Menu

Pääoman merkitseminen

Tiedot on päivitetty 30.1.2020.

EKP:n pääoman maksajina ovat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Pääoma on yhteensä 10 825 007 069,61 euroa.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta lasketaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion osuus koko unionin väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Nämä tekijät otetaan huomioon samassa suhteessa. EKP tarkistaa kansallisten keskuspankkien osuudet joka viides vuosi ja aina jäsenvaltioiden määrän muuttuessa. Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.

Pääoman jakoperustetta on muutettu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen (1.1.1999) jälkeen kahdeksan kertaa. Viisivuotistarkistukset tehtiin 1.1.2004, 1.1.2009, 1.1.2014 ja 1.1.2019. Lisäksi jakoperustetta muutettiin 1.5.2004 (Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät unioniin), 1.1.2007 (Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin), 1.7.2013 (Kroatia liittyi unioniin) ja 1.2.2020 (Iso-Britannia erosi unionista).

Euroalueen kansalliset keskuspankit

Euroalueen kansallisten keskuspankkien täysmääräisenä maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 7 583 649 493,38 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta(1)

Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)

1) Englannin pankin irtautuessa Euroopan keskuspankkijärjestelmästä, euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat merkitsemänsä lisäpääoman kokonaisuudessaan kahdessa erässä vuosien 2021 ja 2022 lopussa (katso EKP:n verkkosivuilla 30.1.2020 julkaistu lehdistötiedote).
2) Pyöristysten vuoksi kaikki yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Saksa) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Viro) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanti) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Kreikka) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Espanja) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Ranska) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d'Italia (Italia) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Kypros) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Latvia) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Liettua) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Alankomaat) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Itävalta) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugali) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Slovakia) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki (Suomi) 1,4939 139 301 721,39
Yhteensä2 81,3286 7 583 649 493,38

EKP:n nettovoitot ja ‑tappiot jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 33 mukaisesti:

Säädöskokoelma

EKP:n nettovoittojen ja -tappioiden jakaminen

33.1. EKP:n nettovoitto siirretään seuraavalla tavalla:

  1. EKP:n neuvoston vahvistama määrä, joka saa olla enintään 20 prosenttia nettovoitosta, siirretään yleisrahastoon [enintään] 100 prosenttia pääomasta vastaavaan määrään;
  2. jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin.

33.2. Jos EKP:n tulos on tappiollinen, tappio katetaan EKP:n yleisrahastosta ja tarvittaessa 32.5 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla suhteessa kansallisille keskuspankeille kohdennettuun määrään ja enintään tähän määrään asti.

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueen ulkopuolisten kahdeksan EU-maan keskuspankkien tulee osallistua niihin EKP:n toimintakuluihin, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Ne siis maksavat pienen prosenttiosuuden merkitsemästään EKP:n pääomasta. Maksun suuruus on ollut 29.12.2010 lähtien 3,75 % kunkin keskuspankin merkitsemästä pääomasta. Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 75 794 263,89 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
1) Pyöristysten vuoksi kaikki yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Българска народна банка (Bulgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tšekki) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Tanska) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatia) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Unkari) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Puola) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Romania) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Ruotsi) 2,9790 12 092 886,02
Yhteensä1 18,6714 75 794 263,89

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisilla keskuspankeilla ei ole oikeutta saada osuutta EKP:n jakokelpoisesta voitosta, eikä niillä myöskään ole velvollisuutta osallistua EKP:n mahdollisten tappioiden kattamiseen.

Lehdistötiedotteita