European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2022

Popisy uvedené na této stránce vycházejí z informací v Úředním věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Francie

Pamětní motiv: 90. výročí narození prezidenta Jacquese Chiraca

Popis návrhu: Jacques Chirac byl během dvou funkčních období prezidentem Francouzské republiky a významným architektem projektu evropské integrace. Prezidentem byl i v době zavedení eura v roce 2002, jehož 20. výročí oslavujeme začátkem letošního roku. Návrh znázorňuje profil prezidenta Jacquese Chiraca slavnostně hledícího do budoucnosti. Obklopuje ho několik symbolů, jež reprezentují jeho činnost: symbol eura jako známka jeho účasti na zavedení eura a jeho evropského ducha a francouzská vlajka vyvedená v heraldických barvách a doplněná o zkratku RF, která odkazuje na jeho prezidentskou funkci. Datum narození a úmrtí Jacquese Chiraca, jakož i jeho jméno, jsou vloženy do loga eura. Do návrhu je rovněž umělecky zapracována značka mincovny a rok vydání. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 9 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Itálie

Pamětní motiv: Giovanni Falcone a Paolo Borsellino – 30. výročí smrti

Popis návrhu: Návrh ve svém středu vyobrazuje portréty dvou italských soudců Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina inspirované fotografií, kterou pořídil Tony Gentile. Nahoře se nachází obloukový nápis „FALCONE – BORSELLINO“, pod ním data „1992 2022“, mezi těmito daty zkratka Italské republiky „RI“, napravo „R“ označující římskou mincovnu, nalevo iniciály „VdS“, za kterými se skrývá autor návrhu Valerio de Seta. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Itálie

Pamětní motiv: 170. výročí od založení italské státní policie

Popis návrhu: Návrh vyobrazuje dva policisty italského národního policejního sboru – italsky „Polizia di Stato“ – ženu a muže, kteří stojí v popředí před policejním vozem. Nahoře se nachází obloukový nápis „POLIZIA DI STATO“, vpravo písmena „RI“ jako zkratka pro Italskou republiku, vlevo písmeno „R“ označující římskou mincovnu, ve středu iniciály „AM“ autorky návrhu Annalisy Masini a vpravo data „1852–2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Německo

Pamětní motiv: Série věnovaná spolkovým zemím – Durynsko

Popis návrhu: Návrh zobrazuje Wartburg, první německý hrad, který byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Ve vnitřní části mince dole je uveden název „THÜRINGEN“ a pod ním kód vydávající země „D“. Na pravé straně je značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“) a značka rytce. Rok vydání „2022“ je na levé straně. Umělec: Olaf Stoy (Rabenau). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 000 000 mincí

Datum emise: 25. ledna 2022

Lucembursko

Pamětní motiv: 50. výročí právní ochrany lucemburské vlajky

Popis návrhu: Motiv znázorňuje na levé straně podobiznu velkovévody Jindřicha I. Lucemburského a na pravé straně lucemburskou trikolorovou vlajku. Nad vlajkou je uveden letopočet „1972“ a pod ní rok vydání „2022“. Ve spodní části je zobrazen název vydávající země „LËTZEBUERG“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Slovinsko

Pamětní motiv: 150. výročí narození architekta Jože Plečnika

Popis návrhu: Návrh znázorňuje detail velkého okna čítárny Národní a univerzitní knihovny s pilířem před ním. Návrh je doplněn o kompozici písmen „A R H. P L E Č N I K“. Tato písmena jsou vyobrazena na okně v přesném pořadí a lze je metaforicky číst jako podpis architekta, který je reálně zakomponován v jeho vlastním díle. Písmena jsou zasazena do prohloubených okenních otvorů a lze je chápat (v jazyce architekta Plečnika) jako prostorové architektonické zásahy, jako zvýraznění vložené do fasády nebo jako geometricky navržené objekty. Celá kompozice návrhu je představou prostoru, který odráží bohatství architektových myšlenek. Ústředním prvkem je hlavní pilíř, jehož úlohou je rozvrhnout prostor mince a nastavit poměr okraj – vnitřek nebo popředí – pozadí, jedny z obecných znaků Plečnika při navrhování prostoru. Díky tomu se stává kompozice návrhu vícevrstvou, mystickou, prostorovou miniaturou a prostorem v prostoru. V dolní části je nápis „JOŽE PLEČNIK“, vlevo, svisle, letopočet „1872“, vpravo, svisle, země vydání „SLOVENIJA“ a pod ní rok vydání „2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022