Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Setelien tuotanto ja setelivarastot

Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit vastaavat yhdessä eurosetelien tuotannosta. Aluksi määritetään vuotuinen tuotantotarve. Tuotantomäärän on oltava riittävä, jotta huonokuntoiset setelit voidaan korvata uusilla ja varautua odotettuihin (esim. kausittaisiin) ja odottamattomiin kysyntäpiikkeihin. Kansalliset keskuspankit laativat arvion tulevan vuoden eurosetelikysynnästä omassa maassaan, ja EKP laatii kootun ennusteen. Jotta mihinkään maahan ei pääse syntymään setelien vajetta tai ylijäämää, kansalliset keskuspankit tasaavat ajoittain varastojaan EKP:n valvonnassa.

Setelien painaminen

Setelien tuotanto on tehokkuussyistä hajautettu, eli kansalliset keskuspankit vastaavat siitä yhdessä. EKP määrittää kansallisten keskuspankkien vuotuiset tuotanto-osuudet siten, että kukin kansallinen keskuspankki hoitaa määrätyn osuuden yhden tai useamman seteliarvon tuotannosta. Kukin keskuspankki vastaa oman osuutensa tuotantokustannuksista. Esimerkiksi Italian, Ranskan ja Saksan keskuspankit painoivat yhteensä 1,7 miljardia 50 euron seteliä vuonna 2017.

Euroseteleitä painaa 11 tarkoin valikoitua setelipainoa eri puolilla Eurooppaa. Painetut setelit toimitetaan kansallisiin keskuspankkeihin.

Tuotantoprosessin aikana eurosetelit joutuvat satoihin testeihin, joista osa tehdään koneellisesti ja osa manuaalisesti. Tuotantojärjestelyillä ja yhteisellä laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan, että erisuuruiset eurosetelit ovat täysin yhdenmukaisia setelipainosta riippumatta.

Toisenkin sarjan eurosetelit painetaan puhtaasta puuvillasta valmistetulle paperille, joka kahisee, tuntuu lujalta ja kestää kulutusta. Tietyt turvatekijät – kuten vesileima ja turvalanka – ovat osa setelipaperia.

Eurosetelien tuotannossa käytetään erilaisia painolaattoja ja erikoismusteita sekä useita painatusprosesseja, kuten offsetpainatusta, kaiverruspainatusta ja väriä vaihtavassa numerossa myös silkkipainatusta. Lisäksi seteleihin kiinnitetään hologrammi.

100 ja 200 euron setelien paino- ja tuotantoprosessi

Eurojärjestelmän strateginen varasto

Eurojärjestelmällä on setelien logistisia varastoja ja strateginen varasto. Logistisilla varastoilla katetaan normaali setelikysyntä, kun halutaan

  • korvata kierrosta poistetut huonokuntoiset setelit
  • lisätä liikkeessä olevien setelien määrää kysynnän odotettavasti lisääntyessä
  • vastata kysynnän kausivaihteluihin
  • tehostaa setelikuljetuksia kansallisten keskuspankkien eri konttorien välillä.

Strateginen varasto on tarkoitettu käytettäväksi poikkeustilanteissa, esimerkiksi silloin kun eurojärjestelmän logistiset setelivarastot eivät riitä kattamaan setelitarvetta kysynnän kasvettua odottamatta tai kun setelihuollossa on äkillinen katkos.

Molemmilla varastoilla varmistetaan, että kansalliset keskuspankit voivat vastata setelikysynnän muutoksiin kaikkina aikoina riippumatta siitä, onko kysyntä euroalueen sisäistä vai sen ulkopuolelta tulevaa.

Seteleitä työssään käsitteleville: Tiedotusmateriaalia euroseteleistä

KATSO MYÖS

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut