Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odgovornost

Trebaju nam predstavnici građana EU‑a koji će nam iznijeti njihove probleme i pomoći nam u objašnjavanju naših politika. 

Predsjednica Christine Lagarde

ESB je neovisna institucija i ima diskrecijsko pravo rabiti svoje instrumente onako kako je potrebno da bi ispunio dužnosti i izvršio svoju glavnu zadaću. Odgovornost je nužna protuteža neovisnosti. 

ESB za svoje djelovanje odgovara Europskom parlamentu kao tijelu koje čine izabrani predstavnici građana EU-a.

Naš okvir odgovornosti

U skladu s člankom 284. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ESB u prvom redu odgovara Europskom parlamentu, koji zastupa interese građana EU-a, no dužan je redovito izvješćivati i Vijeće EU‑a, koje predstavlja vlade svih država članica EU‑a. To je predviđeno i Statutom Europskog sustava središnjih banaka (ESSB).

Članak 15. stavak 3. Statuta

Tijekom godina razvili smo snažan i sveobuhvatan okvir odgovornosti koji uvelike nadilazi zahtjeve iz Ugovora. 

Dijalog između ESB‑a i Europskog parlamenta u tom je pogledu od ključne važnosti. Omogućuje ESB‑u da detaljno objasni svoje djelovanje i politike izabranim predstavnicima građana EU‑a i da sasluša njihove primjedbe. Na taj način građani EU-a i njihovi predstavnici mogu prosuditi uspješnost ESB‑a u ostvarenju njegova glavnog cilja održavanja stabilnosti cijena utvrđenog u članku 127. stavku 1. Ugovora.

Glavni kanali odgovornosti


Godišnje izvješće ESB‑a

ESB dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću EU‑a, Europskoj komisiji i Europskom vijeću godišnje izvješće o svojim zadaćama, aktivnostima ESSB‑a i monetarnoj politici Eurosustava. Svake godine potpredsjednik ESB‑a predstavlja to izvješće Europskom parlamentu na posebnoj sjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, a predsjednica ga izlaže na plenarnoj sjednici.

Naše najnovije godišnje izvješće
Saslušanja pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku

Predsjednica ESB‑a sudjeluje u tromjesečnim saslušanjima Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta. U tim saslušanjima sudjeluju i ostali članovi Izvršnog odbora kako bi obrazložili odluke ESB‑a povezane s određenim temama.

Mrežni prijenosi saslušanja u Europskom parlamentu
Pisana pitanja

Zastupnici u Europskom parlamentu mogu predsjednici ESB‑a uputiti pisanja pitanja. Odgovore objavljuju ESB i Europski parlament na svojim mrežnim stranicama.

Pisma zastupnicima u Europskom parlamentu
Ad hoc komunikacija s članovima Izvršnog odbora ESB‑a

Predsjednica ESB‑a i ostali članovi Izvršnog odbora na zahtjev Europskog parlamenta ili na vlastitu inicijativu sudjeluju u ad hoc razmjenama mišljenja pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku u vezi s pitanjima u nadležnosti ESB‑a.

Više o Izvršnom odboru
Neslužbeni posjeti ESB-u

Svake godine članovi Izvršnog odbora s izaslanstvom Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku neslužbeno raspravljaju o pitanjima u nadležnosti ESB-a.

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Mišljenja ESB-a

Cilj ESB‑a i Europskog parlamenta jest da nadležna tijela Europskog parlamenta na odgovarajući način uzmu u obzir mišljenja ESB-a o predloženim aktima Unije. Stoga bi Europski parlament, prema potrebi, trebao pravodobno tražiti mišljenje ESB-a.

Sva mišljenja po datumu

Zajedničko razumijevanje i djelotvorna suradnja

Radi promicanja zajedničkog razumijevanja i djelotvorne suradnje, mehanizmi odgovornosti između ESB-a i Europskog parlamenta na području središnjeg bankarstva pojašnjeni su u obliku razmjene pisama.

Razmjena pisama između ESB-a i Europskog parlamenta

Nadzor banaka ESB‑a i njegova odgovornost

Odgovornost ESB‑a povezana s nadzornim zadaćama podliježe posebnim pravilima koja su utvrđena u uredbi o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM).

Kako se zahtjevi povezani s nadzornom odgovornošću trebaju ispunjavati u praksi pojašnjeno je u:

Odgovornost – nadzor banaka ESB‑a

Drugi komunikacijski kanali

Nadilazeći zahtjeve Ugovora, ESB je tijekom godina razvio nove kanale za komunikaciju s europskom javnošću kako bi bio još transparentniji i kako bi se odluke ESB‑a bolje razumjele.

Ekonomski bilten

U Ekonomskom biltenu sadržane su informacije povezane s ekonomskim i monetarnim kretanjima na kojima se temelje odluke Upravnog vijeća o monetarnoj politici. Objavljuje se osam puta godišnje, dva tjedna nakon svakog sastanka povezanog s monetarnom politikom.

Najnoviji Ekonomski bilten
Tjedni financijski izvještaji

Konsolidirani tjedni financijski izvještaj Eurosustava sadržava informacije o operacijama monetarne politike, deviznim transakcijama i investicijskim aktivnostima.

Tjedni financijski izvještaj
Konferencije za novinare

ESB održava konferencije za novinare nakon svakog sastanka Upravnog vijeća povezanog s monetarnom politikom, odnosno svakih šest tjedana.

Konferencije za novinare
Prikazi rasprava o monetarnoj politici

Prikazi rasprava Upravnog vijeća o monetarnoj politici objavljuju se četiri tjedna nakon svakog sastanka povezanog s monetarnom politikom.

Prikazi rasprava o monetarnoj politici
Blogovi, razgovori i govori

Članovi Izvršnog odbora redovito se obraćaju javnosti objavama na blogu, razgovorima i govorima a katkad i izravno na društvenim mrežama.

Mediji

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Više

Koje su glavne zadaće ESB‑a?

Naše zadaće

Odnosi s europskim institucijama

Europska suradnja

Pogledajte odjeljak Objašnjenja

ESB objašnjava: odgovornost

Sve stranice u ovom odjeljku