European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pääoman merkitseminen

Päivitetty 1.1.2023.

EKP:n pääoma on suuruudeltaan 10 825 007 069,61 euroa. Osakkaina ovat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit.

Kunkin kansallisen keskuspankin osuus EKP:n pääomasta perustuu maan osuuteen EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Väkiluku ja BKT otetaan huomioon samassa suhteessa. EKP tarkistaa kansallisten keskuspankkien pääomaosuudet joka viides vuosi ja aina EU:n jäsenvaltioiden määrän muuttuessa. Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella. Viimeisin tarkistus tehtiin 1.2.2020 Ison-Britannian erottua EU:sta.

Euroalueen kansalliset keskuspankit

Euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat osuutensa EKP:n pääomasta kokonaan. Niiden osuus on yhteensä 8 875 217 621,22 euroa.

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta
Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%)1) Maksettu pääoma (€)
1) Pääoman jakautuminen on muuttunut talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen (1.1.1999) jälkeen kahdeksan kertaa. Viisivuotistarkistukset on tehty 1.1.2004, 1.1.2009, 1.1.2014 ja 1.1.2019. Lisäksi osuudet ovat muuttuneet 1.5.2004 (kun Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät EU:hun), 1.1.2007 (kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun), 1.7.2013 (kun Kroatia liittyi EU:hun) ja 1.2.2020 (kun Iso-Britannia erosi EU:sta).
2) Kun Kroatia liittyi euroalueeseen 1.1.2023, Kroatian keskuspankista tuli osa eurojärjestelmää ja se maksoi jäljellä olevan osuutensa EKP:n pääomasta.
3) Englannin pankin irtauduttua Euroopan keskuspankkijärjestelmästä euroalueen silloiset kansalliset keskuspankit maksoivat merkitsemänsä lisäpääoman kahdessa erässä 29.12.2021 ja 28.12.2022. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla 30.1.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessa.
Belgian keskuspankki 2,9630 320 744 959,47
Saksan keskuspankki 21,4394 2 320 816 565,68
Viron keskuspankki 0,2291 24 800 091,20
Irlannin keskuspankki 1,3772 149 081 997,36
Kreikan keskuspankki 2,0117 217 766 667,22
Espanjan keskuspankki 9,6981 1 049 820 010,62
Ranskan keskuspankki 16,6108 1 798 120 274,32
Kroatian keskuspankki 2) 0,6595 71 390 921,62
Italian keskuspankki 13,8165 1 495 637 101,77
Kyproksen keskuspankki 0,1750 18 943 762,37
Latvian keskuspankki 0,3169 34 304 447,40
Liettuan keskuspankki 0,4707 50 953 308,28
Luxemburgin keskuspankki 0,2679 29 000 193,94
Maltan keskuspankki 0,0853 9 233 731,03
Alankomaiden keskuspankki 4,7662 515 941 486,95
Itävallan keskuspankki 2,3804 257 678 468,28
Portugalin keskuspankki 1,9035 206 054 009,57
Slovenian keskuspankki 0,3916 42 390 727,68
Slovakian keskuspankki 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki 1,4939 161 714 780,61
yhteensä 3) 81,9881 8 875 217 621,22

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueeseen kuulumattomien EU-maiden keskuspankkien tulee osallistua niihin EKP:n toimintakuluihin, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Ne siis maksavat pienen prosenttiosuuden merkitsemästään EKP:n pääomasta. Maksun suuruus on ollut 29.12.2010 lähtien 3,75 % kunkin keskuspankin merkitsemästä pääomasta. Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 73 117 104,33 euroa.

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta
Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
4) Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Bulgarian keskuspankki 0,9832 3 991 180,11
Tšekin keskuspankki 1,8794 7 629 194,36
Tanskan keskuspankki 1,7591 7 140 851,23
Unkarin keskuspankki 1,5488 6 287 164,11
Puolan keskuspankki 6,0335 24 492 255,06
Romanian keskuspankki 2,8289 11 483 573,44
Ruotsin keskuspankki 2,9790 12 092 886,02
yhteensä4) 18,0119 73 117 104,33

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisilla keskuspankeilla ei ole oikeutta saada osuutta EKP:n jakokelpoisesta voitosta, eikä niillä myöskään ole velvollisuutta osallistua EKP:n mahdollisten tappioiden kattamiseen.

Pääoman jakautuminen eurojärjestelmän keskuspankkien kesken

Pääoman jakautuminen euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken vaikuttaa myös siihen, miten ostoja tehdään joissakin EKP:n osto-ohjelmissa.

Pääoman jakautuminen euroalueen maiden keskuspankkien kesken 1.1.2023 ja 1.2.2020
Maa Osuus eurojärjestelmän pääomaosuudesta 1.1.2023 Osuus eurojärjestelmän pääomaosuudesta 1.2.2020
% %
5) Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Belgia 3,6139 3,6432
Bulgaria    
Tšekki    
Tanska    
Saksa 26,1494 26,3615
Viro 0,2794 0,2817
Irlanti 1,6798 1,6934
Kreikka 2,4536 2,4735
Espanja 11,8287 11,9246
Ranska 20,2600 20,4243
Kroatia 0,8044  
Italia 16,8518 16,9885
Kypros 0,2134 0,2152
Latvia 0,3865 0,3897
Liettua 0,5741 0,5788
Luxemburg 0,3268 0,3294
Unkari    
Malta 0,1040 0,1049
Alankomaat 5,8133 5,8604
Itävalta 2,9033 2,9269
Puola    
Portugali 2,3217 2,3405
Romania    
Slovenia 0,4776 0,4815
Slovakia 1,1360 1,1452
Suomi 1,8221 1,8369
Ruotsi    
yhteensä5) 100,0000 100,0000

EKP:n nettovoittojen ja -tappioiden jakaminen

EKP:n nettovoitot ja ‑tappiot jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 33 mukaisesti.

”33.1 EKP:n nettovoitto siirretään seuraavalla tavalla:

  1. EKP:n neuvoston vahvistama määrä, joka saa olla enintään 20 prosenttia nettovoitosta, siirretään yleisrahastoon [enintään] 100 prosenttia pääomasta vastaavaan määrään;
  2. jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin.

33.2 Jos EKP:n tulos on tappiollinen, tappio katetaan EKP:n yleisrahastosta ja tarvittaessa 32.5 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla suhteessa kansallisille keskuspankeille kohdennettuun määrään ja enintään tähän määrään asti.”

Lisätietoa aiheesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut