Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2022

Popisy uvedené na této stránce vycházejí z informací v Úředním věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Andorra

Pamětní motiv: Legenda o Karlu Velikém

Popis návrhu: Podle legendy založil Andorru v roce 805 císař Karel Veliký, který také jejímu obyvatelstvu udělil vlastní právní status. Návrh mince dokládá, jak je tato legenda hluboce zakořeněna v historii a kultuře Andorry: na pozadí je vyobrazena hornatá krajina s řekou symbolizující místní přírodní bohatství a jméno vydávající země „ANDORRA“. V popředí návrhu se nachází částečná reprodukce známého portrétu císaře Karla Velikého od umělce Albrechta Dürera a letopočet ražby „2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 70 000 mincí

Datum emise: čtvrté čtvrtletí 2022

Andorra

Pamětní motiv: Desáté výročí dne, kdy vstoupila v platnost měnová dohoda mezi Andorrou a Evropskou unií

Popis návrhu: Různé tvary a velikosti dílků skládačky, které jsou vyobrazeny v dolní části návrhu, symbolizují Andorrské knížectví a členské státy Evropské unie. V horní části návrhu se nachází hvězdy obklopující symbol společné evropské měny, které vyjadřují, že všechny tyto země jsou součástí eurozóny. Vedle nich je uvedeno jméno vydávající země „ANDORRA“ a pamětní roky „2012“ a „2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 70 000 mincí

Datum emise: čtvrté čtvrtletí 2022

Litva

Pamětní motiv: Litevské etnografické regiony – Suvalkija

Popis návrhu: Návrh znázorňuje býka na erbovním štítu, přičemž štít je po obou stranách zdobený větvemi stříbrného dubu s žaludy. Větve jsou ve spodní části spojeny stříbrnou stuhou s nápisem „VIENYBĖ TEŽYDI“ (AŤ VZKVÉTÁ JEDNOTA). Dubové větve symbolizují bohatou historii regionu, která sahá až do pohanských časů litevského státu. V minulosti byl býk nejrozšířenějším zvířetem v tomto regionu. Kompozice je v horní části obklopena nápisem „LIETUVA“ (LITVA) a rokem vydání „2022“ a ve spodní části nápisem „SUVALKIJA“ a mincovní značkou litevské mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: čtvrté čtvrtletí 2022

Estonsko

Pamětní motiv: Ukrajina a svoboda

Popis návrhu: Návrh znázorňuje siluetu ženy, která drží v ruce ptáka, a napravo od ní je obilný klas. Vlevo nahoře je nápis „SLAVA UKRAINI“. V dolní levé části je uveden název vydávající země „EESTI“ a rok emise „2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: čtvrté čtvrtletí 2022

Finsko

Pamětní motiv: Výzkum klimatu ve Finsku

Popis návrhu: Motivem mince je stylizovaný lišejník se strukturou připomínající kořeny, který je vyražen ve středu vnitřní části mince. Po obvodu vnitřní části mince je na levé straně nápis „KLIMATICKÝ VÝZKUM“ ve finštině a na pravé straně „KLIMATICKÝ VÝZKUM“ ve švédštině. Na spodním okraji vnitřní části mince je nápis „2022 FI“. Na horním okraji vnitřní části mince se nachází značka finské mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: podzim 2022

 Malta

Pamětní motiv: 22. výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti

Popis návrhu: Návrh znázorňuje tři ženské obličeje. Z levé strany nahoře směrem doprava jsou nápisy

„WOMEN“, „PEACE“, „SECURITY“ (ŽENY, MÍR, BEZPEČNOST), vlevo dole pak název vydávající země „MALTA“ a rok vydání „2022“. Uprostřed jsou pod obličeji nápisy „UNSCR“ a „1325“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 65 500 mincí

Datum emise: říjen 2022

San Marino

Pamětní motiv: 530. výročí úmrtí Piera della Francesca

Popis návrhu: Ve středu je profil Federica da Montefeltro, detail obrazu „Diptych vévodů urbinských“ od Piera della Francesca. Obraz se nachází v galerii Uffizi (Florencie). Na levé straně je v půlkruhu nápis „SAN MARINO“. Na pravé straně je v půlkruhu nápis „PIERO DELLA FRANCESCA“, letopočty 1492 a 2022, písmeno R označující římskou mincovnu a iniciály autorky Claudie Momoni, „C.M.“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 55 000 mincí

