Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Dizaino atnaujinimo procesas

2021 m. gruodžio mėn. paskelbėme apie savo planus atnaujinti eurų banknotų dizainą ir sukurti naujos serijos banknotus. Norime užtikrinti, kad banknotai ir toliau būtų prieinami ir naudojami ir kad jie toliau būtų saugi bei veiksminga mokėjimo priemonė. 

Taip pat norime, kad banknotai būtų kuo tvaresni ir tausojantys aplinką. Todėl ne tik matuojame jų aplinkosauginį pėdsaką, bet ir pasitelkdami naujus produktus bei procesus ieškome galimybių sumažinti jų poveikį aplinkai. Šis dizaino atnaujinimas taip pat yra galimybė siekti dar didesnės visų europiečių įtraukties.

Sprendimą dėl naujos temos ir naujo dizaino priims Valdančioji taryba, atsižvelgusi į visuomenės per apklausas pateiktą nuomonę ir ekspertų grupių patarimus.

Banknotų dizaino atnaujinimo procesą sudaro du pagrindiniai etapai:

  1. galimų būsimų temų parinkimas;
  2. dizaino sukūrimas, įskaitant galimų motyvų atranką ir dizaino konkursą.

Į šį procesą ir toliau įtrauksime visuomenę ir atitinkamus ekspertus. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad pasirinkta tema ir dizainas būtų artimi visiems europiečiams.

Pagrindiniai dizaino atnaujinimo proceso etapai

Būsimų eurų banknotų temos parinkimas

Lapkričio 29 d. ECB valdančioji taryba nusprendė pereiti į kitą eurų banknotų dizaino atnaujinimo proceso etapą su dviem temomis: „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“. Siekiant kuo plačiau atspindėti visuomenės pageidavimus, atrinktos temos „Upės – gyvybės vandenys Europoje“ ir „Paukščiai – laisvi, atsparūs, įkvepiantys“ buvo sujungtos į vieną, su gamta susijusią temą. Ji grindžiama platesnėmis aplinkos ir tvarumo temomis.

Mums labai svarbu, kad viso šio proceso metu priimami sprendimai atspindėtų Europos visuomenės nuomonę. Atrinktos buvo tos temos, kurios labiausiai patiko tiek ECB internetinės apklausos, tiek išorės tyrimų bendrovės atlikto tyrimo dalyviams.

Galimos būsimų eurų banknotų temos


„Europos kultūra“

Turtingas Europos kultūros paveldas ir dinamiški kultūriniai bei kūrybiniai sektoriai stiprina europinę tapatybę ir bendruomeniškumo jausmą. 

Kultūra padeda puoselėti bendras vertybes, įtrauktį ir dialogą Europoje ir visame pasaulyje. Ji vienija žmones.

„Upės ir paukščiai“

Upių ir paukščių nevaržo jokios sienos, jie simbolizuoja europiečių laisvę ir vienybę bei mūsų ryšį su gamta. 

Europoje gausu įvairių upių ir paukščių, mus įkvepiančių ir primenančių mums mūsų atsakomybę saugoti savo aplinką.

Europos gyventojų nuomonės išklausymas

Nuo dizaino atnaujinimo proceso pradžios Europos gyventojų nuomonės mes klausėme du kartus. 

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. kovo mėn. visose euro zonos šalyse klausėme gyventojų nuomonės apie galimas būsimų eurų banknotų temas.

Sužinokite pateiktus atsakymus, apibendrintus kokybinės naujų eurų banknotų temų analizės ataskaitoje.

Visa ataskaita Ataskaitos santrauka

2023 m. liepos–rugpjūčio mėn. atlikome internetinę apklausą, kurioje žmonių prašėme nurodyti, kurios iš septynių atrinktų temų jiems labiausiai patinka. Apklausoje dalyvavo daugiau kaip 365 000 europiečių. Siekdami užtikrinti, kad susidarytų reprezentatyvioji imtis, be mūsų vykdytos internetinės apklausos paprašėme ir nepriklausomos tyrimų bendrovės atlikti panašią daugiašalę apklausą.

Daugiau apie apklausos rezultatus sužinosite perskaitę šią ataskaitą.

Visa ataskaita Ataskaitos santrauka

Konsultavimasis su ekspertais

2021 m. pabaigoje sudarėme banknotų temų atrankos patariamąją grupę – nepriklausomą, įvairioms sritims atstovaujančių ekspertų iš visos euro zonos grupę, kuriai buvo pavesta konsultuoti dėl galimų būsimų banknotų temų. Remdamasi informacija, surinkta atlikus kokybinę analizę, grupė atrinko keletą temų. 

ECB valdančioji taryba, atidžiai apsvarsčiusi, ar pasiūlytos temos yra artimos europiečiams ir atspindi Europos gyvenimą bei vertybes, nusprendė temų sąrašą papildyti dar viena, septinta tema – „Europos kultūra“.

Toliau pateikiamos visos septynios atrinktos temos, išdėstytos nesilaikant jokios konkrečios tvarkos. Šių temų aprašymai pateikti 2023 m. liepos 10 d. pranešime spaudai.

  • „Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys“
  • „Europos kultūra“
  • „Europos vertybės, atspindėtos gamtoje“
  • „Ateitis – jūsų rankose“ 
  • „Rankos – kartu statome Europą“
  • „Mūsų Europa, mes patys“
  • „Upės – gyvybės vandenys Europoje“ 

Sužinokite daugiau apie 
Temų atrankos patariamosios grupės darbą


Iš ekspertų buvo sudaryta banknotų motyvų atrankos patariamoji grupė, kurios uždavinys – pasiūlyti ECB valdančiajai tarybai galimus banknotų motyvus, tinkančius atrinktoms temoms. Šios grupės nariai – ekspertai iš įvairių sričių, susijusių su dviem atrinktomis temomis.

Banknotų motyvų atrankos patariamosios grupės nariai

Kaip galimas būsimų eurų banknotų temas pasirinkome „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“. Kitas žingsnis – atrinkti šias temas geriausiai iliustruojančius motyvus.

Po to bus pradėti pasirengimo banknotų dizaino konkursui darbai. Daugiau informacijos apie dizaino kūrimo etapą ir konkursą bus paskelbta mūsų oficialiuose kanaluose. Sprendimą dėl būsimo dizaino Valdančioji taryba turėtų priimti 2026 m.

Išsirinkusi dizainą, Valdančioji taryba priims sprendimą, kada nauji eurų banknotai bus gaminami ir išleisti į apyvartą. Prireiks keleto metų, kol bus pagaminti pirmieji banknotai ir kol jie galiausiai pasieks mūsų pinigines.

SUŽINOKITE DAUGIAU PANAŠIOMIS TEMOMIS


Visi šios dalies puslapiai