European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2022 г.

Описанията на тази страница се основават на информация от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Франция

Тема: 90-ата годишнина от рождението на президента Жак Ширак

Описание: Жак Ширак, президент на Френската република за два мандата, бе основен архитект на изграждането на Европа. Като такъв той беше президент при въвеждането на еврото през 2002 г., чиято 20-а годишнина отбелязваме в началото на тази година. На изображението е показан тържествен профил на президента Жак Ширак, отправил поглед към бъдещето. Той е заобиколен от няколко символа, представляващи действията му: символ на еврото като знак за участието му във въвеждането на еврото и европейския му дух, както и френско знаме, представено в хералдически цветове, самото то украсено с RF (république française) като препратка към неговото президентство. Неговите дати и име са вложени в логото на еврото. Изображението включва също така знаците на монетния двор, както и годината. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 9 милиона монети

Дата на емисия: януари 2022 г.

Италия

Тема: 30-ата годишнина от смъртта на Джовани Фалконе и Паоло Борселино

Описание: В средата на изображението е портретът на двамата италиански съдии Джовани Фалконе и Паоло Борселино, вдъхновен от снимка на Тони Джентиле. Над него стои дъгообразен надпис „FALCONE – BORSELLINO“; под него са годините „1992 2022“; между тях е акронимът на Италианската република „RI“; вдясно е буквата „R“, обозначаваща монетния двор на Рим; вляво – „VdS“ (инициалите на дизайнера Валерио де Сета). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2022 г.

Италия

Тема: 170-ата годишнина от основаването на италианската национална полиция

Описание: Изображението показва двама офицери на „Polizia di Stato“ (италианската национална полиция) – жена и мъж на преден план пред полицейски автомобил. Над него стои дъгообразен надпис „POLIZIA DI STATO“; вдясно са инициалите „RI“ – акронимът на Италианската република. Буквата „R“, обозначаваща монетния двор на Рим, инициалите „AM“ на дизайнерката Анализа Мазини и годините „1852–2022“ стоят съответно вляво, в центъра и вдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2022 г.

Германия

Тема: Серия Bundesländer – Тюрингия

Описание: На изображението е показан замъкът Вартбург – първият германски замък, включен в списъка на ЮНЕСКО на обектите на световното културно и природно наследство. Вътрешната част на монетата съдържа също наименованието „THÜRINGEN“ и кода на емитиращата държава „D“ в долната част, знака на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), както и знака на гравьора вдясно и годината „2022“ вляво. Художник: Олаф Стой (Рабенау). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: 25 януари 2022 г.

Люксембург

Тема: 50-ата годишнина от правната защита на люксембургското знаме

Описание: На изображението вляво е ликът на Великия херцог Анри, а вдясно – люксембургският трибагреник. Годината „1972“ е изписана над знамето, а годината на емитиране „2022“ – под него. В центъра на долната част е името на емитиращата държава „LËTZEBUERG“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2022 г.

Словения

Тема: 150-ата годишнина от рождението на архитекта Йоже Плечник

Описание: На изображението е показан детайл от големия прозорец на читалнята на Националната и университетска библиотека с колона пред него. То е допълнено със съчетание от буквите A R H. P L E Č N I K. Тези букви са вградени в прозореца в точен ред и могат да бъдат метафорично прочетени като подпис на архитекта, който всъщност е изложен в собственото му произведение. Буквите са вмъкнати във вдлъбнатите отвори на прозорците и могат да бъдат разбрани (на езика на архитекта Плечник) като пространствени архитектурни интервенции, като емфази, включени във фасадата, или като геометрични изрисувани обекти. Цялата композиция предава идея за пространство, която отразява богатството на идеите на архитекта. Тя е съсредоточена около главната колона, чиято роля е да маркира пространството на монетата и да зададе съотношението отвън–отвътре или лицева–обратна страна, което е един от обичайните способи на Плечник при проектирането на пространството. По този начин композицията се превръща в пространствена миниатюра, пространство в пространството, многопластово и мистично. В долната част е разположен надписът „JOŽE PLEČNIK“. Вляво, вертикално изписана, е годината „1872“. Вдясно, вертикално изписана, е емитиращата държава „SLOVENIJA“, а под нея – годината на емитиране „2022“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2022 г.