Datum emise: říjen 2022

San Marino

Pamětní motiv: Dvousté výročí úmrtí Antonia Canovy

Popis návrhu: V centru vnitřního kruhu je vyobrazena bohyně Hébé z díla Antonia Canovy, které je uloženo v umělecké galerii obecního muzea San Domenico ve Forli. Kolem vzoru jsou nápisy „CANOVA“ a „SAN MARINO“. Vlevo je letopočet „1822“ a iniciály autora Antonia Vecchia, vpravo rok vydání „2022“ a písmeno R, označující římskou mincovnu. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 55 000 mincí

Datum emise: říjen 2022

Slovensko

Pamětní motiv: 300. výročí sestrojení prvního atmosférického parního stroje pro čerpání vody z dolů v kontinentální Evropě

Popis návrhu: Návrh znázorňuje atmosférický parní stroj pro čerpání vody z dolů, který byl v roce 1722 sestrojen v hornickém městě Nová Baňa jako první svého druhu v kontinentální Evropě. Stroj navrhl a sestrojil anglický inženýr Isaac Potter. Přesná kopie jeho podpisu je vyražena ve dvou svislých řádcích v levé dolní části návrhu. Po pravé straně stroje je opět svisle uvedeno jméno vydávající země „SLOVENSKO“ a vpravo od něj letopočty „1722“ a „2022“ oddělené střední tečkou. Vedle levého okraje vnitřní části mince je pod sebou umístěna značka mincovny Kremnica (Mincovňa Kremnica), která je tvořena písmeny „MK“ ležícími mezi dvěma razidly, a stylizované iniciály autora návrhu národní strany Petera Valacha. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: říjen 2022

Monako

Pamětní motiv: Sté výročí úmrtí prince Alberta I.

Popis návrhu: Na minci je vyobrazen portrét prince Alberta I. Na levé straně je název vydávající země „MONACO“ a na pravé straně letopočet emise „2022“. V dolní části mince je nápis „ALBERT Ier“ společně s obdobím letopočtu „1848–1922“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 15 000 mincí

Datum emise: září 2022

Francie

Pamětní motiv: Olympijské hry 2024

Popis návrhu: Po sto letech po olympijských hrách v roce 1924 Francie opět pořádá letní hry, které se budou konat v Paříži v roce 2024. Jedná se o akci s mezinárodním ohlasem, jejíž intenzita s blížícím se datem této události postupně vzrůstá. Pařížská mincovna chce využít odpočítávání do začátku olympijských her k jejich propagaci, a proto plánuje v letech 2022, 2023 a 2024 vydat každý rok pamětní dvoueurovou minci s originálním designem, který oslavuje hry prostřednictvím dědictví Francie a Paříže. Vzor znázorňuje „génia“, emblematickou národní postavu a ikonu francouzské numismatiky. Je vyobrazen při nácviku hodu diskem „antickým“ způsobem s odkazem na olympijské hry v antické době. Jeho silueta se prolíná s Vítězným obloukem, klíčovým prvkem pařížského kulturního dědictví. S tímto symbolickým monumentem oslavujícím vítězství tvoří společnou osu. V pozadí je zobrazena atletická dráha, na níž je na pravé straně vloženo logo Paříž 2024. Pod obloukem a kolem paty oblouku jsou vloženy letopočet, značka RF a mincovní značky. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 260 000 mincí

Datum emise: září 2022

Vatikánský městský stát

Pamětní motiv: 25. výročí úmrtí Matky Terezy z Kalkaty

Popis návrhu: Návrh zobrazuje portrét Matky Terezy s dítětem. V horní části je do půlkruhu vyražen nápis „MADRE TERESA DI CALCUTTA“ a v dolní části jméno vydávající země „CITTÀ DEL VATICANO“. Vpravo od portrétu se nachází značka mincovny „R“ a pod ní letopočty „1997“ a „2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 84 000 mincí

Datum emise: září 2022

Řecko

Pamětní motiv: 200. výročí vydání první řecké ústavy

Popis návrhu: Návrh zobrazuje Asklépiův chrám v Epidauru se sochou tohoto boha uprostřed. Motiv je převzat z rubu pamětní medaile připomínající první Národní shromáždění, jež do Epidauru svolali účastníci řeckého povstání, a která byla udělena členům Shromáždění během vlády krále Oty. Podél vnitřního okraje mince je řecky vyražen nápis „HELÉNSKÁ REPUBLIKA“ a „PRVNÍ ŘECKÁ ÚSTAVA“ stejně jako letopočet „1822“ a „2022“, palmeta (mincovní značka řecké mincovny) a monogram umělce (George Stamatopoulos). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červenec 2022

Země eurozóny

Pamětní motiv: Třicet pět let od zahájení programu Erasmus

Popis návrhu: Návrh je kombinací dvou hlavních prvků programu Erasmus: původní intelektuální inspirace, tj. samotného Erasma, a alegorie jeho vlivu po celé Evropě. První z nich symbolizuje jedno z nejznámějších vyobrazení Erasma. Druhý z nich je symbolizován svazkem paprsků představujícím vazby, který se táhne napříč mincí od jednoho světelného zdroje k druhému a symbolizuje četné výměny na úrovni myšlenek i lidí mezi evropskými studentkami a studenty. Některé z těchto vazeb tvoří další hvězdy, které se zrodily ze synergického působení mezi zeměmi, čímž odkazují na Evropu. Z těchto hvězd v moderním grafickém stylu vystupuje číslice 35 – připomínka 35. výročí zahájení programu. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: v jednotlivých zemích se liší

Datum emise: 1. července 2022

Litva

Pamětní motiv: 100 let basketbalu v Litvě

Popis návrhu: Návrh znázorňuje obrys mapy Litvy uspořádané jako basketbalové hřiště na připomínku toho, že basketbal se v Litvě hraje již 100 let. Mince rovněž obsahuje nápisy „LIETUVA“ (Litva), letopočty „1922–2022“ a logo litevské mincovny, jejího výrobce, uspořádané do půlkruhu kolem středu. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: druhé čtvrtletí 2022

Finsko

Pamětní motiv: Stoleté výročí Finského národního baletu

Popis návrhu: Návrh znázorňuje energické a nespoutané pohyby tanečnice zahalené do lehké splývavé tkaniny, jež zvýrazňuje krásu a ladnost taneční pózy. Na minci je rovněž uveden rok vydání „2022“ a v horní části se nachází označení vydávající země „FI“ a značka mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: jaro 2022

Belgie

Pamětní motiv: Zdravotnický sektor jako uznání za mimořádné nasazení během pandemie covidu-19

Popis návrhu: Na vnitřní části mince je vyobrazen zdravotnický personál. Na levé straně je uveden nápis „Danke – Merci – Dank u“ společně s řadou piktogramů odkazujících na zdravotnický sektor. Konkrétně jsou pod sebou postupně znázorněny kříž, stetoskop, srdce, injekční stříkačka, invalidní vozík a směs chemických látek. Zcela vpravo se nachází iniciály autora návrhu Luca Luycxa. Vzhledem k tomu, že mince bude razit nizozemská královská mincovna, je v dolní části mince společně s belgickou mincmistrovskou značkou (znak obce Herzele), kódem země BE a letopočtem 2022 umístěna mincovní značka Utrechtu (Merkurova hůlka). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: jaro 2022

Malta

Pamětní motiv: UNESCO: Ħal Saflieni Hypogeum

Popis návrhu: Návrh znázorňuje detail prehistorického místa. Na levé straně nahoře je název vydávající země „MALTA“ a pod ním rok vydání „2022“. V dolní části mince je vyražen nápis „ĦAL – SAFLIENI HYPOGEUM“ a pod ním letopočty „4 000 – 2 500 BC“. Na pravé straně dole jsou iniciály tvůrce návrhu Noela Galey Basona „NGB“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 192 000 mincí

Datum emise: květen 2022

Lotyšsko

Pamětní motiv: Sté výročí banky Latvijas Banka – finanční gramotnost

Popis návrhu: Finanční gramotnost je důležitá schopnost porozumět různým finančním dovednostem a účinně je využívat, včetně řízení osobních financí, sestavování rozpočtu a investování. Finanční gramotnost je základem našeho vztahu k penězům a představuje celoživotní vzdělávání. Návrh zobrazuje strom, který symbolizuje význam finanční gramotnosti a znalosti o ní. Ve spodní části je uveden rok vydání „2022“ a pod ním název vydávající země „LATVIJA“ (Lotyšsko). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 415 000 mincí

