Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Sažetak

Savjetodavna skupina zadužena za odabir tema neovisna je multidisciplinarna skupina osnovana u drugoj polovici 2021. kako bi davala savjete i predložila uži izbor novih tema za buduće euronovčanice. Članove skupine imenovala je Europska središnja banka (ESB) na temelju prijedloga nacionalnih središnjih banaka država europodručja. Skupina je razmotrila ukupno 29 tema koje su predložili njezini članovi i javnost te ih ocjenjivala prema određenim kriterijima. Te teme i kriteriji opisani su u ovom izvješću.

Članovi savjetodavne skupine složili su se da ne bi trebalo predlagati motive i događaje koji su previše povezani samo s jednom nacionalnom kulturom. Osim toga, smatrali su da bi u odabiru tema trebalo izbjegavati rodne predrasude svojstvene brojnim prikazima europske povijesti. Općenito su dali mnogo veću prednost motivima kojima bi se novčanice povezale s dinamičnom Europom koju čine ljudi i priroda u odnosu na nepotrebno stavljanje naglaska na institucije i statične simbole prošlosti. Članovi savjetodavne skupine nastojali su predložiti teme koje dočaravaju snažan osjećaj zajedničkih europskih vrijednosti i istodobno bude pozitivne osjećaje u građanima Europe. Premda su bili vrlo svjesni važnosti suvremenih događaja, složili su se da novčanice trebaju biti relevantne i prepoznatljive i onima koji će ih upotrebljavati u sljedećim desetljećima.

Nakon internog glasovanja šest je tema ušlo u uži izbor. Teme su, uz jednoglasnu potvrdu članova skupine, rangirane kako slijedi.

„Europske vrijednosti predočene kao prirodni motivi”

Opis

Na šest novčanica prikazano je šest vrijednosti Europske unije prema definiciji iz Ugovora iz Lisabona: ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava. Vizualnim izrazom prikazat ćemo sedmu vrijednost: povezanost s okolišem i prirodom te poštovanje prema njima.

Priča

Europa nije samo mjesto za život, već i ideja, a EU nije samo organizacija, već i skup vrijednosti.

Povezujemo te vrijednosti s prirodom kao sastavne dijelove istog mentaliteta na kojem se zasnivaju. Ponovno potvrđujemo ulogu europskih vrijednosti kao elemenata na kojima je izgrađena Europa građana i za građane. Održivost i očuvanje okoliša dodatna su temeljna vrijednost. Oni su, prirodno, europske vrijednosti.

Prednosti

 • Europske vrijednosti i priroda, dvije ključne ideje ove teme, bile su među najpopularnijim temama koje su predložile fokusne skupine.
 • Europske vrijednosti uključuju sve narode i ljude u Europi. Ta tema nadilazi vremenske i prostorne granice.

Nedostatci

 • S obzirom na to da je koncept teme donekle apstraktan, njezin će uspjeh u velikoj mjeri ovisiti o dizajnerskom rješenju odabranom za predstavljanje spomenutih vrijednosti. Istodobno, predstavljanje tih apstraktnih, ali iznimno važnih koncepata na novčanicama prilično je čaroban pothvat.

„Ptice: slobodne, izdržljive i inspirativne”

Opis

Tema je nadahnuta EU‑ovom direktivom o pticama, čiji je cilj zaštititi svih 500 vrsta divljih ptica u EU‑u. Ta je direktiva jedan od najstarijih zakonodavnih akata EU‑a na području zaštite okoliša i primjer je zajedničke odgovornosti i suradnje 27 država članica EU‑a. Osim toga, podsjetnik je na potrebu dijeljenja kontinenta sa svim oblicima života koji omogućuju naše zajedničko postojanje. Ptice su stvarne i same po sebi živahne te su simbol našeg zajedničkog identiteta.

Priča

Ptice oduvijek žive u našoj blizini a pomnim promatranjem njihova izgleda i ponašanja tijekom stoljeća doznali smo mnogo o sebi i okolišu.

Ptice se ne obaziru na nacionalne granice i zato oduvijek simboliziraju slobodu i ambiciju. Njihova gnijezda podsjećaju nas na vlastitu želju za izgradnjom mjesta i društava za budući rast i razvoj. U njihovu pjevu čujemo koliko i sami cijenimo slobodu i ljepotu izražavanja. Osjećamo nadu kada se vrate nakon što su provele zimu u toplijim krajevima. Ptice obogaćuju svijet ne narušavajući ga, a to bismo trebali činiti i mi.

Prednosti

 • Tema ima snažan europski karakter i šalje odvažnu poruku koja se odnosi na održivost.
 • Prepoznatljiva je, inkluzivna i bezvremenska te stvara emocionalnu povezanost.
 • Prikladna je za vizualno privlačan i dojmljiv dizajn.
 • Otkriva raznolikost europske prirode, krajolika i godišnjih doba.

Nedostatci

 • Neki ljudi ne vole ptice ili ih se boje (ornitofobija).
 • Neke države već imaju ptice na novčanicama.

„Budućnost pripada tebi”

Opis

Tema predstavlja „portrete” Europljana budućnosti. Nositelji novčanica nositelji su kolektivne mašte, u kojoj ljudi stvaraju vlastite, zasad neodređene, mogućnosti.

