Pääoman merkitseminen

Tiedot on päivitetty 1.1.2015.
 

EKP:n pääoman maksajina ovat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Pääoma on yhteensä 10 825 007 069,61 euroa.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta lasketaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Nämä tekijät otetaan huomioon samassa suhteessa. EKP tarkistaa kansallisten keskuspankkien osuudet joka viides vuosi ja aina uuden maan liittyessä EU:hun. Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.

Pääoman jakoperustetta on muutettu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen (1.1.1999) jälkeen kuusi kertaa. Viisivuotistarkistukset tehtiin 1.1.2004, 1.1.2009 ja 1.1.2014. Lisäksi jakoperustetta muutettiin 1.5.2004, kun Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät EU:hun, 1.1.2007 Bulgarian ja Romanian liittyessä EU:hun sekä 1.7.2013 Kroatian liittyessä EU:hun.

Euroalueen maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien täysimääräisinä maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 7 619 884 851,40 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
1) Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä aina täsmää.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Saksa) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Viro) 0,1928 20 870 613,63
Central Bank of Ireland (Irlanti) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Kreikka) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Espanja) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Ranska) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d'Italia (Italia) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Kypros) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Latvia) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Liettua) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2030 21 974 764,35
Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Alankomaat) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Itävalta) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugali) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovakia) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki (Suomi) 1,2564 136 005 388,82
Yhteensä1 70,3915 7 619 884 851,40

EKP:n nettovoitot ja ‑tappiot jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 33 nojalla .

säädöskokoelma

EKP:n nettovoittojen ja -tappioiden jakaminen

33.1. EKP:n nettovoitto siirretään seuraavalla tavalla:

  1. EKP:n neuvoston vahvistama määrä, joka saa olla enintään 20 prosenttia nettovoitosta, siirretään yleisrahastoon [enintään] 100 prosenttia pääomasta vastaavaan määrään;
  2. jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin.

33.2. Jos EKP:n tulos on tappiollinen, tappio katetaan EKP:n yleisrahastosta ja tarvittaessa 32.5 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla suhteessa kansallisille keskuspankeille kohdennettuun määrään ja enintään tähän määrään asti.

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit

Euroalueen ulkopuolisten yhdeksän EU-maan kansallisten keskuspankkien tulee osallistua niihin EKP:n toimintakuluihin, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmään, maksamalla pieni prosentuaalinen osuus merkitsemästään EKP:n pääomasta. Nämä maksut ovat olleet 29.12.2010 lähtien 3,75 % kunkin pankin merkitsemästä pääomasta. Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta ovat yhteensä 120 192 083,17 euroa ja jakaantuvat seuraavasti:

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

Kansallinen keskuspankki Osuus EKP:n pääomasta (%) Maksettu pääoma (€)
1) Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä aina täsmää.
Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki) (Bulgaria) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Tšekki) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Tanska) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Kroatia) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Unkari) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Puola) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Romania) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Ruotsi) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Iso-Britannia) 13,6743 55 509 147,81
Yhteensä1 29,6085 120 192 083,17

Euroalueen ulkopuolisten maiden kansallisilla keskuspankeilla ei ole oikeutta saada osuutta EKP:n jakokelpoisesta voitosta, eikä niillä myöskään ole velvollisuutta kattaa EKP:n mahdollisia tappioita.