Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Minnesmynt med valören 2 euro – 2022

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Andorra

Tema: Sägnen om Karl den store

Beskrivning: Enligt sägnen grundade kejsar Karl den store Andorra år 805 och tillerkände landets invånare deras rättsliga ställning. På åtsidan skildras denna sägen som är djupt rotad i Andorras historia och kultur. I bakgrunden utbreder sig ett bergslandskap och en flod, en symbol för landets rika naturscenerier. Ovan i omskrift namnet på det utgivande landet ”ANDORRA”. I förgrunden syns ett utsnitt av konstnären Albrecht Dürers välkända porträtt av Karl den store samt till höger utgivningsåret ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 70 000

Utgivning: Fjärde kvartalet 2022

Andorra

Tema: 10-årsjubileet av ikraftträdandet av det monetära avtalet mellan Andorra och Europeiska unionen

Beskrivning: Pusselbitarna av olika form och storlek på åtsidans nedre del symboliserar Furstendömet Andorra och de länder som ingår i Europeiska unionen. Stjärnorna på den övre delen, som omger tecknet för den gemensamma europeiska valutan, symboliserar att de alla ingår i eurons universum. I omskrift ovan till höger anges det utgivande landets namn ”ANDORRA” och därunder årtalen ”2012” och ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 70 000

Utgivningsdag: Fjärde kvartalet 2022

Litauen

Tema: Litauiska etnografiska regioner – Suvalkija

Beskrivning: Åtsidan visar en uroxe på en vapensköld som på ömse sidor är omgiven av en ekkvist i silver med ekollon. Kvistarna förenas längst ned med ett silverband som bär inskriften ”VIENYBĖ TEŽYDI” (Må endräkt råda). Ekkvistarna symboliserar regionens rika historia som kan följas tillbaka till den litauiska statens hedniska tid. Uroxen var fordom det mest utbredda djuret i denna region. Ovan i omskrift namnet på det utgivande landet ”LIETUVA” samt därunder präglingsåret ”2022”. Nedtill omskriften ”SUVALKIJA” samt det litauiska myntverkets myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Fjärde kvartalet 2022

Estland

Tema: Ukraina och frihet

Beskrivning: Åtsidan upptas av silhuetten av en kvinna med en fågel i händerna samt av ett veteax. Till vänster högst upp i omskrift ”SLAVA UKRAINI”. Nedtill i omskrift namnet på det utgivande landet ”EESTI” samt präglingsåret ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 2 000 000

Utgivning: Fjärde kvartalet 2022

Finland

Tema: Klimatforskning i Finland

Beskrivning: Åtsidan upptas av en stiliserad skägglav med sin hängande rikt förgrenade bål. Omskriften till vänster lyder ”ILMASTOTUTKIMUS” och till höger ”KLIMATFORSKNING”. Längst ned anges präglingsåret ”2022” och landskoden ”FI”. Högst upp återfinns finska myntverkets myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 400 000

Utgivning: Hösten 2022

 Malta

Tema: 22-årsdagen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Beskrivning: Åtsidan visar tre kvinnoansikten i profil. Uppe till vänster i omskrift ”WOMEN”, ”PEACE”, ”SECURITY”, utgivningsår ”2022” samt nere till höger det utgivande landets namn ”MALTA”.

Under ansiktena återfinns inskrifterna ”UNSCR” och ”1325”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 65 500

Utgivning: Oktober 2022

San Marino

Tema: 530-årsdagen av Piero della Francescas död

Beskrivning: I mitten av myntet återfinns profilen av Federico da Montefeltro, en detalj av målningen ”Diptyk av hertigen och hertiginnan av Urbino” av Piero della Francesca, vilken förvaras i Uffizigallerierna i Florens. På vänster sida ”SAN MARINO” i omskrift. På höger sida ”PIERO DELLA FRANCESCA” i omskrift, årtalen 1492 och 2022, bokstaven R, som symbol för Roms myntverk och konstnären Claudia Momonis initialer, ”C.M.” I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 55 000

Utgivning: Oktober 2022

San Marino

Tema: Tvåhundraårsdagen sedan Antonio Canovas död

Beskrivning: I mitten av det inre fältet återges en bild av gudinnan Hebe som hämtats från ett verk av Antonio Canova som finns i konstgalleriet på Stadsmuseet i San Domenico i Forlì. Runt detta står inskrifterna ”CANOVA” och ”SAN MARINO”. Till vänster står årtalet ”1822” och konstnären Antonio Vecchios initialer, och till höger utgivningsåret ”2022” och ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 55 000

Utgivning: Oktober 2022

Slovakien

Tema: 300-årsjubileet av byggandet av Kontinentaleuropas första atmosfäriska ångmaskin för dränering av gruvor

Beskrivning: Åtsidan upptas av den atmosfäriska ångmaskin för gruvdränering som konstruerades i gruvorten Nová Baňa 1722 och som var den första i sitt slag på den europeiska kontinenten. Den utformades och byggdes av den engelske ingenjören Isaac Potter, vars namnteckning återges lodrätt på två rader nere till vänster. Till höger om maskinen, även det lodrätt, anges det utgivande landets namn ”SLOVENSKO” samt längst ut årtalen ”1722” och ”2022” åtskilda av en punkt. Längst till väster i det inre fältet återfinns myntverksmärket för Kremnica bestående av bokstäverna ”MK” placerade mellan två myntstampar samt därunder formgivaren Peter Valachs stiliserade initialer. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Oktober 2022

Monaco

Tema: 100-årsminnet av furst Albert I:s frånfälle

Beskrivning: Åtsidan visar en bröstbild en face av furst Albert. I omskrift till vänster anges det utgivande landets namn ”MONACO” och till höger utgivningsåret ”2022”. Omskriften nedtill lyder ”ALBERT Ier” följt av årtalen ”1848-1922”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000

Utgivning: September 2022

Frankrike

Tema: Olympiska spelen 2024

Beskrivning: Ett hundra år efter de olympiska spelen 1924 står Frankrike än en gång värd för sommarspelen, som äger rum i Paris 2024, en händelse som ger allt starkare eko i omvärlden ju närmare den kommer. Med anledning av nedräkningen inför de olympiska spelen vill Monnaie de Paris uppmärksamma dessa spel. Det franska myntverket planerar därför att under vart och ett av åren 2022, 2023 och 2024 ge ut ett minnesmynt med valören 2 euro vars ena sida ska högtidlighålla spelen genom att knyta an till Frankrikes och Paris kulturarv. Motivet visar Frankrikes genius, en nationalfigur och symbol i fransk numismatik, avbildad som en klassisk diskuskastare som en referens till antikens olympiska spel. Hans silhuett smälter samman med Triumfbågens silhuett, som är en viktig del av Paris kulturarv, och bildar en gemensam axel med detta emblematiska segermonument. I bakgrunden syns en löparbana med symbolen för OS i Paris 2024 infogad till höger. Årtal, förkortningen ”RF” för det utgivande landet samt myntmärkena finns placerade under bågen och kring dess fot. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 260 000

Utgivning: September 2022

Vatikanstaten

Tema: 25-årsdagen av Moder Teresas bortgång

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett midjeporträtt av Moder Teresa med ett barn. Överst i omskrift ”MADRE TERESA DI CALCUTTA” (Moder Teresa av Calcutta) och längst ned namnet på det utgivande landet ”CITTÀ DEL VATICANO”. Till höger om porträttet återfinns myntortsmärket ”R” och därunder årtalen ”1997” och ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 84 000

Utgivning: September 2022

Grekland

Tema: Greklands första författning 200 år

Beskrivning: Åtsidan visar gaveln på Asklepios tempel utanför Epidauros med gudens bildstod i mitten. Motivet efterliknar frånsidan på en medalj till minne av den första nationalförsamlingen, som hölls av de revolterande grekerna i Epidauros, och som delades ut till nationalförsamlingens ledamöter under kung Ottos regeringstid. Omskriften ovan lyder ”EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA” (Hellenska republiken) och nedan ”ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ” (den första grekiska författningen). Årtalen ”1822” och ”2022” är placerade på ömse sidor om templet, medan en palmett (myntortsmärket för det grekiska myntverket) och formgivarens monogram (George Stamatopoulos) återfinns under det. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000

Utgivning: Juli 2022

Euroländer

Tema: Erasmusprogrammet 35 år

Beskrivning: Utformningen för samman Erasmusprogrammets två huvudinslag: Den ursprungliga intellektuella inspirationen, Erasmus själv, och en allegori om det inflytande programmet har på Europa. Det ena symboliseras av en av de mest kända avbildningarna av Erasmus. Det andra symboliseras av strålar som löper tvärs över myntet från en ljuspunkt till en annan, vilket representerar de många intellektuella och mänskliga utbytena mellan europeiska studenter. Som en referens till EU bildar vissa av strålarna stjärnor som har sitt ursprung i synergin mellan länderna. Siffran 35, i betydelsen 35 år, i modern grafisk stil skymtar fram i stjärnorna. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: Varierar från land till land

Utgivning: 1 juli 2022

Litauen

Tema: Basketboll 100 år i Litauen

Beskrivning: Åtsidan visar Litauens kartbild med markeringarna från en basketbollplan i mitten, en symbol för att basketboll har spelats i Litauen i 100 år. Ovan i omskrift namnet på det utgivande landet ”LIETUVA” och längst ned årtalen ”1922–2022” samt det litauiska myntverkets myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000

Utgivning: Andra kvartalet 2022

Finland

Tema: Finlands nationalbalett 100 år

Beskrivning: På åtsidan skildras en dansares kraftfulla och fria rörelser vilkas skönhet och elegans framhävs av det tunna böljande tyg som kroppen är insvept i. Utgivningsåret ”2022” anges i den undre delen och högst upp i det inre fältet återfinns landskoden ”FI” och finska myntverkets myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 400 000

Utgivning: Våren 2022

Belgien

Tema: Personalen inom sjukvården, i erkänsla för deras exceptionella engagemang under covid-19-pandemin

Beskrivning: Åtsidan upptas till höger av en representant för sjukvårdspersonalen. Till vänster i omskrift ”DANKE – MERCI – DANK U” samt olika piktogram som symboliserar sjukvården. Räknat uppifrån syns ett sjukvårdskors, ett stetoskop, ett hjärta, en spruta, en rullstol och ett kemiskt provrör. Längst till höger formgivaren Luc Luycx initialer. Eftersom mynten präglas av kgl. nederländska myntverket finns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, längst ned jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen samt landskoden ”BE” och årtalet ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 2 000 000

Utgivning: Våren 2022

Malta

Tema: Unescos världsarv: Hypogeumet Ħal Saflieni

Beskrivning: Åtsidan upptas av en del av denna förhistoriska anläggning. Ovan till vänster anges namnet på det utgivande landet ”MALTA” och därunder utgivningsåret ”2022”. Längst ned återfinns inskriften ”ĦAL – SAFLIENI HYPOGEUM” och därunder i omskrift ”4 000 - 2 500 BC”. Längst ner till höger återfinns formgivaren Noel Galea Basons initialer ”NGB”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 192 000

Utgivning: Maj 2022

Lettland

Tema: Lettlands centralbank 100 år – grundläggande finanskunskap

Beskrivning: Finanskunskap är den viktiga förmågan att förstå och kunna utnyttja olika typer av finansiell kompetens, exempelvis att kunna sköta sin privatekonomi, sin budget och sina investeringar. Finanskunskap är själva grunden för vårt förhållande till pengar, och något vi måste fortbilda oss i livet ut. Åtsidan upptas av ett träd som symboliserar finanskunskapens betydelse och insikten om detta. Längst ned anges utgivningsåret ”2022” och därunder det utgivande landets namn ”LATVIJA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 415 000

Utgivning: April–maj 2022

Luxemburg

Tema: 10-årsdagen av arvstorhertigparet Guillaumes och Stéphanies förmälning

Beskrivning: Åtsidan upptas av arvstorhertig Guillaume och arvstorhertiginnan Stéphanie i form av vänsterblickande bröstbilder. Intill respektive bröstbild ”STÉFANIE” och ”GUILLAUME” i omskrift. Till höger syns präglingsåret ”2022” och till vänster om detta två vigselringar. Inskriften längst ned anger namnet på det utgivande landet ”LËTZEBUERG” samt dagen för vigseln ”20. OKTOBER 2012”. Till vänster därom syns ett krönt ”H” som avser storhertig Henri. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: April 2022

Estland

Tema: 150-årsminnet av Estlands litteratörsällskaps bildande

Beskrivning: Åtsidan upptas av sidorna i en bok och spetsen på en fjäderpenna. Ovan i omskrift ”EESTI KIRJAMEESTE SELTS” (Estlands litteratörsällskap) samt präglingsåret ”2022”. Inskriften på den uppslagna boksidan lyder ”KUI ME EI SAA SUUREKS RAHVAARVULT, PEAME SAAMA SUUREKS” (Kan vi ej vara ett stort folk till antalet må vi vara det i anden). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Första kvartalet 2022

Spanien

Tema: 500-årsminnet av den första jordenruntseglingen

Beskrivning: Expeditionen seglade ut från Sevilla 1519 och återvände 1522 efter den första avslutade jordenruntseglingen. Åtsidan upptas av en bröstbild av Juan Sebastián Elcano med en jordglob i bakgrunden. Omskriften nedan lyder ”JUAN SEBASTIÁN ELCANO” och ”PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME” (först att segla runt mig). På porträttets ena axel anges årtalen för seglingen (1519–1522). Till höger i omskrift det utgivande landets namn ”ESPAÑA” samt präglingsåret ”2022”. Till vänster återfinns myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Första kvartalet 2022

Spanien

Tema: Unesco: Nationalparken Garajonay

Beskrivning: Nationalparken Garajonay mitt på ön La Gomera som ingår i Kanarieöarna. Parken registrerades på världsarvslistan som ett enastående välbevarat exempel på laurisilva (lagerträdsskog), ett unikt ekosystem som är en lämning av de gamla regnskogar och varma tempererade skogar som täckte en stor del av Europa och Nordafrika under tertiärtiden. Åtsidan visar en vy mot klippan Roque de Agando med vegetation från lagerträdsskogen i förgrunden. Överst till höger i omskrift namnet på det utgivande landet ”ESPAÑA” samt präglingsåret ”2022”. Intill klippan till höger återfinns myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Första kvartalet 2022

Portugal

Tema: 100-årsjubileet av Gago Coutinhos och Sacadura Cabrals flygning över södra Atlanten år 1922

Beskrivning: Under flygningen sköttes navigeringen uteslutande med hjälpmedel ombord: en modifierad sextant och en kurskorrigerare. Åtsidan upptas av en av de tre dubbeldäckare av typen Fairey III som användes för flygningen mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Omskriften ovan lyder: ”TRAVESSIA DO ATLÂNTICO SUL” (flygningen över södra Atlanten). Under planet finns inskriften ”PORTUGAL 1922–2022”. Myntverkets portugisiska namn ”CASA DA MOEDA” i omskrift till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Mars 2022

Vatikanstaten

Tema: 125-årsminnet av påven Paulus VI:s födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en knäbild av påven med utsträckta armar. Överst till vänster i omskrift ”CITTÀ DEL VATICANO” och till höger ”PAPA PAOLO VI”. Till vänster om porträttet återfinns årtalen ”1897” och ”2022” samt därunder myntortsmärket ”R”. Längst ned till vänster anges formgivarens namn ”D. LONGO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 84 000