Tema pokazuje neograničen potencijal Europljana i san koji će jednog dana biti prikazan na novčanicama.

Priča

Ideje i inovacije koje će odrediti europsku budućnost duboko su usađeni u svakog Europljanina. Tvoje misli, snovi, vještine i izumi oblikuju Europu. Budućnost pripada tebi.

Prednosti

 • Naglasak je na inovacijama, idejama i perspektivama za Europu.
 • Prošlost i sadašnjost povezuju se s budućnošću.
 • Tema je inkluzivna i pobuđuje pozitivne osjećaje.

Nedostatci

 • Može se smatrati temom za mlađe osobe.
 • Vrlo je apstraktna.

„Rijeke: vodotoci života u Europi”

Opis

Tema objedinjava snažnu želju javnosti da se na novčanicama slave prirodna čuda Europe i općenitiju poruku o međusobnoj povezanosti i održivosti.

Priča

Europske rijeke prelaze granice i povezuju nas međusobno i s prirodom. Podsjećaju nas na duboke izvore našeg zajedničkog života te predstavljaju tok i tijek dinamičnog kontinenta koji se neprestano mijenja. Rijeke nas hrane a mi ih zauzvrat moramo čuvati.

Prednosti

 • Prijedlog obuhvaća vrijednosti koje dijelimo i koje bismo trebali zaštititi, ali tema nije apstraktna.
 • Rijeke slobodno prelaze granice.
 • One povezuju i omogućuju trgovinu.
 • Očuvanje prirode jedan je od najvažnijih ciljeva Europe i Europljana.
 • Riječ je o bezvremenskoj, prirodnoj ljepoti.

Nedostatci

 • Nema emocionalne povezanosti.
 • Nije riječ o isključivo europskoj temi.

„Ruke: zajedno gradimo Europu”

Opis

Tema je opipljiv, lako razumljiv prikaz šest temeljnih vrijednosti EU‑a: ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. Nadahnuta je i sloganom Europske unije: „Ujedinjeni u raznolikosti”. Prikaz ljudske ruke, koja nam je svima poznata, ali se razlikuje od osobe do osobe, rabi se kako bi se apstraktne ideje približile ljudima i povezale s njima.

Priča

Tema „Ruke: zajedno gradimo Europu” koristi se univerzalnim jezikom u slavu raznolikosti i jedinstva. Predstavlja sve one koji su oblikovali Europu zajedničkim vrijednostima EU‑a. Ruke su izgradile Europu, odnosno njezinu materijalnu infrastrukturu, umjetničko naslijeđe, književnost i brojne druge aspekte. Ruke grade, tkaju, liječe, podučavaju, vode i još mnogo toga. Ruke pričaju o radu, prolasku vremena i odnosima te šire priče o naslijeđu, povijesti i kulturi. Vrijeme je da odamo počast rukama koje su izgradile Europu i da to nastavimo činiti svaki dan.

Prednosti

 • Stvara se dojam jedinstva i zajedništva.
 • Jednostavno se vizualizira.
 • Priča je usredotočena na ljude, a ne države.
 • Bezvremenska je jer ruke izražavaju ljudske osjećaje.
 • Naglašava emocionalnu povezanost jer su ruke oruđe ljudskog dodira.

Nedostatci

 • Simboli bi se mogli pogrešno protumačiti. (Zato je od presudne važnosti osmisliti dobar dizajn. Bilo bi korisno proučiti i antropološke aspekte kako bi se izbjegli neugodni kulturni nesporazumi.)
 • Građani se lakše povezuju s prirodom, životinjama i ljudima, iako se taj nedostatak može izbjeći dobrim dizajnom. Tema ne isključuje mogućnost uvrštenja tih aspekata jer ruke, naravno, pripadaju ljudima.
 • Postoje sličnosti s novčanicama švicarskog franka, iako one pričaju drukčiju priču.

„Naša Europa, mi”

Opis

Svatko od nas ima svoju priču. Svatko od nas gradi svoj identitet, ali dijelimo i zajednički identitet kao Europljani. Rastemo kao pojedinci, ali i kao dijelovi zajednice u međusobnim odnosima.

Tema oslikava slobodu, vrijednosti i otvorenost ljudi u Europi.

Priča

Novčanice prikazuju živote pojedinaca i zajednica koji žive u Europi kroz šest različitih dimenzija: bivanje, djelovanje, razmišljanje, ljubav, komunikacija i život. Riječ je o načinima na koje povezujemo unutarnje ja s vanjskim svijetom, privatni život s javnošću, sebe s društvom, tijelo sa simbolima.

Prednosti

 • Stavlja se naglasak na pojedinca u sklopu Europe.
 • Ideja europskog identiteta otvara se svima u Europi i svijetu.
 • Stavlja se naglasak na individualnost i simboličko razumijevanje bivanja i zajedništva.

Nedostatci

 • Riječ „identitet” može se pogrešno protumačiti.
 • Tema je vrlo apstraktna.

© Europska središnja banka, 2023.

Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefonski broj +49 69 1344 0
Mrežne stranice www.ecb.europa.eu

Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.

Objašnjenje terminologije i pokrata možete pronaći u Pojmovniku ESB‑a (samo na engleskom jeziku).

HTML ISBN 978-92-899-6130-1, doi: 10.2866/920904, QB-03-23-246-HR-Q