Menu

Teisinė sistema

Europos Centrinis Bankas (ECB), kaip viena iš ES institucijų, veikia pagal pirminėje ir antrinėje Europos Sąjungos teisėje aiškiai apibrėžtas taisykles. ECB tikslai ir uždaviniai yra išdėstyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute.

Vykdydamas jam pavestas užduotis, ECB savo kompetencijos srityse gali priimti teisės aktus, o, vykdydamas konsultavimo funkciją, jis teikia ir skelbia nuomones dėl siūlomų teisės aktų.

EUR-Lex

ECB teisės aktai portale EUR-Lex

Visi ECB teisės aktai yra skelbiami visomis atitinkamomis oficialiosiomis ES kalbomis portale EUR-Lex – ES teisei skirtame interneto portale, suteikiančiame oficialią prieigą prie ES teisinių dokumentų.

ECB skiltis portale EUR-Lex

Apie EUR-Lex

Kokius dokumentus galima rasti ECB skiltyje portale EUR-Lex?

Portale EUR-Lex skelbiami visi ECB teisės aktai: tiek Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL) paskelbti teisės aktai, tiek teisės aktai, kurie anksčiau buvo skelbiami tik ECB interneto svetainėje. Tai:

 • Reglamentai
 • Sprendimai
 • Gairės
 • Rekomendacijos
 • ES ir nacionalinės nuomonės bei laiškai, susiję su ECB vykdoma konsultavimo funkcija
 • Susitarimo memorandumai
 • Susitarimai

Kartu su teisės aktais skelbiami jų pakeitimai, klaidų ištaisymai ir suvestinės redakcijos. Portale galima rasti ne tik teisės aktus, bet ir ECB aktualius teismų sprendimus.

Kaip naudotis portalu EUR-Lex?

ECB skirtoje portalo EUR-Lex skiltyje ECB teisės aktų galima ieškoti pagal šias temas:

 • ECBS teisinė sistema
 • ECB institucinės nuostatos
 • Pinigų politika ir operacijos
 • Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos
 • Banknotai ir monetos, mokėjimo priemonės ir valiutos klausimai
 • Užsienio valiutos ir užsienio atsargos
 • Statistika
 • Finansų rinkos stabilumas
 • Bankų priežiūra

Teisės aktų ir teismų sprendimų galima ieškoti pagal raktinius žodžius, dokumentų numerį, metus arba kitus kriterijus naudojantis įvairiomis paieškos funkcijomis.

Pagrindiniame lange pateiktos nuorodos į naujausius teisės aktus. Galima peržiūrėti ir visą pagal datas išdėstytų teisės aktų sąrašą.

Teisės aktai pagal datą

Interaktyviuose infografikuose patogu peržiūrėti ECB teisės aktų kiekybinę statistiką, be to, lengva pereiti prie teisės aktų rinkinių pagal teisės aktų pobūdį, temas ar laikotarpius.

Portalo EUR-Lex straipsniai

Portalo EUR-Lex straipsniuose pateikiamos nuorodos į teisės akto tekstą įvairiomis kalbomis HTML ir PDF formatais, taip pat į Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą teisės akto tekstą ir visas parengtas suvestines redakcijas. Galima pasirinkti, kad tekstas būtų rodomas iš karto keliomis kalbomis (iki trijų kalbų).