Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valuuttaoperaatiot

Yleistä

Eurojärjestelmä toteuttaa valuuttaoperaatioita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklojen 127 ja 219 pohjalta. Valuuttaoperaatioita ovat

  • valuuttainterventiot
  • valuuttavarannoista saatujen korkotuottojen myynti ja niin sanotut kaupalliset toimet.

Valuuttainterventiot

Yksipuolisia ja koordinoituja toimia

Ellei muodollisia sopimuksia tai yleisiä suuntaviivoja ole laadittu, eurojärjestelmä voi tarvittaessa toteuttaa valuuttainterventioita joko yksin (yksipuolinen interventio) tai yhdessä muiden keskuspankkien kanssa (koordinoitu interventio).

Keskitettyjä ja hajautettuja toimia

Interventioita voidaan toteuttaa EKP:ssä (keskitetysti) ja kansallisissa keskuspankeissa (hajautetusti). Sillä, toteutetaanko interventio keskitetysti vai hajautetusti, ei ole merkitystä operaation perimmäisen tavoitteen kannalta.

Kun on kyse euroalueen ulkopuolisten EU-maiden valuutoista, interventioiden toteutus ja rahoitus suunnitellaan yhdessä maiden keskuspankkien kanssa vaarantamatta EKP:n ensisijaista tavoitetta ylläpitää hintatason vakautta.

Valuuttakurssimekanismi ERM II

Taustaa

Interventioita tehdään myös valuuttakurssimekanismi ERM II:ssa, joka otettiin käyttöön talous- ja rahaliitto EMUn kolmannen vaiheen alussa. ERM II perustuu pääasiassa kahteen oikeudelliseen asiakirjaan eli Eurooppa-neuvoston 16.6.1997 antamaan päätöslauselmaan sekä EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien välillä 1.9.1998 solmittuun sopimukseen (sellaisena kuin se on muutettuna).

ERM II – käytäntöjä ja menettelyjä

Osallistujamaat

Tanska on osallistunut ERM II:een 4.1.1999 alkaen osallistuttuaan sitä ennen alkuperäiseen ERM-mekanismiin. Bulgaria liittyi ERM II:een 13.7.2020.

ERM II:een osallistuvien valuuttojen eurokeskuskurssit ja interventiokurssit

Rahayksikkö 1 euro =
Tanskan kruunu (DKK) Yläraja 7,62824
Keskuskurssi 7,46038
Alaraja 7,29252
Bulgarian lev (BGN) Yläraja 2,24920
Keskuskurssi 1,95583
Alaraja 1,66246

Ecofin-neuvoston rooli

Valuuttainterventioita voidaan toteuttaa myös osana institutionaalisia järjestelyjä, jotka koskevat euron suhdetta EU:n ulkopuolisten maiden valuuttoihin (esimerkiksi Yhdysvaltain dollariin ja Japanin jeniin). Perussopimuksen artiklassa 219 esitetään kaksi mahdollista institutionaalista järjestelyä.

  • Ecofin-neuvosto voi tehdä muodollisia sopimuksia euron valuuttakurssijärjestelmästä.
  • Ecofin-neuvosto voi laatia yleiset suuntaviivat eurojärjestelmän valuuttakurssipolitiikalle.

Kumpikaan järjestely ei ole toistaiseksi käytössä. EKP on mukana päätöksenteossa kummassakin tapauksessa: järjestelyt laaditaan sen suosituksesta tai sitä kuullaan ennen järjestelyjen laatimista, eivätkä ne saa vaikuttaa keskuspankkijärjestelmän ensisijaiseen tavoitteeseen pitää yllä hintatason vakautta. EKP:n valuuttavarantojen määrä ei rajoita sen mahdollisuuksia tehdä valuuttainterventioita. EKP voi rahoittaa interventioita esimerkiksi käyttämällä valuuttaswapeja.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut