Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Säädöskokoelma

Euroopan keskuspankki (EKP) on EU:n toimielin ja noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin primaarioikeudessa ja johdetussa oikeudessa selkeästi määriteltyjä sääntöjä. EKP:n tehtävät ja tavoitteet asetetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä.

Hoitaessaan toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä EKP voi antaa säädöksiä. Neuvonantotehtävänsä yhteydessä EKP voi myös antaa ja julkistaa säädösehdotuksista lausuntoja.

EKP:n säädökset EUR-Lexissä

EKP:n säädökset ovat saatavilla kaikilla asianomaisilla EU:n virallisilla kielillä EUR-Lexissä eli EU:n oikeudellisten asiakirjojen virallisella sivustolla.

EKP EUR-Lexissä

Mitä EKP:n osio EUR-Lexissä sisältää?

Se sisältää kaikki Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut EKP:n säädökset ja muut oikeudelliset asiakirjat ja myös ne asiakirjat, jotka julkaistiin aiemmin vain EKP:n verkkosivuilla, eli

 • asetukset
 • päätökset
 • suuntaviivat
 • suositukset
 • EKP:n neuvonantotehtävään liittyvät lausunnot ja kirjeet, jotka on laadittu EU:ta tai sen jäsenvaltioita koskevissa kysymyksissä
 • yhteistyöpöytäkirjat ja
 • sopimukset.

Saatavilla ovat myös EKP:n säädösten muutokset, korjaukset ja konsolidoidut versiot eli säädökset kaikkine niihin tehtyine muutoksineen ja korjauksineen. Lisäksi osio sisältää EKP:n kannalta merkityksellisen oikeuskäytännön.

Asiakirjan hakeminen EUR-Lexissä

EKP:llä on EUR-Lexissä oma osio, jossa asiakirjoja voi selata aiheen mukaan:

 • EKPJ:n oikeudellinen perusta
 • EKP:n institutionaaliset säännökset
 • Rahapolitiikka ja rahapoliittiset operaatiot
 • Maksu- ja selvitysjärjestelmät
 • Setelit ja metallirahat, maksuvälineet ja valuuttoja koskevat asiat
 • Valuuttamarkkinat ja valuuttavarannot
 • Tilastot
 • Rahoitusmarkkinoiden vakaus
 • Pankkivalvonta

Asiakirjoja voi myös hakea esimerkiksi avainsanan, asiakirjanumeron ja vuoden mukaan.

Äskettäin julkaistut asiakirjat näkyvät erillisessä laatikossa. EUR-Lexissä on saatavilla myös päivämäärän mukaan järjestetty luettelo kaikista säädöksistä ja muista asiakirjoista.

EKP:n osiossa on interaktiivisia kaavioita, joihin asiakirjoista on koottu lukumäärä-, asiakirjalaji-, aihe- ja vuosikohtaista tilastotietoa.

Hakutulokset

EUR-Lexissä olevista asiakirjoista on linkit eri kieliversioihin, tiedostomuotoihin (HTML ja PDF), Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuun versioon sekä mahdollisiin konsolidoituihin versioihin. Asiakirjaa voi selata kolmella eri kielellä rinnakkain.

Vastauksia EUR-Lexin käyttöä koskeviin kysymyksiin

Kysymys- ja vastaussivulla on yksityiskohtaisempaa tietoa hakujen tekemisestä EUR-Lexin EKP-osiossa.

Vastauksia kysymyksiin

Muita oikeudellisen tiedon lähteitä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut