Menu

Säädöskokoelma

Euroopan keskuspankki (EKP) on EU:n toimielin ja noudattaa toiminnassaan unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden selkeästi määriteltyjä säännöksiä. EKP:n tehtävät ja tavoitteet on asetettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä.

EKP voi tehtäviensä yhteydessä antaa säädöksiä sen omaan toimivaltaan kuuluvilla osa-alueilla. Neuvoa-antavan toimintansa yhteydessä EKP antaa myös lausuntoja toimivaltaansa kuuluvista säädösehdotuksista.

EUR-Lex

Uutta Eur-Lexissä: EKP:n säädöskokoelma

EKP:n säädökset ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Eur-lexissä eli EU:n virallisessa säädöstietokannassa.

EUR-Lex