Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Santrauka

Banknotų temų atrankos patariamoji grupė (toliau – Grupė) yra nepriklausoma grupė, sudaryta iš įvairioms sritims atstovaujančių narių. Ji suburta 2021 m. antroje pusėje ir jai pavesta pasiūlyti trumpąjį būsimų eurų banknotų naujų temų sąrašą ir konsultuoti šiuo klausimu. Grupės narius paskyrė Europos Centrinis Bankas (ECB), vadovaudamasis euro zonos nacionalinių centrinių bankų pasiūlymais. Grupė apsvarstė iš viso 29 temas, parengtas pagal pačių Grupės narių idėjas ir visuomenės pasiūlymus. Temos buvo įvertintos pagal tam tikrus kriterijus. Apsvarstytosios 29 temos ir taikyti kriterijai aprašyti šioje ataskaitoje.

Grupės nariai iš esmės sutarė, kad reikėtų pasistengti vengti siūlyti motyvus ar temas, kurie būtų pernelyg susiję su vienos kurios tautos kultūra. Nariai taip pat manė, kad siūlant temas reikėtų vengti daugeliui Europos praeities atspindžių būdingo šališkumo lyčių atžvilgiu. Bendrai pirmenybė buvo aiškiai teikiama vaizdams, galintiems susieti banknotus su dinamiška žmonių ir gamtos Europa, neakcentuojant nei institucijų, nei statiškų praeities simbolių. Grupės nariai tikėjosi, kad pavyks pasiūlyti temų, kurios ne tik perteiktų stiprų bendrų europinių vertybių pajautimą, bet ir susilauktų plataus Europos piliečių susidomėjimo. Be to, Grupės nariai, puikiai suvokdami dabartinių įvykių svarbą, sutarė ir dėl to, kad banknotai turi būti aktualūs bei atpažįstami ir tiems, kas juos naudos ir po kelių dešimtmečių.

Vidinio balsavimo būdu buvo išrinktos šešios temos. Visiškai pritariant Grupei, temos išdėstytos toliau nurodyta seka.

„Europos vertybės, atspindėtos gamtoje“

Aprašymas

Šešiuose banknotuose pavaizduotos šešios Europos Sąjungos vertybės, įvardytos Lisabonos sutartyje. Tai: žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinės valstybės principas ir žmogaus teisės. Pasitelkę vaizdinius, perteiksime septintą vertybę – mūsų ryšį su mūsų aplinka ir gamta bei pagarbą joms.

Privalumai

 • Dvi pagrindinės šios temos idėjos – Europos vertybės ir gamta – buvo dvi iš populiariausių tikslinių grupių pasiūlytų temų.
 • Europos vertybės apima visas Europos tautas ir visus jos žmones. Ši tema nepavaldi laikui ir nevaržoma sienų.

Trūkumai

 • Kadangi vertybės yra gana abstrakčios sąvokos, šios temos sėkmingumas labai priklausys nuo vertybėms perteikti pasirinkto dizaino. Kita vertus, šių abstrakčių, bet nepaprastai svarbių sąvokų pavaizdavimas banknotuose būtų nuostabus dalykas.

„Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys“

Istorija

Europa – ne tik gyvenamoji vieta, bet ir idėja. O ES – ne tik organizacija, bet ir vertybių sistema.

Šias vertybes pristatome kartu su gamta kaip vieno pagrindinio etoso sudedamąsias dalis. Dar kartą patvirtiname, kad Europa, pagrįsta principu „žmonių, iš žmonių ir žmonėms“, yra kuriama pasitelkiant Europos vertybes. Kaip dar viena fundamentali vertybė integruojamas tvarumas ir aplinkos išsaugojimas. Natūralu, tai – Europos vertybės.

