Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Organisaatio

EKP on EU:n toimielin, joka ohjaa eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan toimintaa.

EKP sijaitsee Saksassa Frankfurt am Mainissa, ja sillä on yli 5 000 työntekijää ja harjoittelijaa eri puolilta Eurooppaa. EKP ja eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit hoitavat monia tehtäviä yhteistyössä. Pankkivalvonnasta vastaavassa yhteisessä valvontamekanismissa EKP tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Päätöksentekijät

EKP:n pääjohtaja on Christine Lagarde ja varapääjohtajana toimii Luis de Guindos. EKP:n ylin päätöksentekoelin on EKP:n neuvosto, jonka muodostavat johtokunnan kuusi jäsentä sekä euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajaa.

Päätöksenteko EKP:n organisaatiokaavio

EKP:n neuvoston äänioikeudet

Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien äänioikeudet EKP:n neuvostossa kiertävät. Tutustu päätöksentekoon ja äänioikeusjärjestelyyn.

Oheistietoa: Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa Äänioikeuksien kiertoaikataulu

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut