Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n organisaatiokaavio

Johtokunta

Sovittelutoiminto

EJRK:n sihteeristö

Kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosasto

 • EU-suhteet
 • Kansainvälinen talous
 • Kansainvälisen talouspolitiikan analyysi
 • Pysyvä edustusto Brysselissä
 • Pysyvä edustusto Lontoossa
 • Pysyvä edustusto Washingtonissa

Makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosasto

 • Järjestelmäriski ja rahoituslaitokset
 • Makrovakauspolitiikka
 • Markkinarahoitus
 • Rahoitusmarkkinasääntely ja ‑politiikka
 • Stressitestaus ja mallinnus

Markkinaoperaatioiden pääosasto

 • Joukkolainamarkkinat ja kansainväliset markkinaoperaatiot
 • Markkinaoperaatioiden analyysi ja suunnittelu
 • Markkinaoperaatioiden järjestelmät
 • Rahamarkkinat ja likviditeetti
 • Rahoitusoperaatioihin liittyvät palvelut

Rahapolitiikan pääosasto

 • Pääomamarkkinat / rahoitusrakenteet
 • Rahapolitiikan strategia
 • Rahatalouden analyysi

Seteliosasto

 • Rahahuolto
 • Rahasuunnittelu

Sisäisen tarkastuksen osasto

 • Tarkastustehtävät
 • Tarkastusten tukitoiminnot ja tutkinnat

Tutkimuksen pääosasto

 • Rahapolitiikan tutkimus
 • Rahoitusmarkkinoiden tutkimus

Tietosuoja

Johtokunnan neuvonantajat

Ilmastonmuutoskeskus

Kansantalouden pääosasto

 • Ennusteet ja politiikan mallinnus
 • Finanssipolitiikka
 • Hinnat ja kustannukset
 • Suhdanneanalyysi
 • Tarjonta, työmarkkinat ja maiden seuranta
 • Ulkoinen sektori ja euron käyttöönotto

Markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosasto

 • Markkinainfrastruktuurin hallinta
 • Markkinainfrastruktuurin kehittäminen
 • Markkinainfrastruktuurin tuki
 • Markkinoiden innovaatiot ja yhdentyminen
 • Yleisvalvonta

Digitaalinen euro

 • Positiointi ja viestintä
 • Tuotekehitys
 • Tuotemääritys

Oikeudellinen pääosasto

 • Institutionaaliset asiat
 • Lainsäädäntö
 • Pankkivalvontaoikeus
 • Rahoitusmarkkinaoikeus

Riskienhallintaosasto

 • Riskianalyysi
 • Riskistrategia

Sihteeristön pääosasto

 • Sihteeristö
 • Tiedonhallinta

Compliance- ja hallintotapa-asiat

 • Compliance ja hallintotapa

Tilastoinnin pääosasto

 • Arvopaperi- ja rahoitusmarkkinatilastot
 • Luottotietokanta ja perustiedot
 • Pankkivalvontatilastot
 • Raha- ja taloustilastot
 • Tilastolliset sovellukset ja välineet
 • Ulkomaiset tilastot ja sektoritilinpito

Tiedon hallinta

 • Tiedon hallinta

Viestinnän pääosasto

 • Kielipalvelut
 • Strateginen viestintä
 • Uutishuone
 • Visuaalinen ja digitaalinen viestintä
 • Yleisöviestintä

Palvelujohtaja

Hallintopalvelujen pääosasto

Hallinto-osasto

 • Hallintopalvelut
 • Toimitilahallinnointi
 • Turvapalvelut

Taloushallinto-osasto

 • Budjetti ja resurssienhallinta
 • Hankinnat
 • Laskentatoimen raportointi ja kirjanpito

Tietotekniikan pääosasto

 • Data-analyysipalvelut
 • Innovaatiot ja tietotekniikka-arkkitehtuuri
 • Keskuspankki- ja hallintojärjestelmät
 • Palvelutuotanto
 • Tietotekniikkainfrastruktuuri ja käyttöpalvelut
 • Tietoturvapalvelut
 • Vakausvalvontajärjestelmät

Organisaation tehostamisyksikkö

Henkilöstöhallinnon pääosasto

 • Henkilöstön kehittäminen
 • Henkilöstön palvelut
 • Henkilöstösuunnittelu

Hallinnointi- ja kehittämispalvelut

Operatiivisten riskien ja toiminnan jatkuvuuden hallinta

Valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Paikalla tehtävät ja sisäisten mallien tarkastukset

 • Muiden kuin taloudellisten riskien tarkastukset
 • Operaatiot ja integraatio
 • Sisäisten mallien tarkastukset
 • Taloudellisten riskien tarkastukset

Horisontaaliset valvontatoiminnot

 • Liiketoimintamallit, pääoma ja kriisinhallinta
 • Luottoriskiasiantuntijat
 • Muiden kuin taloudellisten riskien asiantuntijat
 • Pääomamarkkinoiden ja varainhallinnan asiantuntijat
 • Stressitestiasiantuntijat
 • Valvontamenetelmät
 • Valvontapolitiikka

Pankkivalvonnan hallinto ja yleistoiminnot

 • Pankkivalvonnan sihteeristö
 • Sopivuus- ja luotettavuusasiat
 • Teknologia ja innovaatiot
 • Toimilupa-asiat
 • Tutkinta- ja seuraamustoimet

Valvonnan strategia ja riskit

 • Strateginen suunnittelu
 • Strategiset riskit ja analytiikka
 • Valvonnan riskit (muut kuin taloudelliset)
 • Valvonnan riskit (taloudelliset)

Erityisluottolaitokset ja vähemmän merkittävät laitokset

 • Laitos- ja sektorikohtainen yleisvalvonta
 • Toimistot 1-5

Järjestelmän kannalta merkittävät ja kansainväliset pankit

 • Toimistot 1-6

Yleispankit ja monialaiset pankit

 • Toimistot 1-6

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut