Menu

Organisaatio

EKP on EU:n toimielin, joka ohjaa eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin toimintaa.

EKP sijaitsee Saksassa Frankfurt am Mainissa, ja siellä työskentelee yli 3 500 työntekijää eri puolilta Eurooppaa. EKP ja eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit hoitavat monia tehtäviä yhteistyössä. Pankkivalvonnasta vastaavassa yhteisessä valvontamekanismissa EKP tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Päätöksentekijät

EKP:n pääjohtaja on Christine Lagarde ja varapääjohtajana toimii Luis de Guindos. EKP:n ylin päätöksentekoelin on EKP:n neuvosto, jonka muodostavat johtokunnan kuusi jäsentä sekä euroalueen kansallisten keskuspankkien 19 pääjohtajaa.EKP:n neuvoston äänioikeudet

Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien äänioikeudet EKP:n neuvostossa kiertävät. Tutustu päätöksentekoon ja äänioikeusjärjestelyyn.