Aprašymas

Sukurti šią temą įkvėpė ES Paukščių direktyva, kurios tikslas – apsaugoti visas 500 ES laukinių paukščių rūšių. Ši direktyva yra vienas seniausių ES teisės aktų aplinkos tema ir puikus 27 ES valstybių narių bendros atsakomybės ir bendradarbiavimo pavyzdys. Tai taip pat priminimas, kad savo žemynu turime dalytis su visų formų gyvybe, padedančia palaikyti mūsų bendrą egzistavimą. Šie paukščiai yra tikri ir vaizdingi, be to, jie – mūsų bendro identiteto simbolis.

Istorija

Paukščiai visada gyveno netoli žmogaus, o mes, daug šimtmečių atidžiai stebėdami jų išvaizdą ir elgseną, daug sužinojome apie aplinką ir save pačius.

Paukščiams neegzistuoja valstybių sienos, todėl jie visada simbolizavo laisvę ir siekius. Jų lizdai mums primena apie mūsų pačių troškimą kurti vietas ir visuomenes, kuriose galime brandinti ateitį. Klausydami jų čiulbėjimo suvokiame, kad branginame laisvą ir gražią ekspresiją. Kai, pasikeitus metų laikui, sugrįžta migruojantys paukščiai, mumyse atgimsta viltis. Paukščiai praturtina pasaulį jo neišeikvodami – taip turėtume daryti ir mes.

Privalumai

 • Ši tema turi stiprų europinį aspektą, ja drąsiai išreiškiama tvarumo žinia.
 • Ji sukuria emocinį ryšį, be to, yra aiški, įtrauki ir nepavaldi laikui.
 • Šia tema galima sukurti vizualiai patrauklų ir įsimintiną dizainą.
 • Atskleidžiama Europos gamtos, kraštovaizdžių ir metų laikų įvairovė.

Trūkumai

 • Kai kuriems žmonėms paukščiai nepatinka, paukščių gali būti bijoma (ornitofobija).
 • Paukščiai jau pavaizduoti kai kurių kitų šalių banknotuose.

„Ateitis priklauso jums“

Aprašymas

Pagal šią temą kuriami būsimų europiečių portretai. Šių banknotų turėtojai yra kolektyvinės vaizduotės, kurioje žmonės kuria savo, dar neapibrėžtas, galimybes, dalyviai.

Ši tema vaizduoja beribį europiečių potencialą ir svajonę, kuri vieną dieną bus pavaizduota ant banknoto.

Istorija

Europos ateitį nulemsiančios idėjos ir inovacijos glūdi kiekviename europietyje. Europą formuoja jūsų mintys, jūsų svajonės, jūsų įgūdžiai ir jūsų išradimai. Ateitis priklauso jums.

Privalumai

 • Pabrėžiamos inovacijos, idėjos ir naujos Europos perspektyvos.
 • Tema jungia praeitį, dabartį ir ateitį.
 • Ji įtrauki ir kelianti emocijas.

Trūkumai

 • Tema gali būti vertinama kaip skirta jaunesniems žmonėms.
 • Ji labai abstrakti.

„Upės – gyvybės vandenys Europoje“

Aprašymas

Šioje temoje sujungiamas stiprus visuomenės noras turėti banknotus, kuriuose teigiamai vaizduojami Europos gamtos stebuklai, ir platesnio pobūdžio mintis apie tarpusavio sąsajas ir tvarumą.

Istorija

Europos upės kerta sienas. Jos jungia mus vienus su kitais ir su gamta. Jos primena mums apie gilius mūsų bendro gyvenimo šaltinius ir kartu simbolizuoja tekėjimą bei nesustojantį dinamiško, nuolat besikeičiančio žemyno kitimą. Jos mus maitina, už tai mes turime jas puoselėti.

Privalumai

 • Šis pasiūlymas apima mūsų bendras vertybes, kurias turime saugoti, tačiau tema nėra abstrakti.
 • Upės kerta sienas nevaržomos.
 • Upės jungia ir palengvina prekybą.
 • Gamtos išsaugojimas – vienas svarbiausių Europos ir europiečių tikslų.
 • Nepavaldu laikui, natūralus gamtos grožis.

Trūkumai

 • Nėra emocinio ryšio.
 • Tema nelabai europietiška.

