Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Prigodne kovanice od 2 € – 2022.

Opisi na ovoj stranici temelje se na onima objavljenima u Službenom listu Europske unije, zbog čega se u određenoj mjeri mogu razlikovati od drugih materijala objavljenih na ovim mrežnim stranicama.

Andora

Tema: legenda o Karlu Velikom

Opis: Legenda kaže da je car Karlo Veliki osnovao Andoru 805. i njezinim građanima dodijelio vlastiti pravni status. Motiv je nadahnut tom legendom, koja je duboko ukorijenjena u povijesti i kulturi Andore. U pozadini se nalaze planine i rijeka, koji predstavljaju bogate pejzaže države, a povrh njih ispisano je ime države izdavanja »ANDORRA«. Na kovanici se u prvom planu nalaze djelomična replika poznatog portreta Karla Velikog umjetnika Albrechta Dürera i godina izdavanja »2022«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 70 000 kovanica

Datum izdanja: četvrto tromjesečje 2022.

Andora

Tema: deset godina od stupanja na snagu Monetarnog sporazuma između Andore i Europske unije

Opis: Dijelovi slagalice različitih oblika i veličina u donjem dijelu kovanice simboliziraju Kneževinu Andoru i države članice Europske unije. Zvijezde, koje u gornjem dijelu okružuju simbol zajedničke europske valute, pokazuju da su sve one dio »eurosvemira«. Uz njih su ispisani ime države izdavanja »ANDORRA«, godina sklapanja sporazuma »2012«. i godina njegova obilježavanja »2022«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 70 000 kovanica

Datum izdanja: četvrto tromjesečje 2022.

Litva

Tema: litavske etnografske regije – Suvalkija

Opis: Na kovanici je prikazan grb na kojemu se nalazi bik. Grb je s obje strane ukrašen srebrnim hrastovim granama sa žirovima. Grane su na dnu povezane srebrnom vrpcom koja nosi natpis »VIENYBĖ TEŽYDI« (neka cvjeta jedinstvo). Grane hrasta simboliziraju bogatu povijest regije koja seže u doba poganstva u Litvi. Bik je u prošlosti bio najraširenija životinjska vrsta u toj regiji. Prikaz je na vrhu okružen natpisom »LIETUVA« i godinom izdavanja »2022«, dok se na dnu nalazi natpis »SUVALKIJA«, iznad kojeg je oznaka litavske kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: četvrto tromjesečje 2022.

Estonija

Tema: Ukrajina i sloboda

Opis: Na kovanici je prikazan obris žene koja u ruci drži pticu, a pokraj nje nalazi se klas pšenice. U gornjem lijevom dijelu ispisano je »SLAVA UKRAINI«. U donjem lijevom dijelu kovanice nalaze se ime države izdavanja »EESTI« i godina izdavanja »2022«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 2 000 000 kovanica

Datum izdanja: četvrto tromjesečje 2022.

Finska

Tema: klimatska istraživanja u Finskoj

Opis: U središnjem dijelu jezgre kovanice reljefno je prikazan razgranat stilizirani lišaj vrste Usnea spp. Lijevo duž unutarnjeg ruba jezgre kovanice polukružno je ispisano »KLIMATSKA ISTRAŽIVANJA« na finskom, a desno na švedskom jeziku. U donjem dijelu jezgre kovanice nalaze se godina i oznaka »2022 FI«. U gornjem dijelu jezgre kovanice nalazi se oznaka finske kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 400 000 kovanica

Datum izdanja: jesen 2022.

 Malta

Tema: 22. obljetnica Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 o ženama, miru i sigurnosti

Opis: Na kovanici su prikazana tri ženska lica. S lijeve strane, od vrha prema dolje, napisane su riječi »WOMEN«, »PEACE«, »SECURITY«, godina izdavanja »2022« i ime države izdavanja »MALTA«. U sredini, ispod licâ, nalaze se natpisi »UNSCR« i »1325«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 65 500 kovanica

Datum izdanja: listopad 2022.

San Marino

Tema: 530. obljetnica nestanka Piera della Francesce

Opis: U središtu je kovanice profil Federica da Montefeltra. Riječ je o detalju diptiha vojvode i vojvotkinje od Urbina, koji je naslikao Piero della Francesca, a izložen je u Galeriji Uffizi u Firenci. Na lijevoj strani polukružno je napisano »SAN MARINO«, a na desnoj »PIERO DELLA FRANCESCA«, godine »1492« i »2022«, oznaka rimske kovnice »R« i inicijali »CM« autorice Claudije Momoni. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 55 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2022.

San Marino

Tema: dvjestota obljetnica smrti Antonija Canove

Opis: U središtu jezgre kovanice prikazana je božica Heba. Motiv je preuzet iz djela Antonija Canove izloženog u Umjetničkoj galeriji Gradskog muzeja San Domenico u Forlìju. Oko motiva nalaze se natpisi »CANOVA« i »SAN MARINO«. S lijeve strane otisnuti su godina »1822« i inicijali autora Antonija Vecchija, a s desne godina izdavanja »2022« i oznaka rimske kovnice »R«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 55 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2022.

Slovačka

Tema: tristota obljetnica izgradnje prvog atmosferskog parnog stroja za isušivanje rudnika u kontinentalnoj Europi

Opis: Na kovanici je prikazan atmosferski parni stroj za isušivanje rudnika izgrađen u rudarskom gradu Nová Baňa 1722. kao prvi takav stroj u kontinentalnoj Europi. Dizajnirao ga je i izradio engleski inženjer Isaac Potter, čiji se okomiti faksimilni potpis u dva retka nalazi u donjem lijevom dijelu motiva. S desne strane stroja, također okomito, ispisano je ime države »SLOVENSKO«, a s njegove desne strane godine »1722« i »2022« razdvojene točkom u sredini. Duž lijevog unutarnjeg ruba jezgre kovanice, između dvije matrice, nalazi se oznaka kovnice Kremnica (Mincovňa Kremnica), koju čine inicijali »MK«, a ispod nje stilizirani inicijali autora nacionalne strane kovanice Petera Valacha. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2022.

Monako

Tema: stota obljetnica smrti princa Alberta I.

Opis: Na kovanici je prikazan portret princa Alberta I. S lijeve je strane ime države izdavanja »MONACO«, a s desne godina izdavanja »2022«. U donjem su dijelu natpis »ALBERT Ier« i godine »1848-1922«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 15 000 kovanica

Datum izdanja: rujan 2022.

Francuska

Tema: Olimpijske igre 2024.

Opis: Sto godina nakon Olimpijskih igara 1924. Francuska je ponovno domaćin Ljetnih olimpijskih igara, i to 2024. u Parizu. Igre imaju velik međunarodni odjek, koji u godinama prije njihova početka sve više raste. Francuska kovnica Monnaie de Paris obilježava iščekivanje Olimpijskih igara izdavanjem prigodne kovanice od dva eura 2022., 2023. i 2024. Nacionalni motivi tih kovanica posvećeni su francuskom i pariškom naslijeđu. Na ovoj kovanici prikazan je krilati Genij, francuski nacionalni simbol i ikona francuske numizmatike, kako baca disk na »drevni« način u spomen na antičke olimpijske igre. Njegova se silueta preklapa sa Slavolukom pobjede, trijumfalnim simbolom pariške baštine, tako da zajedno čine jednu os. U pozadini je prikazana atletska staza, s čije se desne strane nalazi logotip Olimpijskih igara u Parizu 2024. Ispod luka i u podnožju spomenika nalaze se natpis »RF«, oznake kovnice i godina izdavanja. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 260 000 kovanica

Datum izdanja: rujan 2022.

Vatikanski Grad

Tema: 25. obljetnica smrti Majke Terezije iz Calcutte

Opis: Na kovanici je prikazan portret Majke Terezije s djetetom. U gornjem je dijelu polukružni natpis »MADRE TERESA DI CALCUTTA«, a na dnu ime države »CITTÀ DEL VATICANO«. S desne strane portreta nalazi se oznaka kovnice »R«, a ispod nje godine »1997« i »2022«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 84 000 kovanica

Datum izdanja: rujan 2022.

Grčka

Tema: dvjestota obljetnica prvoga grčkog ustava

Opis: Na kovanici je prikazan Asklepijev hram u Epidauru s kipom boga Asklepija u središtu. Riječ je o replici motiva s poleđine komemorativne medalje prigodom Prve narodne skupštine, koju su pobunjeni Grci održali u Epidauru. Medalja je dodijeljena članovima Skupštine za vrijeme vladavine kralja Otona. Duž unutarnjeg ruba jezgre napisane su riječi »HELENSKA REPUBLIKA« i »PRVI GRČKI USTAV«, kao i godine »1822« i »2022«, palmeta (oznaka grčke kovnice) i monogram autora (George Stamatopoulos). Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 750 000 kovanica

Datum izdanja: srpanj 2022.

Države europodručja

Tema: trideset peta obljetnica programa Erasmus

Opis: Motiv je kombinacija dvaju glavnih elemenata programa Erasmus: samog Erasmusa, koji je originalno intelektualno nadahnuće, prikazanog u tipičnoj pozi i alegorije njegova utjecaja na Europu, prikazane povezanim zrakama koje se šire po cijeloj kovanici, a simboliziraju brojne intelektualne i ljudske razmjene među europskim studentima. Neke od tih povezanih zraka stvaraju zvijezde, simbol Europe, koje se rađaju iz sinergije među državama. Zvijezde se oblikuju u jubilarni broj 35 u suvremenom grafičkom stilu. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: razlikuje se od države do države

Datum izdanja: 1. srpnja 2022.

Litva

Tema: 100 godina košarke u Litvi

Opis: Na kovanici se nalazi zemljovid Litve prikazan u obliku košarkaškog terena, kao simbol košarke koja se u Litvi igra već 100 godina. Oko središnjeg motiva polukružni su natpisi »LIETUVA« i »1922 – 2022« te logotip litavske kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 750 000 kovanica

Datum izdanja: drugo tromjesečje 2022.

Finska

Tema: 100 godina Finskog nacionalnog baleta

Opis: Na kovanici su prikazani snažni slobodni pokreti osobe koja pleše, obavijene laganom lepršavom tkaninom koja naglašava ljepotu i tečnost plesačkog pokreta. Na kovanici je ispisana i godina izdavanja »2022«, a na vrhu se nalaze oznaka države izdavanja »FI« i oznaka kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 400 000 kovanica

Datum izdanja: proljeće 2022.

Belgija

Tema: priznanje iznimnoj predanosti zdravstvenih radnika tijekom pandemije bolesti COVID‑19

Opis: U jezgri kovanice prikazano je zdravstveno osoblje. Na lijevoj strani nalazi se natpis »Danke – Merci – Dank u«, zajedno s različitim simbolima koji se odnose na zdravstveni sektor. Od vrha prema dolje prikazani su križ, stetoskop, srce, štrcaljka, invalidska kolica i kemijska smjesa. Krajnje desno nalaze se inicijali autora Luca Luycxa. Budući da će kovanice izraditi Nizozemska kraljevska kovnica, na dnu se, uz oznaku države BE, godinu 2022. i grb općine Herzele, koji označava direktora belgijske kovnice, nalazi Hermesov štap, koji je oznaka kovnice u Utrechtu. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 2 000 000 kovanica

Datum izdanja: proljeće 2022.

Malta

Tema: UNESCO: hipogej Ħal Saflieni

Opis: Na kovanici je prikazan detalj pretpovijesnog lokaliteta. U gornjem lijevom dijelu otisnuto je ime države izdavanja »MALTA«, a ispod nje godina izdavanja »2022«. Ispod motiva nalaze se natpis »ĦAL – SAFLIENI HYPOGEUM« i godine »4 000 – 2 500 BC«. U donjem desnom dijelu ispisani su inicijali »NGB« autora Noela Galee Basona. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 192 000 kovanica

Datum izdanja: svibanj 2022.

Latvija

Tema: stota obljetnica latvijske središnje banke Latvijas Banka – financijska pismenost

Opis: Financijska pismenost važna je sposobnost svladavanja i djelotvorne primjene različitih financijskih vještina, uključujući upravljanje osobnim financijama, izradu proračuna i ulaganja. Ona je temelj našeg odnosa prema novcu i stječe se cijelog života. Na kovanici je prikazano stablo koje simbolizira važnost financijske pismenosti i stjecanja te vještine. U donjem je dijelu godina izdavanja »2022«, a ispod nje ime države izdavanja »LATVIJA«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 415 000 kovanica

Datum izdanja: travanj-svibanj 2022.

Luksemburg

Tema: 10. obljetnica vjenčanja nasljednog velikog vojvode Guillaumea i nasljedne velike vojvotkinje Stéphanie

Opis: Na kovanici su prikazani likovi nasljednog velikog vojvode Guillaumea i nasljedne velike vojvotkinje Stéphanie, a iznad njih su polukružno ispisana njihova imena. S lijeve strane godine 2022. prikazana su dva vjenčana prstena. Na dnu se nalaze ime države izdavanja »LËTZEBUERG« te datum vjenčanja »20. Oktober 2012«. Monogram (okrunjeno slovo »H«) predstavlja velikog vojvodu Henrija. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: travanj 2022.

Estonija

Tema: 150. obljetnica osnutka Društva estonskih literata

Opis: Na kovanici su prikazani stranice knjige i vrh pisaćeg pera. U gornjem su dijelu polukružni natpis »EESTI KIRJAMEESTE SELTS« i godina izdavanja »2022«. Natpis na stranicama knjige glasi »KUI ME EI SAA SUUREKS RAHVAARVULT, PEAME SAAMA SUUREKS VAIMULT«, što znači »Ako već ne možemo biti brojčano velik narod, moramo biti veliki duhom«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: prvo tromjesečje 2022.

Španjolska

Tema: petstota obljetnica prve plovidbe oko svijeta

Opis: Ekspedicija je započela 1519. u Sevilli, a završila je prvim oplovljivanjem svijeta 1522. Motiv na kovanici sastoji se od dva elementa: portreta Juana Sebastiána Elcana i globusa u pozadini. Ispod portreta otisnuti su natpisi »JUAN SEBASTIÁN ELCANO« i »PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME« (prvi koji me oplovio), dok se na ramenu portretiranog lika nalaze godine početka i završetka plovidbe (1519. – 1522.). Desno su ispisani ime države »ESPAÑA« i godina izdavanja »2022«. Na lijevoj strani nalazi se oznaka kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: prvo tromjesečje 2022.

Španjolska

Tema: UNESCO: Nacionalni park Garajonay

Opis: Nacionalni park Garajonay, u središnjem dijelu otoka La Gomera u Kanarskom arhipelagu, uvršten je na UNESCO‑ov popis svjetske baštine kao izvanredan i očuvan primjer lovorove šume (laurisilva). Riječ je o iznimnom ekosustavu živih ostataka nekadašnjih tropskih i suptropskih šuma koje su tijekom tercijara prekrivale velik dio Europe i sjeverne Afrike. Na kovanici je prikazan pogled na vrh Roque de Agando i detalj lovorove šume. U desnom gornjem dijelu ispisani su ime države »ESPAÑA« i godina izdavanja »2022«, a ispod njih nalazi se oznaka kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: prvo tromjesečje 2022.

Portugal

Tema: stota obljetnica prvog leta preko južnog Atlantika 1922., koji su izveli Gago Coutinho i Sacadura Cabral

Opis: Tijekom leta korišteni su isključivo vlastiti uređaji za navigaciju: prilagođeni sekstant i instrument za usmjeravanje. Na kovanici je prikazan jedan od triju dvokrilaca tipa Fairey III koji su upotrijebljeni za let od Lisabona do Rija de Janeira. Duž unutarnjeg ruba nalazi se natpis »TRAVESSIA DO ATLÂNTICO SUL« (prelazak južnog Atlantika). Ispod zrakoplova nalazi se natpis »PORTUGAL 1922-2022«. Oznaka kovnice bit će portugalsko ime kovnice »CASA DA MOEDA«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: ožujak 2022.

Vatikanski Grad

Tema: 125. obljetnica rođenja pape Pavla VI.

Opis: Na kovanici se nalazi portret pape. U gornjem lijevom dijelu nalazi se polukružni natpis »CITTÀ DEL VATICANO«, a u desnom dijelu natpis »PAPA PAOLO VI«. S lijeve strane portreta ispisane su godine »1897« i »2022«, a ispod njih nalazi se oznaka kovnice »R«. U donjem lijevom dijelu ispisano je ime autorice »D. LONGO«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 84 000 kovanica

Datum izdanja: ožujak 2022.

Francuska

Tema: devedeseta godišnjica rođenja predsjednika Jacquesa Chiraca

Opis: Jacques Chirac, dvaput biran za predsjednika Republike Francuske, bio je jedan od glavnih arhitekata u izgradnji Europe. Vršio je dužnost predsjednika 2002., u vrijeme uvođenja eura, čiju smo 20. godišnjicu obilježili na početku ove godine. Na kovanici je prikazan profil predsjednika Jacquesa Chiraca kako dostojanstveno gleda u budućnost. Okružen je s nekoliko simbola koji predstavljaju njegovo djelovanje: simbolom eura, koji označava njegovo sudjelovanje u uvođenju eura i njegov europski duh, i francuskom zastavom, prikazanom u heraldičkim bojama i ukrašenom slovima »RF«, koja označava obavljanje predsjedničke dužnosti. U logotip eura umetnuti su Chiracovo ime te godina rođenja i smrti. Oznake kovnice i godina izdavanja utkani su u motiv. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 9 000 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2022.

Italija

Tema: trideseta godišnjica smrti Giovannija Falconea i Paola Borsellina

Opis: U sredini su prikazani portreti dvaju talijanskih sudaca Giovannija Falconea i Paola Borsellina (prema fotografiji Tonyja Gentilea). Iznad portreta polukružni je natpis »FALCONE – BORSELLINO«, a ispod natpisa godine »1992« i »2022«, između kojih se nalazi akronim Talijanske Republike »RI«. Na desnoj je strani oznaka rimske kovnice »R«, a na lijevoj inicijali dizajnera Valerija de Seta »VdS«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 3 000 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2022.

Italija

Tema: 170. obljetnica osnivanja Talijanske nacionalne policije

Opis: Na kovanici su u prvom planu prikazani službenik i službenica Talijanske nacionalne policije (»Polizia di Stato«) kako stoje ispred policijskog automobila. Iznad je polukružno ispisan natpis »POLIZIA DI STATO«. Na desnoj je strani akronim Talijanske Republike »RI«, na lijevoj oznaka rimske kovnice »R«, u središtu su inicijali dizajnerice Annalise Masini »AM«, a desno godine »1852« i »2022«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 3 000 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2022.

Njemačka

Tema: Tiringija (serija »Savezne zemlje«)

Opis: Na kovanici je prikazan dvorac Wartburg, prvi njemački dvorac uvršten na UNESCO‑ov popis svjetske baštine. Osim toga, na dnu su navedeni ime savezne zemlje (»THÜRINGEN«) i oznaka države izdavanja (»D«), s desne strane navedene su oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ili »J«) i oznaka gravera, a s lijeve strane godina izdavanja (»2022«). Umjetnik: Olaf Stoy iz Rabenaua. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 30 000 000 kovanica

Datum izdanja: 25. siječnja 2022.

Luksemburg

Tema: pedeseta godišnjica pravne zaštite luksemburške zastave

Opis: Na lijevoj strani motiva prikazan je lik velikog vojvode Henrija, a na desnoj strani trobojna luksemburška zastava. Iznad zastave nalazi se godina »1972«, a ispod zastave godina izdavanja »2022«. Na donjem dijelu jezgre ispisan je naziv zemlje izdavanja »LËTZEBUERG«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2022.

Slovenija

Tema: 150. obljetnica rođenja arhitekta Jože Plečnika

Opis: : Motiv prikazuje dio velikog prozora u čitaonici Nacionalne i sveučilišne knjižnice sa stupom u prvom planu. Na prozoru se nalaze slova »A R H. P L E Č N I K«, koja se mogu protumačiti kao potpis arhitekta koji je vidljiv u samom njegovu djelu. Slova su umetnuta u prozorska udubljenja i mogu predstavljati (na jeziku arhitekta Plečnika) arhitektonsku intervenciju u prostoru, isticanje umetnuto u pročelje ili geometrijski oblikovane objekte. Cjelokupna kompozicija ostavlja dojam prostora u kojem se odražava bogatstvo arhitektovih ideja. U središtu je kompozicije glavni stup, koji dijeli prostor kovanice i prikazuje odnos unutarnje i vanjske odnosno prednje i stražnje strane, što je tipičan Plečnikov način oblikovanja prostora. Kompozicija tako postaje prostorna minijatura, prostor u prostoru, višeslojan i mističan. U donjem je dijelu natpis »JOŽE PLEČNIK«, lijevo je okomito ispisana godina »1872«, a desno država izdavanja »SLOVENIJA« i godina izdavanja »2022«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2022.