Menu

Prigodne kovanice od 2 €

Svaka država može izdati dvije prigodne kovanice na godinu. Te kovanice imaju jednaka obilježja i značajke te jednake zajedničke strane kao i obične kovanice od 2 €. Ono što ih čini različitima jest prigodan dizajn na nacionalnoj strani. Prigodne kovanice mogu biti isključivo kovanice od 2 €.

One su zakonsko sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. To znači da se mogu upotrebljavati, i moraju se prihvatiti, kao i svaka druga eurokovanica.

Većina tih kovanica namijenjena je obilježavanju obljetnica povijesnih događaja ili skretanju pozornosti na aktualne događaje od povijesne važnosti. Prvu prigodnu kovanicu od 2 € izdala je 2004. Grčka radi obilježavanja Olimpijskih igara u Ateni 2004.

Dizajniranje i izdavanje kovanica u nadležnosti je pojedinačnih zemalja europodručja. Kada je riječ o prigodnim kovanicama, kao i o kovanicama uopće, ESB odobrava najveći broj kovanica koje pojedina zemlja može izdati.

Kovanice koje su zajedno izdale države europodručja

Zajednička prigodna strana kovanice od 2 € 2007.ice od 2 Zajednička prigodna strana kovanice od 2 € 2009.ice od 2 Zajednička prigodna strana kovanice od 2 € 2012.ice od 2 Zajednička prigodna strana kovanice od 2 € 2015.ice od 2

Četiri prigodne kovanice zajedno su izdane:

  1. u ožujku 2007. radi obilježavanja 50. godišnjice potpisivanja Ugovora iz Rima
  2. u siječnju 2009. radi proslave 10. godišnjice stvaranja ekonomske i monetarne unije
  3. u siječnju 2012. radi obilježavanja desetljeća postojanja euronovčanica i eurokovanica
  4. i u kolovozu 2015. radi obilježavanja 30. godišnjice postojanja zastave EU-a.

U pravilu, država europodručja može izdati samo dvije prigodne kovanice od 2 € na godinu. Može im se iznimno dopustiti da izdaju i treću ako je riječ o kovanici koju izdaju zajedno s drugim državama i ako se njome obilježava događaj značajan za cijelu Europu.

Te kovanice na nacionalnoj strani imaju zajednički dizajn, koji uključuje ime države koja je kovanicu izdala i naziv događaja koji se obilježava na jeziku odnosno jezicima te države.

 

Prigodne kovanice po godinama

Primjer prigodne strane kovanice od 2 €d 2 €d 2 Primjer prigodne strane kovanice od 2 €ice od 2 €ice od 2 € Primjer prigodne strane kovanice od 2 €d 2 €d 2 Primjer prigodne strane kovanice od 2 €ice od 2 €ice od 2 € Primjer prigodne strane kovanice od 2 €d 2 €d 2 Primjer prigodne strane kovanice od 2 €ice od 2 €ice od 2 € Primjer prigodne strane kovanice od 2 €d 2 €d 2 Primjer prigodne strane kovanice od 2 €ice od 2 €ice od 2 € Primjer prigodne strane kovanice od 2 €d 2 €d 2 Primjer prigodne strane kovanice od 2 €ice od 2 €ice od 2 €
 
 

Osuvremenjivanje mrežnih stranica u vezi s prigodnim kovanicama od 2 €

Za razliku od novčanica, eurokovanice su još uvijek u nacionalnoj nadležnosti, a ne u nadležnosti ESB-a.

Ako država europodručja namjerava izdati prigodne kovanice od 2 €, mora o tome obavijestiti Europsku komisiju. Države europodručja ne obavještavaju ESB. Komisija objavljuje obavijest o tome u višejezičnom  Službenom listu Europske unije (serija C).

Službeni list mjerodavan je izvor na temelju kojega ESB osuvremenjuje svoje mrežne stranice o eurokovanicama. Zbog vremena potrebnog za obavještavanje, prijevod na 23 jezika i objavljivanje kašnjenje je neizbježno. Stoga se mrežne stranice ESB-a u vezi s eurokovanicama ne osuvremenjuju uvijek onoliko brzo koliko bi to korisnici možda željeli.