Utgivning: Mars 2022

Frankrike

Tema: 90-årsminnet av president Jacques Chiracs födelse

Beskrivning: Den franske presidenten Jacques Chirac var en av de viktigaste arkitekterna bakom EU:s utveckling under de två mandatperioder som han innehade presidentämbetet. Det var han som var president 2002 vid införandet av euron, vars 20-årsjubileum vi firade i början av året. Åtsidan upptas av en symboliskt framåtskådande halsbild av president Jacques Chirac vänd mot höger. Kring porträttbilden återfinns flera symboler för hans statsmannagärning: en eurosymbol, ett tecken på hans medverkan vid eurons införande och på hans europeiska anda, och vidare den franska flaggans heraldiska färger i skraffering, med landsbeteckningen ”RF” (république française) som en hänvisning till hans presidentskap. I omskrift nedan ”JACQUES CHIRAC” samt födelse- och dödsår, 1932 och 2019. Präglingsår och myntmärken återfinns ovan och nedan till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 9 000 000

Utgivning: Januari 2022

Italien

Tema: 30-årsminnet av morden på Giovanni Falcone och Paolo Borsellino

Beskrivning: Åtsidan upptas av porträtt av de två italienska domarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino, inspirerade av ett fotografi taget av Tony Gentile. I omskrift ovan ”FALCONE – BORSELLINO”, därunder ”1992” och ”2022” samt ”RI” för Republiken Italien mellan årtalen. Till höger ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom, och till vänster initialerna ”VdS” för formgivaren Valerio de Seta. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivning: Januari 2022

Italien

Tema: 170-årsjubileet av inrättandet av den italienska statspolisen

Beskrivning: Åtsidan visar två poliser från Polizia di Stato (Italiens statspolis), en kvinna och en man, stående framför en polisbil. Längst upp syns i omskrift ”POLIZIA DI STATO” och till höger förkortningen ”RI” för det utgivande landet Repubblica italiana. Nedtill till vänster, i mitten respektive till höger återfinns ”R” för Roms myntverk, initialerna ”AM” för formgivaren Annalisa Masini samt årtalen ”1852” och ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivning: Januari 2022

Tyskland

Tema: Thüringen (i serien förbundsländer)

Beskrivning: Åtsidan upptas av borgen Wartburg, det första tyska slott som upptogs på Unescos världsarvslista. Under borgen återfinns inskriften ”THÜRINGEN” med det utgivande landets landskod ”D” allra längst ner. Myntortsmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) är placerat ovan till höger och därunder gravörens initialer OS (Olaf Stoy (Rabenau)). Årtalet ”2022” anges ovan till vänster. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000

Utgivning: 25 januari 2022

Luxemburg

Tema: 50-årsjubileet av det rättsliga skyddet för Luxemburgs flagga

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av storhertig Henri en face och till höger av Luxemburgs trikolorflagga. Årtalet ”1972” syns ovanför och präglingsåret ”2022” under flaggan. Längst ned anges utgivningslandets namn ”LËTZEBUERG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Januari 2022

Slovenien

Tema: 150-årsdagen av arkitekten Jože Plečniks födelse

Beskrivning: . Åtsidan visar ett utsnitt av det stora fönstret i läsesalen i Sloveniens national- och universitetsbibliotek, med dess mittkolonn i förgrunden. I fönstret finns bokstäverna ”A R H. P L E Č N I K” inlagda, vilket metaforiskt kan läsas som en arkitektsignatur, vilken egentligen manifesterar sig i alla hans byggnader. Bokstäverna är placerade i indragna fönsteröppningar och kan i hans formspråk tolkas som rumsliga arkitektoniska gestaltningar, som betoningar, inplacerade i fasaden, eller som geometriskt utformade objekt. Hela kompositionen uppvisar en rumsuppfattning som avspeglar arkitektens rika uttryckssätt. Kompositionen är centrerad kring kolonnen, vars roll är att avgränsa myntets rumslighet och skapa ett förhållande mellan ute och inne eller framför och bakom, vilket är ett av Plečniks vanligt förekommande stildrag i rumsgestaltningen. På så sätt blir kompositionen en rumslig miniatyr, ett rum inom rummet, flerskiktad och mystisk. Längst ned återfinns inskriften ”JOŽE PLEČNIK”. Till vänster, lodrätt, årtalet ”1872”. Till höger, lodrätt, anges utgivningslandets namn ”SLOVENIJA” och därunder utgivningsåret ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Januari 2022