European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP, EKPJ ja eurojärjestelmä

Euroopan keskuspankki (EKP) on 1.1.1999 lähtien vastannut rahapolitiikan harjoittamisesta euroalueella, joka on Yhdysvaltain jälkeen suurin talousalue koko maailmassa.

Euroalue syntyi, kun vastuu rahapolitiikasta siirtyi yhdentoista EU:n jäsenvaltion kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle tammikuussa 1999. Kreikka liittyi euroalueeseen vuonna 2001, Slovenia vuonna 2007 ja Kypros sekä Malta vuonna 2008. Slovakiasta tuli euroalueen jäsen vuonna 2009, Virosta vuonna 2011, Latviasta vuonna 2014 ja Liettuasta vuonna 2015. Euroalueen ja uuden ylikansallisen toimielimen, EKP:n, synty oli merkkipaalu Euroopan pitkässä ja monivaiheisessa yhdentymisprosessissa.

Kaikkien 19 maan oli täytettävä lähentymiskriteerit voidakseen tulla euroalueen jäseniksi, ja muidenkin EU-maiden on täytettävä ne ennen euron käyttöönottoa. Kriteereissä on määritelty ne taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset, jotka täytettyään maat voivat osallistua rahaliittoon menestyksekkäästi.

EKP:n toiminta

Euroopan keskuspankki

Yhteisen rahapolitiikan oikeudellisen perustan muodostavat sopimus Euroopan unionin toiminnasta sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö. EKP ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä aloittivat toimintansa 1.6.1998. EKP on perustettu eurojärjestelmän ja EKPJ:n ytimeksi. EKP ja kansalliset keskuspankit hoitavat yhdessä niille uskottuja tehtäviä. Kansainvälisen julkisoikeuden nojalla EKP on oikeushenkilö.

Euroopan keskuspankkijärjestelmä

Euroopan keskuspankkijärjestelmän muodostavat EKP ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit riippumatta siitä, ovatko jäsenvaltiot ottaneet euron käyttöön.

Eurojärjestelmä

Eurojärjestelmän muodostavat EKP ja niiden EU-maiden kansalliset keskuspankit, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. Eurojärjestelmä ja EKPJ toimivat rinnakkain niin kauan kuin osa EU:n jäsenmaista on euroalueen ulkopuolella.

Euroalue

Euroalueeseen kuuluvat kaikki euron käyttöön ottaneet EU-maat.

SEE ALSO

Find out more about related content

Oikeudellinen perusta

Perussopimukset ja perussääntö

Euroalue

Kartta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut