Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Opće vijeće

Opće vijeće čine predsjednica i potpredsjednik ESB‑a te guverneri nacionalnih središnjih banaka država članica EU‑a.

Drugim riječima, Opće vijeće uključuje predstavnike svih država europodručja i svih država izvan europodručja u EU‑u.

Ostali članovi Izvršnog odbora ESB‑a, predsjednik Vijeća EU-a i jedan član Europske komisije mogu sudjelovati na sastancima Općeg vijeća, ali nemaju glasačko pravo.

Dužnosti

Opće vijeće može se smatrati prijelaznim tijelom. Ono obavlja zadatke preuzete od Europskoga monetarnog instituta koje ESB obavlja u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije jer još ima država članica EU‑a koje nisu uvele euro.
Opće vijeće također pridonosi:

  • savjetodavnim funkcijama ESB‑a
  • prikupljanju statističkih informacija
  • sastavljanju godišnjeg izvješća ESB‑a
  • uspostavi potrebnih pravila za standardizirano računovodstveno evidentiranje i izvještavanje o poslovima nacionalnih središnjih banaka
  • donošenju mjera povezanih s određivanjem ključa za upis kapitala ESB-a koje nisu već utvrđene Ugovorom
  • određivanju uvjeta zapošljavanja u ESB-u i
  • potrebnim pripremama za neopozivo utvrđivanje tečaja valuta »država članica EU-a s odstupanjem« prema euru.

U skladu sa Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, Opće vijeće bit će raspušteno kad sve države članice EU-a uvedu jedinstvenu valutu.

Članovi

Christine Lagarde

predsjednica ESB‑a

Luis de Guindos

potpredsjednik ESB-a

Pierre Wunsch

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

guverner, Българска народна банка (Bugarska središnja banka)

Aleš Michl

guverner, Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

guverner, Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

predsjednik, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

guverner, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Boris Vujčić

guverner, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

guverner, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

guverner, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

guverner, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

predsjednik Uprave, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

guverner, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

guverner, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

guverner, Central Bank of Malta

Klaas Knot

predsjednik, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

guverner, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

guverner, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

guverner, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

guverner, Banka Slovenije

Peter Kažimír

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank

Erik Thedéen

guverner, Sveriges riksbank

Sve stranice u ovom odjeljku