Teisinė sistema

Čia rasite

Visus ECBS ir ECB teisės aktus, paskelbtus „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ (OL), surūšiuotus pagal temą ir laiką.

Daugelį kalbų: prieinama 22 kalbomis. Norimą kalbą pasirinkite lango viršuje.

Visą kontekstą: su kiekvienu teisės aktu kartu pateikiami klaidų ištaisymai, panaikinti teisės aktai, susiję ECB aktai, susiję priimti Bendrijos teisės aktai ir kita susijusi informacija, pvz. pranešimai spaudai.