Säädöskokoelma

Sisältö

Kaikki EKPJ:n/EKP:n säädökset, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen/unionin virallisessa lehdessä (EYVL/EUVL), aihepiireittäin ja aikajärjestyksessä.

Monikielinen: säädöksiä on 22 eri kielellä. Valitse haluamasi kieli ruudun ylälaidasta.

Säädösten yhteydessä on niihin tehtyjä korjauksia, niihin liittyvää kumottua ja voimassa olevaa EKP:n ja Euroopan yhteisön lainsäädäntöä sekä muuta niihin liittyvää tietoa, kuten lehdistötiedotteita.