi käyttää kaikkia eurokolikoita.

2 euron erikoisrahat

€2 commemorative coins

Kukin euroalueen maa voi laskea liikkeeseen kaksi erikoisrahaa vuodessa. Erikoisrahoilla on samat tekniset ominaisuudet ja sama yhteinen puoli kuin tavanomaisilla 2 euron kolikoilla. Erikoisrahojen kansallisella puolella on kuitenkin erityinen kuva-aihe, joka eroaa tavanomaisten eurorahojen kuva-aiheista. Ainoastaan 2 euron kolikoista saa tehdä erikoisrahoja.

Erikoisrahat ovat laillisia maksuvälineitä kaikkialla euroalueella. Niitä voi siis käyttää kuten tavanomaisiakin eurokolikoita, ja maksun vastaanottajalla on velvollisuus ottaa ne vastaan.

Vastuu kolikoista

Responsibility for coins

Eurokolikot kuuluvat edelleen kansalliseen toimivaltaan, toisin kuin setelit, jotka kuuluvat EKP:n toimivaltaan. Kun jokin euroalueen maa aikoo laskea liikkeeseen kolikoita, joissa on uusi kuva-aihe (esimerkiksi 2 euron erikoisrahoja), sen on ilmoitettava hyvissä ajoin suunnitelmistaan Euroopan komissiolle. Komissio julkaisee tiedon monikielisessä EU:n virallisessa lehdessä (C-sarja). EKP päivittää eurokolikoita koskevat tiedot verkkosivuillaan virallisen lehden perusteella.

Eurokolikoita koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen

Euroopan komissio

Talous- ja rahoitusasioiden pääosasto (Directorate-General for Economic and Financial Affairs)

Jos kolikoita ja seteleitä on kierrossa liikaa, seurauksena voi olla inflaatio. Sen estämiseksi EKP pyrkii pitämään yllä hintavakautta. EKP:n on siksi hyväksyttävä euroalueen maiden liikkeeseen laskemien kolikoiden määrä. EKP hyväksyy niin ikään liikkeeseen laskettavien setelien määrän, ja se myös laskee seteleitä liikkeeseen. lue lisää