European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

2-euroerindringsmønter – 2022

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Frankrig

Anledning: 90-året for præsident Jacques Chiracs fødsel

Beskrivelse: Jacques Chirac var præsident for Den Franske Republik i to valgperioder og en vigtig arkitekt bag det europæiske projekt. Han var således præsident, da euroen blev indført i 2002. Euroens 20-års jubilæum fejres i begyndelsen af dette år. Motivet viser et højtideligt profilportræt af præsident Jacques Chirac, der har blikket rettet mod fremtiden. Han er omgivet af adskillige symboler, der repræsenterer hans handlinger: et eurosymbol, der illustrerer hans deltagelse i indførelsen af euroen og hans europæiske ånd, og et fransk flag, der er gengivet i heraldiske farver og præget med "RF" som henvisning til hans præsidentskab. Hans fødsels- og dødsår og navn er indsat i euroens logo. Møntmærkerne samt udstedelsesåret passer ind i designet. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 9.000.000 mønter

Udsendt: Januar 2022

Italien

Anledning: 30-året for Giovanni Falcones og Paolo Borsellinos død

Beskrivelse: Motivet er inspireret af et fotografi af Tony Gentile og viser i midten portrætterne af de to italienske dommere Giovanni Falcone og Paolo Borsellino. Ovenover ses den bueformede påskrift "FALCONE – BORSELLINO", herunder datoerne "1992 2022" med forkortelsen "RI" for Den Italienske Republik i midten, til højre "R" for møntanstalten i Rom og til venstre "VdS", som er designeren Valerio de Setas initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3.000.000 mønter

Udsendt: Januar 2022

Italien

Anledning: 170-året for grundlæggelsen af det italienske nationale politi

Beskrivelse: Motivet viser to politibetjente fra "Polizia di Stato" (den italienske nationale politistyrke), en kvinde og en mand, der står i forgrunden foran en politibil. Ovenover ses den bueformede påskrift "POLIZIA DI STATO", til højre forkortelsen "RI" for Den Italienske Republik, påskriften "R" for møntanstalten i Rom, initialerne "AM" for designeren Annalisa Masini og årstallene "1852-2022" henholdsvis til venstre, i midten og til højre. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3.000.000 mønter

Udsendt: Januar 2022

Tyskland

Anledning: Bundesländer-serien – Thuringia

Beskrivelse: Motivet viser slottet Wartburg, det første tyske slot, der blev opført på UNESCO’s verdensarvsliste. Nederst på møntens indre del er der desuden anført navnet "THÜRINGEN" og landekoden for den udstedende stat "D". I højre side ses møntmærket for de respektive møntanstalter ("A", "D", "F", "G" eller "J") og gravørens mærke og i venstre side året "2022". Kunstner: Olaf Stoy (Rabenau). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30.000.000 mønter

Udsendt: 25. januar 2022

Luxembourg

Anledning: 50-årsdagen for den retlige beskyttelse af Luxembourgs flag

Beskrivelse: Til venstre ses Storhertug Henri og til højre Luxembourgs trefarvede flag. Året "1972" står oven over flaget, og udstedelsesåret "2022" er vist neden under flaget. Nederst midtfor er navnet på det udstedende land "LËTZEBUERG" angivet. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: Januar 2022

Slovenien

Anledning: 150-året for arkitekten Jože Plečniks fødsel

Beskrivelse: Mønten viser et udsnit af det store vindue i national- og universitetsbibliotekets læsesal med en søjle foran. Derudover ses bogstaverne A R H. P L E Č N I K. Bogstaverne er indsat i vinduet i samme rækkefølge, og de kan læses som arkitektens underskrift, sådan som den ses i hans egne arbejder. Bogstaverne er placeret i dybere vinduesåbninger og kan (i arkitekt Plečniks formsprog) opfattes som rumlige arkitektoniske frembringelser, som forstærkninger, der er indsat i en facade, eller som geometrisk udformede genstande. Hele kompositionen er udtryk for en rumlig idé, der afspejler arkitektens idérigdom. Kompositionen er centreret omkring hovedsøjlen, hvis rolle er at markere møntens rum og placere forholdet udenfor/indenfor eller forfra/bagfra – en af Plečniks almindelige kendetegn ved gengivelsen af rumlighed. Herved bliver kompositionen til en rumlig miniature, som udtrykker et rum i rummet, der er lagdelt og mystisk. Nederst bærer mønten indskriften "JOŽE PLEČNIK". I møntens venstre side er året "1872" angivet vertikalt. I møntens højre side er det udstedende land "SLOVENIJA" angivet vertikalt og nedenunder udstedelsesåret "2022". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1.000.000 mønter

Udsendt: Januar 2022