Menu

Säädöskokoelma

Euroopan keskuspankki (EKP) on EU:n toimielin ja noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden selkeästi määriteltyjä säännöksiä. EKP:n tehtävät ja tavoitteet on asetettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä.

Hoitaessaan toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä EKP voi antaa säädöksiä. Neuvonantotehtävänsä yhteydessä EKP voi myös antaa ja julkistaa lausuntoja muiden toimielinten säädösehdotuksista.

EUR-Lex

EKP:n säädöskokoelma EUR-Lexissä

EKP:n säädökset ovat saatavilla kaikilla asianomaisilla EU:n virallisilla kielillä EUR-Lexissä eli EU:n oikeudellisten asiakirjojen virallisella sivustolla.

EKP EUR-Lexissä

Tietoa EUR-Lexistä

Mitä EKP:n asiakirjoja EUR-Lexissä on?

EUR-Lex sisältää kaikki EKP:n säädökset ja muut oikeudelliset asiakirjat, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja myös ne asiakirjat, jotka julkaistiin aiemmin vain EKP:n verkkosivuilla, eli

 • asetukset
 • päätökset
 • suuntaviivat
 • suositukset
 • EKP:n neuvonantotehtävään liittyvät lausunnot ja kirjeet, joita on laadittu EU:n asioissa tai kansallisista kysymyksissä
 • yhteistyöpöytäkirjat ja
 • sopimukset.

EUR-Lexissä ovat myös EKP:n säädösten muutokset, korjaukset ja säädösten konsolidoidut versiot eli säädökset kaikkine niihin tehtyine muutoksineen ja korjauksineen. Säädösten lisäksi EUR-Lex sisältää myös EKP:tä koskevan EU:n tuomioistuinten oikeuskäytännön.

Asiakirjan hakeminen EUR-Lexissä

EKP:llä on EUR-Lexissä oma osio, jossa asiakirjoja voi selata aiheen mukaan:

 • EKPJ:n oikeudellinen perusta
 • EKP:n institutionaaliset säännökset
 • Rahapolitiikka ja rahapoliittiset operaatiot
 • Maksu- ja selvitysjärjestelmät
 • Setelit ja metallirahat, maksuvälineet ja valuuttoja koskevat asiat
 • Valuuttamarkkinat ja valuuttavarannot
 • Tilastot
 • Rahoitusmarkkinoiden vakaus
 • Pankkivalvonta

Lisäksi asiakirjoja voi hakea esimerkiksi avainsanan, asiakirjanumeron ja vuoden mukaan.

Äskettäin julkaistut asiakirjat näkyvät omassa ikkunassaan. EUR-Lexissä on saatavilla myös päivämäärän mukaan järjestetty luettelo kaikista asiakirjoista.

Asiakirjat päivämäärän mukaan

EKP:n osiossa on lisäksi interaktiivisia kaavioita, joihin asiakirjoista on koottu lukumäärä-, asiakirjalaji-, aihe- ja vuosikohtaista tilastotietoa.

Hakutulokset

EUR-Lexissä olevista asiakirjoista on linkit eri kieliversioihin, tiedostomuotoihin (HTML ja PDF), Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuun versioon sekä mahdollisiin konsolidoituihin versioihin. Asiakirjaa voi selata samanaikaisesti kolmella eri kielellä.