Datum emise: duben/květen 2022

Lucembursko

Pamětní motiv: Desáté výročí sňatku dědičného velkovévody Viléma a dědičné velkovévodkyně Stéphanie

Popis návrhu: Na minci jsou vyobrazeny podobizny dědičného velkovévody Viléma a dědičné velkovévodkyně Stéphanie. V polokruhu kolem podobizen jsou uvedena jejich jména. Nalevo od letopočtu 2022 se nacházejí dva svatební prsteny. Ve spodní části návrhu je uvedeno slovo „LËTZEBUERG“ označující vydávající zemi, jakož i datum svatby „20. Oktober 2012“ (20. října 2012). Monogram (písmeno „H“ s korunkou) je symbolem velkovévody Henriho. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: duben 2022

Estonsko

Pamětní motiv: 150. výročí založení Estonské literární společnosti

Popis návrhu: Návrh zobrazuje stránky knihy a špičku brka. V horní části je do půlkruhu vyveden nápis „EESTI KIRJAMEESTE SELTS“ a letopočet ražby „2022“. Na stránkách knihy se nachází nápis „KUI ME EI SAA SUUREKS RAHVAARVULT, PEAME SAAMA SUUREKS VAIMULT“, což znamená: „Když nemůžeme být velkým národem co do počtu obyvatel, musíme mít alespoň velkého ducha“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: první čtvrtletí roku 2022

Španělsko

Pamětní motiv: Pětisté výročí první plavby kolem světa

Popis návrhu: Výprava byla zahájena v Seville v roce 1519 a ukončena v roce 1522 po završení první plavby kolem světa. Návrh sestává ze dvou vyobrazení: prvním z nich je zeměkoule v pozadí a druhým je portrét Juana Sebastiána Elcana. V dolní části portrétu je hůlkovým písmem vyražen nápis „JUAN SEBASTIÁN ELCANO“ a „PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME“ (První, kdo mne obeplul), přičemž na rameni portrétu je uvedeno datum začátku a konce výpravy (1519–1522). Na pravé straně je hůlkovým písmem uveden španělský název vydávající země „ESPAÑA“ a letopočet ražby „2022“. Na levé straně je vyražena značka mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: první čtvrtletí roku 2022

Španělsko

Pamětní motiv: UNESCO: Národní park Garajonay

Popis návrhu: Národní park Garajonay se nachází uprostřed ostrova La Gomera, který je součástí Kanárských ostrovů. Byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako výjimečně dobře zachovalá ukázka laurisilvy (vavřínového lesa), specifického ekosystému tvořeného živoucími pozůstatky subtropických a tropických deštných lesů, které během třetihor pokrývaly velkou část Evropy a severní Afriky. Mince znázorňuje pohled na vrchol „Roque de Agando“ a detail vavřínového lesa. V pravé horní části je hůlkovým písmem uvedeno slovo „ESPAÑA“ a letopočet ražby „2022“. Pod nimi je vpravo nahoře vyražena značka mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: první čtvrtletí roku 2022

Portugalsko

Pamětní motiv: Sté výročí přeletu nad jižním Atlantským oceánem, který v roce 1922 uskutečnili Gago Coutinho a Sacadura Cabral

Popis návrhu: Pro přelet byly použity pouze vnitřní navigační prostředky: upravený sextant a nástroj korekce směru letu. Návrh zobrazuje jeden ze tří dvouplošníků Fairey III, které byly použity k přeletu z Lisabonu do Ria de Janeira. Na okraji se nachází nápis „TRAVESSIA DO ATLÂNTICO SUL“ (česky – PŘELET JIŽNÍHO ATLANTIKU). Pod letadlem je nápis „PORTUGAL 1922–2022“. „CASA DA MOEDA“, portugalský název mincovny, je mincovní značkou. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: březen 2022

Vatikánský městský stát

Pamětní motiv: 125. výročí narození papeže Pavla VI.

