SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Slovakiet (siden 1. januar 2009)

Faser i kontantombytningen

Den 8. juli 2008 godkendte Rådet for Den Europæiske Union Slovakiets ansøgning om optagelse i euroområdet pr. 1. januar 2009.

Den 1. januar 2009 blev euroen (EUR) lovligt betalingsmiddel i Slovakiet, hvor den erstattede den slovakiske koruna (SKK). Den uigenkaldeligt fastlåste omregningskurs blev sat til 1 € = 30,1260 SKK.

En forhåndsudsendelse ("frontloading") af eurosedler og -mønter til professionelle tredjeparter inden 1. januar 2009 bidrog til at sikre en problemfri kontantombytning, mindske den logistiske byrde og reducere omkostningerne i forbindelse med dobbeltcirkulation. Forhåndsudsendelsen af euromønter til pengeinstitutterne begyndte i september 2008 og forhåndsudsendelsen af eurosedler en måned senere. Nogle af disse sedler og mønter blev efterfølgende videresendt til detailhandlen og andre virksomheder ("sub-frontloading"). Forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter er fastlagt i retningslinje ECB/2006/9 som ændret ved retningslinje ECB/2008/4. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer har udarbejdet en uofficiel konsolideret udgave.

Fra og med 17. januar 2009 er det kun eurosedler og -mønter, som kan anvendes til kontantbetalinger i Slovakiet, men pengeinstitutterne omveksler fortsat sedler i slovakiske koruna indtil udgangen af 2009 og mønter indtil udgangen af juni 2009 til den fastlåste omregningskurs. Pengeinstitutterne må fra 20. januar 2009 opkræve et gebyr, hvis beløbet pr. kunde og transaktion overstiger 100 sedler og 100 mønter. Der er ikke sat nogen tidsfrist for Národná banka Slovenskas omveksling af sedler i slovakiske koruna, men mønterne omveksles frem til udgangen af 2013.

Korunasedler, som kan omveksles
Vigtige datoer i forbindelse med overgangen til eurosedler og -mønter
November 2008

"Sub-frontloading" af mønter til virksomheder

November 2008

"Sub-frontloading" af sedler til virksomheder

1. januar 2009

Kontokonverteringer og indførelse af eurosedler og -mønter

16. januar 2009

Sidste dag hvor sedler og mønter i slovakiske koruna pund er lovligt betalingsmiddel

Indtil 31. december 2009

Gratis omveksling af sedler i slovakiske koruna i banker

Indtil 30. juni 2009

Gratis omveksling af mønter i slovakiske koruna i banker

31. december 2013

Frist for omveksling af mønter i slovakiske koruna i Národná banka Slovenska

Ingen tidsfrist

Frist for omveksling af sedler i slovakiske koruna i Národná banka Slovenska

Alle sider i dette afsnit