Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP seuraa pankkisektorin ja muiden finanssialan sektorien kehitystä sekä euroalueella että koko EU:ssa, tarkkailee rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä ja pyrkii havaitsemaan heikkoudet hyvissä ajoin.

Se hoitaa tehtävää tiiviissä yhteistyössä muiden eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskuspankkien kanssa.

Mahdollisiin järjestelmäriskeihin puututaan makrovakauspolitiikan keinoin. Makrovakauspolitiikan tärkein tehtävä on rahoitusvakauden ylläpitäminen.

Rahoitusvakauden määritelmä

Rahoitusvakaus vallitsee, kun rahoituksenvälittäjien, markkinoiden ja markkinainfrastruktuurien muodostama rahoitusjärjestelmä kykenee selviytymään häiriöistä ja rahoitusmarkkinoiden tasapainottomuuksien purkautumisesta.

Rahoitusvakauden vallitessa ei rahoituksenvälityksessä pääse yhtä helposti ilmenemään häiriöitä, jotka olisivat kyllin vakavia haitatakseen merkittävästi reaalitaloutta.

Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa?

Makrovakauspolitiikan avulla siis

  • ehkäistään liiallisten riskikeskittymien muodostumista joko ulkoisten tekijöiden tai markkinoiden toimintahäiriöiden vaikutuksesta sekä tasoitetaan rahoitussuhdanteita
  • parannetaan finanssialan sektorien häiriönsietokykyä ja rajoitetaan häiriöiden leviämistä halki rahoitusjärjestelmän
  • edistetään koko järjestelmän huomioon ottamista finanssialan sääntelyssä, jotta markkinaosapuolille voidaan luoda oikeanlaiset kannustimet.

Yhteistyöryhmät

EKP:n ja pankkialan yhteistyöfoorumi – Banking Industry Dialogue Chief Risk Officer Roundtable Rahoitusvakauden yhteistyöryhmä – Financial Stability Contact Group

Tärkeimmät julkaisut

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut