Pääoman merkitseminen

Tiedot on päivitetty 1.1.2019

EKP:n pääoman maksajina ovat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Pääoma on yhteensä 10 825 007 069,61 euroa.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta lasketaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion osuus koko unionin väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Nämä tekijät otetaan huomioon samassa suhteessa. EKP tarkistaa kansallisten keskuspankkien osuudet joka viides vuosi ja aina jäsenvaltioiden määrän muuttuessa. Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.

Pääoman jakoperustetta on muutettu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen (1.1.1999) jälkeen seitsemän kertaa. Viisivuotistarkistukset tehtiin 1.1.2004, 1.1.2009, 1.1.2014 ja 1.1.2019. Lisäksi jakoperustetta muutettiin 1.5.2004 (Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät unioniin), 1.1.2007 (Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin) ja 1.7.2013 (Kroatia liittyi unioniin).

Euroalueen kansalliset keskuspankit

Euroalueen kansallisten keskuspankkien täysmääräisinä maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 7 536 110 121,69 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
1) Pyöristysten vuoksi kaikki yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Saksa) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Viro) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanti) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Kreikka) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Espanja) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Ranska) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d'Italia (Italia) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Kypros) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Latvia) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Liettua) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Alankomaat) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Itävalta) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugali) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovakia) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki (Suomi) 1,2708 137 564 189,84
Yhteensä1 69,6176 7 536 110 121,69

EKP:n nettovoitot ja ‑tappiot jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 33 mukaisesti.

Säädöskokoelma

EKP:n nettovoittojen ja -tappioiden jakaminen

33.1. EKP:n nettovoitto siirretään seuraavalla tavalla:

  1. EKP:n neuvoston vahvistama määrä, joka saa olla enintään 20 prosenttia nettovoitosta, siirretään yleisrahastoon [enintään] 100 prosenttia pääomasta vastaavaan määrään;
  2. jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin.

33.2. Jos EKP:n tulos on tappiollinen, tappio katetaan EKP:n yleisrahastosta ja tarvittaessa 32.5 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla suhteessa kansallisille keskuspankeille kohdennettuun määrään ja enintään tähän määrään asti.

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueen ulkopuolisten yhdeksän EU-maan keskuspankkien tulee osallistua niihin EKP:n toimintakuluihin, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmään, maksamalla pieni prosentuaalinen osuus merkitsemästään EKP:n pääomasta. Maksun suuruus on 29.12.2010 lähtien ollut 3,75 % kunkin keskuspankin merkitsemästä pääomasta. Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 123 333 635,55 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
1) Pyöristysten vuoksi kaikki yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Българска народна банка (Bulgaria) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Tšekki) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Tanska) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Kroatia) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Unkari) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Puola) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Romania) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges riksbank (Ruotsi) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Iso-Britannia) 14,3374 58 200 921,14
Yhteensä1 30,3824 123 333 635,55

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisilla keskuspankeilla ei ole oikeutta saada osuutta EKP:n jakokelpoisesta voitosta, eikä niillä myöskään ole velvollisuutta osallistua EKP:n mahdollisten tappioiden kattamiseen.

Lehdistötiedote