„Rankos – kartu statome Europą“

Aprašymas

Per šią temą sukuriamas fizinis ir lengvai suprantamas šešių pagrindinių ES vertybių – žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių – atvaizdavimas. Įkvėpimo semiamasi ir iš Europos Sąjungos devizo „Įvairovės suvienyti“. Žmogaus ranka – visiems mums pažįstamas įvaizdis, nors ir nėra dviejų vienodų žmogaus rankų – padeda šias abstrakčias idėjas paversti labiau prieinamomis ir žmogiškomis.

Istorija

Temoje „Rankos – kartu statome Europą“ universalia kalba perteikiama įvairovė ir vienybė. Ji simbolizuoja kiekvieną, formavusį Europą per mūsų bendras ES vertybes. Rankos pastatė Europą – jos fizinę infrastuktūrą, meno paveldą, literatūrą ir daug kitų dalykų. Rankos stato, audžia, gydo, moko, veda ir daro dar daug ką. Rankos pasakoja darbo, amžiaus ir santykių istorijas. Jos taip pat dalijasi paveldo, istorijos ir kultūros istorijomis. Laikas įvertinti Europą pastačiusias ir toliau ją kasdien statančias rankas.

Privalumai

 • Sukuria vienybės ir bendrumo jausmą.
 • Lengva vizualizuoti.
 • Dėmesys skiriamas daugiau žmonėms, o ne šalims.
 • Tema nepavaldi laikui – žmogaus emocijos išreiškiamos per rankas.
 • Sukuriama stipri emocinė sąsaja, nes rankos – žmogiško prisilietimo įrankis.

Trūkumai

 • Simboliai gali būti klaidingai interpretuojami. (Todėl labai svarbu geras dizainas. Reikėtų patyrinėti antropologinius aspektus, kad būtų išvengta nemalonių tarpkultūrinių nesusipratimų.)
 • Žmonės daug lengviau save sieja su gamta, žvėrimis ir žmonėmis, tačiau geras dizainas gali padėti išspręsti šį keblumą. Į šią temą būtų galima įtraukti ir šiuos aspektus, be to, rankos – žmonių dalis.
 • Yra panašumų su Šveicarijos frankų banknotais, tačiau juose pasakojama kita istorija.

„Mūsų Europa, mes patys“

Aprašymas

Kiekvienas turime savo istoriją. Kiekvienas kuriame savo tapatybę. Tačiau kaip europiečiai turime ir bendrą tapatybę. Augame ir kaip asmenys, ir kaip bendruomenės dalis per savo santykius vieni su kitais.

Ši tema perteikia Europos žmonių laisvę, vertybes ir atvirumą.

Istorija

Banknotai simbolizuoja kiekvieno atskiro Europos žmogaus gyvenimą ir žmonių gyvenimą kartu Europoje per šešias skirtingas dimensijas: buvimą, darymą, galvojimą, mylėjimą, bendravimą ir gyvenimą. Šiais būdais mūsų vidinis žmogus susijungia su išoriniu pasauliu, tai, kas asmeniška – su tuo, kas vieša, asmuo – su visuomene, fizinis kūnas – su simboliniu pasauliu.

Privalumai

 • Dėmesys telkiamas į asmenį Europos kontekste.
 • Europinės tapatybės idėja atveriama visiems (tiek Europoje, tiek plačiau pasaulyje).
 • Daugiausia dėmesio skiriama individualumui bei simbolinei buvimo ir bendrumo sampratai.

Trūkumai

 • Gali būti neteisingai suprastas žodis „tapatybė“.
 • Tema labai abstrakti.

© Europos Centrinis Bankas, 2023

Pašto adresas 60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Telefonas +49 69 1344 0
Interneto svetainė www.ecb.europa.eu

Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.

Terminai ir santrumpų paaiškinimai pateikiami ECB glosarijuje (tik anglų k.).

HTML ISBN 978-92-899-6142-4, doi: 10.2866/087055, QB-03-23-246-LT-Q