Popis návrhu: Návrh zobrazuje portrét papeže Pavla VI. V levé horní části je do půlkruhu vyveden nápis „CITTÀ DEL VATICANO“ a v pravé horní části nápis „PAPA PAOLO VI“. Vlevo od portrétu se nachází letopočty „1897“ a „2022“ a pod nimi značka mincovny „R“. V levé dolní části je jméno umělkyně „D. LONGO“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 84 000 mincí

Datum emise: březen 2022

Francie

Pamětní motiv: 90. výročí narození prezidenta Jacquese Chiraca

Popis návrhu: Jacques Chirac byl během dvou funkčních období prezidentem Francouzské republiky a významným architektem projektu evropské integrace. Prezidentem byl i v době zavedení eura v roce 2002, jehož 20. výročí oslavujeme začátkem letošního roku. Návrh znázorňuje profil prezidenta Jacquese Chiraca slavnostně hledícího do budoucnosti. Obklopuje ho několik symbolů, jež reprezentují jeho činnost: symbol eura jako známka jeho účasti na zavedení eura a jeho evropského ducha a francouzská vlajka vyvedená v heraldických barvách a doplněná o zkratku RF, která odkazuje na jeho prezidentskou funkci. Datum narození a úmrtí Jacquese Chiraca, jakož i jeho jméno, jsou vloženy do loga eura. Do návrhu je rovněž umělecky zapracována značka mincovny a rok vydání. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 9 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Itálie

Pamětní motiv: Giovanni Falcone a Paolo Borsellino – 30. výročí smrti

Popis návrhu: Návrh ve svém středu vyobrazuje portréty dvou italských soudců Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina inspirované fotografií, kterou pořídil Tony Gentile. Nahoře se nachází obloukový nápis „FALCONE – BORSELLINO“, pod ním data „1992 2022“, mezi těmito daty zkratka Italské republiky „RI“, napravo „R“ označující římskou mincovnu, nalevo iniciály „VdS“, za kterými se skrývá autor návrhu Valerio de Seta. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Itálie

Pamětní motiv: 170. výročí od založení italské státní policie

Popis návrhu: Návrh vyobrazuje dva policisty italského národního policejního sboru – italsky „Polizia di Stato“ – ženu a muže, kteří stojí v popředí před policejním vozem. Nahoře se nachází obloukový nápis „POLIZIA DI STATO“, vpravo písmena „RI“ jako zkratka pro Italskou republiku, vlevo písmeno „R“ označující římskou mincovnu, ve středu iniciály „AM“ autorky návrhu Annalisy Masini a vpravo data „1852–2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Německo

Pamětní motiv: Série věnovaná spolkovým zemím – Durynsko

Popis návrhu: Návrh zobrazuje Wartburg, první německý hrad, který byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Ve vnitřní části mince dole je uveden název „THÜRINGEN“ a pod ním kód vydávající země „D“. Na pravé straně je značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“) a značka rytce. Rok vydání „2022“ je na levé straně. Umělec: Olaf Stoy (Rabenau). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 000 000 mincí

Datum emise: 25. ledna 2022

Lucembursko

Pamětní motiv: 50. výročí právní ochrany lucemburské vlajky

Popis návrhu: Motiv znázorňuje na levé straně podobiznu velkovévody Jindřicha I. Lucemburského a na pravé straně lucemburskou trikolorovou vlajku. Nad vlajkou je uveden letopočet „1972“ a pod ní rok vydání „2022“. Ve spodní části je zobrazen název vydávající země „LËTZEBUERG“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2022

Slovinsko

Pamětní motiv: 150. výročí narození architekta Jože Plečnika

Popis návrhu: Návrh znázorňuje detail velkého okna čítárny Národní a univerzitní knihovny s pilířem před ním. Návrh je doplněn o kompozici písmen „A R H. P L E Č N I K“. Tato písmena jsou vyobrazena na okně v přesném pořadí a lze je metaforicky číst jako podpis architekta, který je reálně zakomponován v jeho vlastním díle. Písmena jsou zasazena do prohloubených okenních otvorů a lze je chápat (v jazyce architekta Plečnika) jako prostorové architektonické zásahy, jako zvýraznění vložené do fasády nebo jako geometricky navržené objekty. Celá kompozice návrhu je představou prostoru, který odráží bohatství architektových myšlenek. Ústředním prvkem je hlavní pilíř, jehož úlohou je rozvrhnout prostor mince a nastavit poměr okraj – vnitřek nebo popředí – pozadí, jedny z obecných znaků Plečnika při navrhování prostoru. Díky tomu se stává kompozice návrhu vícevrstvou, mystickou, prostorovou miniaturou a prostorem v prostoru. V dolní části je nápis „JOŽE PLEČNIK“, vlevo, svisle, letopočet „1872“, vpravo, svisle, země vydání „SLOVENIJA“ a pod ní rok vydání „2022“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: leden 2022