European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pääoman merkitseminen

Tiedot on päivitetty 29.12.2021.

EKP:n pääoman maksajina ovat kaikkien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Pääoma on yhteensä 10 825 007 069,61 euroa.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta lasketaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion osuus koko unionin väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Nämä tekijät otetaan huomioon samassa suhteessa. EKP tarkistaa kansallisten keskuspankkien osuudet joka viides vuosi ja aina EU:n jäsenvaltioiden määrän muuttuessa. Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella. Viimeisin tarkistus tehtiin 1.2.2020 Ison-Britannian erottua EU:sta.1

Euroalueen kansalliset keskuspankit

Euroalueen kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 8 193 738 096,55 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta2
Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
1) Pääoman jakoperustetta on muutettu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen (1.1.1999) jälkeen kahdeksan kertaa. Viisivuotistarkistukset tehtiin 1.1.2004, 1.1.2009, 1.1.2014 ja 1.1.2019. Lisäksi jakoperustetta muutettiin 1.5.2004 (Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät unioniin), 1.1.2007 (Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin), 1.7.2013 (Kroatia liittyi unioniin) ja 1.2.2020 (Iso-Britannia erosi unionista).
2) Englannin pankin irtauduttua Euroopan keskuspankkijärjestelmästä euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat merkitsemänsä lisäpääoman kahdessa erässä (katso EKP:n verkkosivuilla 30.1.2020 julkaistu lehdistötiedote). Keskuspankit maksoivat ensimmäisen erän 29.12.2021 ja toisen maksun eräpäivä on 28.12.2022.
3) Pyöristysten vuoksi kaikki yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 298 517 938,09
Deutsche Bundesbank (Saksa) 21,4394 2 159 988 350,30
Eesti Pank (Viro) 0,2291 23 081 491,61
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlanti) 1,3772 138 750 895,83
Bank of Greece (Kreikka) 2,0117 202 675 847,48
Banco de España (Espanja) 9,6981 977 069 461,84
Banque de France (Ranska) 16,6108 1 673 513 927,13
Banca d'Italia (Italia) 13,8165 1 391 992 268,53
Central Bank of Cyprus (Kypros) 0,1750 17 630 995,33
Latvijas Banka (Latvia) 0,3169 31 927 213,83
Lietuvos bankas (Liettua) 0,4707 47 422 340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 26 990 535,14
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8 593 850,87
De Nederlandsche Bank (Alankomaat) 4,7662 480 187 713,99
Oesterreichische Nationalbank (Itävalta) 2,3804 239 821 835,92
Banco de Portugal (Portugali) 1,9035 191 774 854,93
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3916 39 453 130,12
Národná banka Slovenska (Slovakia) 0,9314 93 837 194,59
Suomen Pankki (Suomi) 1,4939 150 508 251,00
Yhteensä3 81,3286 8 193 738 096,55

Eurojärjestelmän pääoman jakoperuste

Pääoma-avainta, jossa ovat mukana ainoastaan euroalueen kansallisten keskuspankkien osuudet, käytetään esimerkiksi ohjeellisena jakosuhteena EKP:n osto-ohjelmissa tehtäville ostoille.

Eurojärjestelmän pääoma-avain 1.2.2020 ja 1.1.20194

Maa Eurojärjestelmän pääoma-avain 1.2.2020 Eurojärjestelmän pääoma-avain 1.1.2019
% %
4) Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Belgia 3,6432 3,6313
Bulgaria    
Tšekki    
Tanska    
Saksa 26,3615 26,3827
Viro 0,2817 0,2827
Irlanti 1,6934 1,6884
Kreikka 2,4735 2,4839
Espanja 11,9246 11,9784
Ranska 20,4243 20,4059
Kroatia    
Italia 16,9885 16,9530
Kypros 0,2152 0,2159
Latvia 0,3897 0,3923
Liettua 0,5788 0,5830
Luxemburg 0,3294 0,3261
Unkari    
Malta 0,1049 0,1051
Alankomaat 5,8604 5,8429
Itävalta 2,9269 2,9195
Puola    
Portugali 2,3405 2,3510
Romania    
Slovenia 0,4815 0,4828
Slovakia 1,1452 1,1497
Suomi 1,8369 1,8254
Ruotsi    
Yhteensä 100,0000 100,0000

EKP:n nettovoittojen ja -tappioiden jakaminen

EKP:n nettovoitot ja ‑tappiot jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 33 mukaisesti.

33.1 EKP:n nettovoitto siirretään seuraavalla tavalla:

  1. EKP:n neuvoston vahvistama määrä, joka saa olla enintään 20 prosenttia nettovoitosta, siirretään yleisrahastoon [enintään] 100 prosenttia pääomasta vastaavaan määrään;
  2. jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin.

33.2 Jos EKP:n tulos on tappiollinen, tappio katetaan EKP:n yleisrahastosta ja tarvittaessa 32.5 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla suhteessa kansallisille keskuspankeille kohdennettuun määrään ja enintään tähän määrään asti.

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueen ulkopuolisten kahdeksan EU-maan keskuspankkien tulee osallistua niihin EKP:n toimintakuluihin, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Ne siis maksavat pienen prosenttiosuuden merkitsemästään EKP:n pääomasta. Maksun suuruus on ollut 29.12.2010 lähtien 3,75 % kunkin keskuspankin merkitsemästä pääomasta. Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 75 794 263,89 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta
Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
5) Pyöristysten vuoksi kaikki yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Българска народна банка (Bulgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tšekki) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Tanska) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatia) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Unkari) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Puola) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Romania) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Ruotsi) 2,9790 12 092 886,02
Yhteensä5 18,6714 75 794 263,89

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisilla keskuspankeilla ei ole oikeutta saada osuutta EKP:n jakokelpoisesta voitosta, eikä niillä myöskään ole velvollisuutta osallistua EKP:n mahdollisten tappioiden kattamiseen.

KATSO MYÖS

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut