Menu

Teisinė sistema

Europos Centrinis Bankas (ECB), kaip viena iš ES institucijų, veikia pagal pirminėje ir antrinėje Sąjungos teisėje aiškiai apibrėžtas taisykles. ECB tikslai ir uždaviniai yra išdėstyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute.

Įgyvendindamas jam patikėtus uždavinius, ECB gali priimti jo kompetencijos sritims priklausančius teisės aktus. Be to, vykdydamas patariamąją funkciją, ECB teikia nuomones apie siūlomus jo kompetencijos sritims priklausančius teisės aktus.

EUR-Lex

Dabar ir EUR-Lex: ECB teisinė sistema

Visi ECB teisės aktai yra skelbiami visomis atitinkamomis oficialiosiomis ES kalbomis ir prieinami EUR-Lex, ES teisei skirtame interneto portale, suteikiančiame oficialią prieigą prie ES teisinių dokumentų.

Eiti į EUR-Lex