Menu

Slovakiet (siden 1. januar 2009)

Faser i kontantombytningen

Národná banka Slovenska

Rådet for Den Europæiske Union godkendte 8. juli 2008 Slovakiets ansøgning om optagelse i euroområdet pr. 1. januar 2009.

Den 1. januar 2009 blev euroen (EUR) lovligt betalingsmiddel i Slovakiet, hvor den afløste den slovakiske koruna (SKK). Den uigenkaldeligt fastlåste omregningskurs blev sat til 1 € =  30,1260 SKK.

En forhåndsudsendelse ("frontloading") af eurosedler og -mønter til professionelle tredjeparter inden 1. januar 2009 var med til at sikre en problemfri kontantombytning, mindske den logistiske byrde og reducere omkostningerne i forbindelse med dobbeltcirkulation. Forhåndsudsendelsen af euromønter til pengeinstitutterne begyndte i september 2008 og forhåndsudsendelsen af eurosedler en måned senere. En del af disse sedler og mønter blev efterfølgende sendt videre til detailhandlen og andre virksomheder ("sub-frontloading"). Forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter er fastlagt i Retningslinje ECB/2006/9 som ændret ved Retningslinje ECB/2008/4. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer har udarbejdet en uofficiel konsolideret udgave.

Fra og med 17. januar 2009 er det kun eurosedler og -mønter, som kan anvendes til kontantbetalinger i Slovakiet, men pengeinstitutterne omveksler fortsat sedler i slovakiske koruna indtil udgangen af 2009 og mønter indtil udgangen af juni 2009 til den fastlåste omregningskurs. Pengeinstitutterne må fra 20. januar 2009 opkræve et gebyr, hvis beløbet pr. kunde og transaktion overstiger 100 sedler og 100 mønter. Der er ikke sat nogen tidsfrist for Národná banka Slovenskas omveksling af sedler i slovakiske koruna, men mønterne omveksles frem til udgangen af 2013.

Sedler, som kan omveksles.

Centrale datoer i forbindelse med kontantombytningen

november 2008
"Sub-frontloading" af euromønter til virksomheder
november 2008
"Sub-frontloading" af eurosedler til virksomheder
1. januar 2009
Kontokonverteringer og indførelse af eurosedler og -mønter
16. januar 2009
Sidste dag hvor sedler og mønter i slovakiske koruna er lovligt betalingsmiddel
indtil 31. december 2009
Gratis omveksling af sedler i slovakiske koruna i pengeinstitutterne
indtil 30. juni 2009
Gratis omveksling af mønter i slovakiske koruna i pengeinstitutterne
31. december 2013
Sidste frist for omveksling af mønter i slovakiske koruna i Národná banka Slovenska
ingen tidsfrist
Omveksling af sedler i slovakiske koruna i Národná banka Slovenska