Menu

Johtokunta

EJRK:n sihteeristö

Kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosasto

 • Brysselin toimisto
 • EU-suhteet
 • Kansainvälinen talous
 • Kansainvälisen talouspolitiikan analyysi
 • Washingtonin toimisto

Makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosasto

 • Järjestelmäriski ja rahoituslaitokset
 • Makrovakauspolitiikka
 • Markkinarahoitus
 • Rahoitusmarkkinasääntely ja ‑politiikka
 • Stressitestaus ja mallinnus

Markkinaoperaatioiden pääosasto

 • Joukkolainamarkkinat ja kansainväliset markkinaoperaatiot
 • Markkinaoperaatioiden analyysi ja suunnittelu
 • Markkinaoperaatioiden järjestelmät
 • Rahamarkkinat ja likviditeetti
 • Rahoitusoperaatioihin liittyvät palvelut

Rahapolitiikan pääosasto

 • Pääomamarkkinat/ rahoitusrakenteet
 • Rahapolitiikan strategia
 • Rahatalouden analyysi

Seteliosasto

 • Rahahuolto
 • Rahasuunnittelu

Sisäisen tarkastuksen osasto

 • Tarkastustehtävät
 • Tarkastusten tukitoiminnot ja tutkinnat

Tutkimuksen pääosasto

 • Rahapolitiikan tutkimus
 • Rahoitusmarkkinoiden tutkimus

Johtokunnan neuvonantajat

Kansantalouden pääosasto

 • Ennusteet ja politiikan mallinnus
 • Finanssipolitiikka
 • Hinnat ja kustannukset
 • Suhdanneanalyysi
 • Tarjonta, työmarkkinat ja maiden seuranta
 • Ulkoinen sektori ja euron käyttöönotto

Markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosasto

 • Markkinainfrastruktuurin hallinta
 • Markkinainfrastruktuurin kehittäminen
 • Markkinainfrastruktuurin tuki
 • Markkinoiden innovaatiot ja yhdentyminen
 • Yleisvalvonta

Oikeudellinen pääosasto

 • Institutionaaliset asiat
 • Lainsäädäntö
 • Pankkivalvontaoikeus
 • Rahoitusmarkkinaoikeus

Riskienhallintaosasto

 • Riskianalyysi
 • Riskistrategia

Sihteeristön pääosasto

 • Sihteeristö
 • Tiedonhallinta

Compliance- ja hallintotapa-asiat

 • Compliance ja hallintotapa

Tilastoinnin pääosasto

 • Arvopaperi- ja rahoitusmarkkinatilastot
 • Luottotietokanta ja perustiedot
 • Pankkivalvontatilastot
 • Raha- ja taloustilastot
 • Tilastolliset sovellukset ja välineet
 • Ulkomaiset tilastot ja sektoritilinpito

Viestinnän pääosasto

 • Kielipalvelut
 • Mediasuhteet
 • Sisäinen viestintä ja ulkoinen suhdetoiminta
 • Verkkosivut ja digimedia

Palvelujohtaja

Hallintopalvelujen pääosasto

Hallinto-osasto

 • Hallintopalvelut
 • Toimitilahallinnointi
 • Turvapalvelut

Taloushallinto-osasto

 • Budjetti ja resurssienhallinta
 • Hankinnat
 • Kirjanpito
 • Laskentatoimen raportointi

Tietotekniikan pääosasto

 • Data-analyysipalvelut
 • Innovaatiot ja tietotekniikka-arkkitehtuuri
 • Keskuspankkijärjestelmät
 • Tietotekniikkainfrastruktuuri ja käyttöpalvelut
 • Tietoturvapalvelut
 • Vakausvalvontajärjestelmät
 • Yritysjärjestelmät

Organisaation tehostamisyksikkö

Henkilöstöhallinnon pääosasto

 • Henkilöstön kehittäminen
 • Henkilöstön palvelut
 • Henkilöstösuunnittelu

Hallinnointi- ja kehittämispalvelut

Operatiivisten riskien ja toiminnan jatkuvuuden hallinta

Valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Mikrovalvonnan pääosasto I

 • Merkittävien pankkien valvonta I–VII, XVI, XVII

Mikrovalvonnan pääosasto III

 • Analyyttinen ja metodologinen tuki
 • Institutionaalinen ja sektorikohtainen yleisvalvonta
 • Yleisvalvonta ja suhteet kansallisiin valvontaviranomaisiin

Valvontaelimen sihteeristö

 • Laadunvarmistus
 • Pankkivalvonnan päätöksenteko
 • Toimiluvat
 • Tutkinnat ja seuraamukset

Mikrovalvonnan pääosasto II

 • Merkittävien pankkien valvonta VIII–XV

Mikrovalvonnan pääosasto IV

 • Kriisinhallinta
 • Menettelyjen ja standardien kehittäminen
 • Pankeissa tehtävät tarkastukset
 • Riskianalyysi
 • Sisäiset mallit
 • Valvontaohjelmien suunnittelu ja koordinointi
 • Valvontapolitiikka