Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Käteisen saatavuus ja hyväksyntä

Käteisellä on edelleen tärkeä rooli yhteiskunnassa, ja se on talouden kannalta välttämätön. Tutkimuksemme osoittavat, että useimmat euroalueen kansalaiset pitävät käteistä tärkeänä maksuvaihtoehtona ja että käteinen on yleisimmin käytetty maksutapa euroalueen myyntipisteissä.

EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit ovat sitoutuneet varmistamaan, että käteistä on laajalti saatavilla ja se hyväksytään maksuissa vastedeskin. Siksi pidämmekin myönteisenä Euroopan komission ehdotusta uudeksi EU-asetukseksi, jolla vahvistetaan euron asemaa laillisena maksuvälineenä. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että euroseteleiden ja ‑kolikoiden saatavuus ja hyväksyminen maksuvälineeksi turvataan lainsäädännöllä kaikissa euroalueen maissa. 

Käteisen saatavuus 

Käteisen helpon ja hyvän saatavuuden varmistaminen suojaa sen asemaa laillisena maksuvälineenä ja takaa, että sitä käytetään päivittäisissä maksuissa jatkossakin. Maksutavan valintaan voi vaikuttaa se, miten helposti rahaa voi nostaa pankkitililtä.

Kunkin euroalueen maan vastuulla on varmistaa, että käteistä on ihmisten ja yritysten saatavilla riittävästi ja tehokkaasti koko maassa – niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Eurojärjestelmän rooli

Kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia seteleitä ja kolikoita toimitetaan liikepankeille, jotta ne voivat vastata asiakkaidensa käteistarpeisiin. EKP kartoittaa kansallisten keskuspankkien kanssa käteispalvelujen tilan koko euroalueella. Tarkoituksena on selvittää, onko käteisen saatavuudessa puutteita. Olemme esimerkiksi laatineet yhteiset menetelmät, joilla selvitetään euroalueen kansalaisten mahdollisuutta käyttää esimerkiksi käteisautomaatteja ja pankkikonttoreita. Euroalueen maat voivat tarvittaessa ottaa käyttöön lainsäädäntöä, jolla liikepankkeja ja muita rahoituslaitoksia voidaan vaatia varmistamaan, että käteistä on riittävästi ja tehokkaasti saatavilla.

Eurojärjestelmä on myös laatinut liikepankeille sääntöjä, joiden ansiosta ne voivat palauttaa seteleitä kiertoon tehokkaasti ja pitää rahan käsittelykustannukset kurissa. Lisäksi kansalliset keskuspankit pitävät riittäviä käteisvarantoja, joilla varaudutaan setelitarpeen nopeaan ja ennakoimattomaan kasvuun esimerkiksi kriisitilanteessa tai sähköisten maksupalvelujen tilapäisissä käyttökatkoissa.

EKP puolestaan varmistaa, että euroseteleiden tavanomainen tarve pystytään kattamaan. Euroalueella on noin 120 000 luottolaitosten konttoria ja yli 260 000 pankkiautomaattia, joista käteistä voi nostaa vaivattomasti. 

Käteisen saatavuus: uusia tapoja

Käteistä voi yleensä nostaa pankkiautomaatista tai pankin konttorista. Joissakin euroalueen maissa vähittäiskaupat tarjoavat lisäksi asiakkailleen mahdollisuuden tehdä pieniä käteisnostoja.

Käteisnosto ostoksen yhteydessä

Käteistä voi nostaa myös kaupan kassalla. Voit kassalla pyytää, että ostostesi hintaan lisätään haluamasi summa. Sen jälkeen maksat tavalliseen tapaan pankkikortilla tai mobiililaitteella ja saat pyytämäsi summan käteisenä.

Käteisnosto ilman ostosta

Voit nostaa käteistä kaupan kassalta myös tekemättä mitään ostoksia.

Haluatko tietää lisää?

Katso, miten käteisnostot ostoksen yhteydessä ja ilman ostosta sujuvat käytännössä.

Käteisen hyväksyminen maksuvälineeksi

Eurosetelit ja kolikot ovat laillisia maksuvälineitä euroalueella. Kaupat ja muut yritykset eivät siis voi kieltäytyä vastaanottamasta käteismaksuja, ellei maksajan kanssa ole etukäteen sovittu jostain muusta maksutavasta. Myös viranomaisten ja palveluntarjoajien on yleensä otettava vastaan käteismaksuja, ellei laissa toisin säädetä.

Euroopan komissio on laatinut ehdotuksen asetukseksi, joka selventäisi euroseteleiden ja -kolikoiden asemaa laillisena maksuvälineenä EU-lainsäädännössä. Asetuksessa määriteltäisiin myös ne harvat tapaukset, jolloin kauppias voi kieltäytyä käteismaksusta, jos esimerkiksi myymälässä ei ole riittävästi vaihtorahaa tai jos maksun osapuolet ovat sopineet jostain muusta maksutavasta.

EKP suhtautuu komission laatimaan asetusehdotukseen myönteisesti mutta ilmaisee ehdotusta koskevassa lausunnossaan huolensa siitä, että käteisen asema laillisena maksuvälineenä euroalueella saattaa heiketä, jos yhä useampi vähittäismyyjä kieltäytyy hyväksymästä käteismaksua. Eurojärjestelmä kartoittaa käteismaksujen hyväksyntää euroalueella ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista asiaankuuluville viranomaisille ja laitoksille. 

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut