Johtokunta

EJRK:n sihteeristö

Kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosasto

  Toimistot:

 • EKP:n edustusto Washingtonissa
 • EU-suhteet (ml. EKP:n edustus Brysselissä)
 • Kansainvälinen talous
 • Kansainvälisen talouspolitiikan analyysi
 • Kansainväliset suhteet ja kansainvälinen yhteistyö

Makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosasto

  Toimistot:

 • Makrotalouden ja rahoitusjärjestelmän kytkökset
 • Makrovakauspolitiikka
 • Rahoitusalan sääntely
 • Rahoitusjärjestelmän vakauden valvonta

Markkinaoperaatioiden pääosasto

  Toimistot:

 • Joukkolainamarkkinat ja kansainväliset markkinaoperaatiot
 • Markkinaoperaatioiden analyysi ja suunnittelu
 • Markkinaoperaatioiden järjestelmät
 • Rahamarkkinat ja likviditeetti
 • Rahoitusoperaatioihin liittyvät palvelut

Riskienhallintaosasto

  Toimistot:

 • Riskianalyysi
 • Riskistrategia

Sihteeristön pääosasto

  Toimistot:

 • Compliance- ja hallintotapayksikkö
 • Sihteeristö
 • Tiedonhallintapalvelut

Tilastoinnin pääosasto

  Toimistot:

 • Makrotaloustilastot
 • Raha- ja rahoitustilastot
 • Tilastoinnin kehittäminen
 • Tilastopalvelut
 • Ulkomaiset tilastot
 • Valvontatilastot

Viestinnän pääosasto

  Toimistot:

 • Julkisuuskuva ja kampanjat
 • Kielipalvelut
 • Mediasuhteet
 • Verkkosivut ja digimedia

Johtokunnan neuvonantajat

Kansantalouden pääosasto

Rahapolitiikkaosasto

  Toimistot:

 • Pääomamarkkinat/ rahoitusrakenteet
 • Rahapolitiikan strategia
 • Rahatalouden analyysi

Talouskehitysosasto

  Toimistot:

 • Finanssipolitiikka
 • Hinnat ja kustannukset
 • Lähentyminen ja kilpailukyky
 • Maakohtainen seuranta
 • Tuotanto ja kysyntä

Markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosasto

  Toimistot:

 • Markkinainfrastruktuurin hallinta
 • Markkinainfrastruktuurin kehittäminen
 • Markkinoiden yhdentyminen
 • Yleisvalvonta

Oikeudellinen pääosasto

  Toimistot:

 • Institutionaaliset asiat
 • Lainsäädäntö
 • Pankkivalvontaoikeus
 • Rahoitusmarkkinaoikeus

Seteliosasto

  Toimistot:

 • Rahahuolto
 • Rahasuunnittelu

Sisäisen tarkastuksen osasto

  Toimistot:

 • Tarkastustehtävät 1
 • Tarkastustehtävät 2

Tutkimuksen pääosasto

  Toimistot:

 • Rahapolitiikan tutkimus
 • Rahoitusmarkkinoiden tutkimus

Palvelujohtaja

Hallinnon pääosasto

  Toimistot:

 • Hallintopalvelut
 • Toimitilahallinnointi
 • Turvapalvelut

Taloushallinnon pääösasto

  Toimistot:

 • Budjetti ja resurssienhallinta
 • Hankinnat
 • Kirjanpito
 • Laskentatoimen raportointi

Henkilöstöhallinnon pääosasto

  Toimistot:

 • Henkilöstön kehittäminen
 • Henkilöstön palvelut
 • Henkilöstösuunnittelu

Tietotekniikan pääosasto

  Toimistot:

 • Analyyttiset tietojärjestelmät
 • Liiketoimintajärjestelmät
 • Tietotekniikan hallinnointi ja liikesuhteet
 • Tietotekniikkainfrastruktuuri ja käyttöpalvelut
 • Tietoturva ja tietotekniikka-arkkitehtuuri
 • Yritysjärjestelmät

Valvontaelin

Mikrovalvonnan pääosasto I

  Toimistot:

 • Merkittävien pankkien valvonta I–VII

Mikrovalvonnan pääosasto III

  Toimistot:

 • Analyyttinen ja metodologinen tuki
 • Institutionaalinen ja sektorikohtainen yleisvalvonta
 • Yleisvalvonta ja suhteet kansallisiin valvontaviranomaisiin

Valvontaelimen sihteeristö

Mikrovalvonnan pääosasto II

  Toimistot:

 • Merkittävien pankkien valvonta VIII–XV

Mikrovalvonnan pääosasto IV

  Toimistot:

 • Kriisinhallinta
 • Laadunvarmistus
 • Menettelyjen ja standardien kehittäminen
 • Pankeissa tehtävät tarkastukset
 • Riskianalyysi
 • Sisäiset mallit
 • Toimiluvat
 • Tutkinnat ja seuraamukset
 • Valvontaohjelmien suunnittelu ja koordinointi
 • Valvontapolitiikka