Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pääoman merkitseminen

Tiedot on päivitetty 1.1.2024.

EKP:n pääoman maksajina ovat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Pääoma on yhteensä 10 825 007 069,61 euroa.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta lasketaan kahdesta tekijästä muodostuvan niin sanotun jakoperusteen mukaan: mikä on kyseisen jäsenvaltion osuus koko unionin väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Molemmilla näistä tekijöistä on jakoperusteen laskennassa sama painoarvo. EKP tarkistaa kansallisten keskuspankkien osuudet joka viides vuosi ja aina EU:n jäsenvaltioiden määrän muuttuessa. Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella. Viimeisin tarkistus tehtiin 1.1.2024.

Euroalueen kansalliset keskuspankit

Euroalueen kansallisten keskuspankkien täysimääräisinä maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 8 851 402 605,67 euroa ja jakautuvat seuraavasti:

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki

Pääoman jakoperuste % (1)

Maksettu pääoma (€)

Belgian keskuspankki

3,0005

324 804 337,12

Saksan keskuspankki

21,7749

2 357 134 464,40

Viron keskuspankki

0,2437

26 38 0542,23

Irlannin keskuspankki

1,7811

192 804 200,92

Kreikan keskuspankki

1,8474

199 981 180,60

Espanjan keskuspankki

9,6690

1 046 669 933,56

Ranskan keskuspankki

16,3575

1 770 700 531,41

Kroatian keskuspankki

0,6329

68 511 469,74

Italian keskuspankki

13,0993

1 418 000 151,07

Kyproksen keskuspankki

0,1802

19 506 662,74

Latvian keskuspankki

0,3169

34 304 447,40

Liettuan keskuspankki

0,4826

52 241 484,12

Luxemburgin keskuspankki

0,2976

32 215 221,04

Maltan keskuspankki

0,1053

11 398 732,44

Alankomaiden keskuspankki

4,8306

522 912 791,50

Itävallan keskuspankki

2,4175

261 694 545,91

Portugalin keskuspankki

1,9014

205 826 684,42

Slovenian keskuspankki

0,4041

43 743 853,57

Slovakian keskuspankki

0,9403

101 787 541,48

Suomen Pankki

1,4853

160 783 830,00

Yhteensä

81,7681

8 851 402 605,67

1) Pääoman jakoperustetta on muutettu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen (1.1.1999) jälkeen yhdeksän kertaa. Viisivuotistarkistukset tehtiin 1.1.2004, 1.1.2009, 1.1.2014, 1.1.2019 ja 1.1.2024. Lisäksi jakoperustetta muutettiin 1.5.2004 (Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät unioniin), 1.1.2007 (Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin), 1.7.2013 (Kroatia liittyi unioniin) ja 1.2.2020 (Iso-Britannia erosi unionista).

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueen ulkopuolisten seitsemän EU-maan keskuspankin tulee osallistua niihin EKP:n toimintakuluihin, jotka aiheutuvat maiden osallistumisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmään, maksamalla vähimmäisprosentin merkitsemästään EKP:n pääomasta. Tämä osuus on ollut 29.12.2010 lähtien 3,75 % kunkin keskuspankin merkitsemästä pääomasta. Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 74 010 167,40 euroa ja jakautuvat seuraavasti.

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki

Osuus EKP:n pääomasta (%)

Maksettu pääoma (€)

Bulgarian keskuspankki

0,9783

3 971 289,16

Tšekin keskuspankki

1,9623

7 965 716,76

Tanskan keskuspankki

1,7797

7 224 474,41

Unkarin keskuspankki

1,5819

6 421 529,51

Puolan keskuspankki

6,0968

24 749 213,66

Romanian keskuspankki

2,8888

11 726 730,16

Ruotsin keskuspankki

2,9441

11 951 213,74

Yhteensä

18,2319

74 010 167,40

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisilla keskuspankeilla ei ole oikeutta saada osuutta EKP:n jakokelpoisesta voitosta, eikä niillä myöskään ole velvollisuutta osallistua EKP:n mahdollisten tappioiden kattamiseen.

Eurojärjestelmän pääoman jakoperuste

Eurojärjestelmän pääoman jakoperustetta (jota joskus kutsutaan myös pääoma-avaimeksi) sovelletaan ainoastaan euroalueen kansallisiin keskuspankkeihin. Sitä käytetään esimerkiksi ohjeellisesti useimmissa EKP:n osto-ohjelmissa tehtävissä ostoissa.

Eurojärjestelmän pääoman jakoperuste 1.1.2024 ja 1.1.2023

Maa

Eurojärjestelmän
pääoman jakoperuste 1.1.2024

Eurojärjestelmän
pääoman jakoperuste 1.1.2023

Belgia

3,6695

3,6139

Bulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

26,6301

26,1494

Viro

0,2980

0,2794

Irlanti

2,1782

1,6798

Kreikka

2,2593

2,4536

Espanja

11,8249

11,8287

Ranska

20,0047

20,2600

Kroatia

0,7740

0,8044

Italia

16,0201

16,8518

Kypros

0,2204

0,2134

Latvia

0,3876

0,3865

Liettua

0,5902

0,5741

Luxemburg

0,3640

0,3268

Unkari

Malta

0,1288

0,1040

Alankomaat

5,9077

5,8133

Itävalta

2,9565

2,9033

Puola

Portugali

2,3254

2,3217

Romania

Slovenia

0,4942

0,4776

Slovakia

1,1500

1,1360

Suomi

1,8165

1,8221

Ruotsi

Yhteensä2

100,0000

100,0000

2 Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

EKP:n nettovoittojen ja -tappioiden jakaminen

EKP:n nettovoitot ja ‑tappiot jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 33 mukaan seuraavasti.

”33.1 EKP:n nettovoitto siirretään seuraavalla tavalla:

  1. EKP:n neuvoston vahvistama määrä, joka saa olla enintään 20 prosenttia nettovoitosta, siirretään yleisrahastoon [enintään] 100 prosenttia pääomasta vastaavaan määrään;
  2. jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin.

33.2 Jos EKP:n tulos on tappiollinen, tappio katetaan EKP:n yleisrahastosta ja tarvittaessa 32.5 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla suhteessa kansallisille keskuspankeille kohdennettuun määrään ja enintään tähän määrään asti.”

Lisätietoa aiheesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut