Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Eurojärjestelmän tehtävät

Yksi eurojärjestelmän lakisääteisistä tehtävistä on edistää maksu- ja selvitysjärjestelmien moitteetonta toimintaa (ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 127 kohta 2 sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklat 3 ja 22).

Eurojärjestelmä täyttää tehtävää seuraavasti:

  • Se tuottaa maksujärjestelmäpalveluja ja arvopaperikaupan selvityspalveluja sekä tarjoaa käyttöön maksujärjestelmän suurten euromääräisten maksujen suorittamiseen (TARGET2) ja mekanismin, joka mahdollistaa toisessa maassa olevien vakuuksien käytön (CCBM). Eurojärjestelmä valmistelee lisäksi yleiseurooppalaista palvelua (T2S), jonka myötä arvopaperikeskukset voivat käyttää arvopaperikauppojen katteensiirtoon keskuspankkirahaa.
  • Se laatii yleisvalvontapolitiikkansa mukaisia standardeja suuria ja pieniä maksuja välittäville maksujärjestelmille, maksuvälineille, selvitysjärjestelmille, arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmille sekä tietyille ulkopuolisille palveluntuottajille. Lisäksi se toteuttaa näiden infrastruktuurien yleisvalvontaa arvioidakseen, onko niiden toiminta yleisvalvontapolitiikan ja standardien mukaista, sekä edistää tarvittaessa muutoksia.
  • Se laatii markkinainfrastruktuureille toiminnan jatkuvuutta koskevia vaatimuksia ja koordinoi vaatimusten toteuttamista.
  • Se seuraa kehitystä markkinoilla ja ottaa tarvittaessa kantaa kehitykseen ja lainsäädäntöaloitteisiin infrastruktuurien, maksujärjestelyjen ja selvitys- ja toimitusjärjestelmien yleisvalvonnan näkökulmasta.
  • Se edistää muutoksia maksujärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi ja yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtymisen nopeuttamiseksi pienten maksujen kohdalla (SEPA). Se edistää myös arvopaperimarkkinoiden tehokkuutta kannattamalla markkinastandardien yhdenmukaistamista ja yhdentymisen esteiden purkamista.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut