Menu


Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki on euroalueen keskuspankki.

Euroopan keskuspankki (EKP) on euroalueen keskuspankki. Euroalueen muodostavat ne 19 Euroopan unionin jäsenvaltiota, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. EKP:n tärkein tehtävä on ylläpitää hintavakautta euroalueella ja sen kautta säilyttää euron ostovoima.EKP:n organisaatio

EKP on EU:n toimielin, joka ohjaa eurojärjestelmän ja pankkivalvonnasta vastaavan yhteisen valvontamekanismin toimintaa. Organisaatiosta kertovilla sivuilla muun muassa käydään läpi EKP:n hallintorakennetta ja esitellään sen ylimmän päätöksentekoelimen eli EKP:n neuvoston jäsenet.

Päätöksenteko
EKP:n organisaatiokaavio
EKP:n toiminta

EKP palvelee Euroopan kansalaisia suojelemalla euron arvoa ja pitämällä hintatason vakaana. Se noudattaa työssään selkeitä toimintaperiaatteita. Myös eurojärjestelmällä ja yhteisellä valvontamekanismilla on omat toimintaperiaatteet.

Toimintaperiaatteet
EKP:n tehtäviä

EKP:ssä päätetään euroalueen rahapolitiikasta, ja EKP myös toteuttaa sitä. Lisäksi EKP hoitaa esimerkiksi pankkivalvontatehtäviä.

EKP:n tehtäviä
EKP, EKPJ ja eurojärjestelmä
Vastuu Euroopan kansalaisille

EKP toimii Euroopan kansalaisten hyväksi ja tekee tiliä toimistaan Euroopan parlamentille. Tilivelvollisuus perustuu Euroopan unionin perussopimuksiin. EKP:llä on esimerkiksi velvollisuus kertoa toiminnastaan vuosittain julkaistavassa vuosikertomuksessa.

Tilivelvollisuus
Vuosikertomus