SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ofte stillede spørgsmål

Indledning

Hvordan får jeg adgang til ECB's retsakter?

ECB-afsnittet i EUR-Lex er hovedportalen til alle ECB's retsakter. Den kan tilgås både via de direkte link på ECB's websted, ECB Banktilsyns websted og fanebladet Søg på sitet: EU-institutioner på EUR-Lex-webstedet. Du kan også finde ECB's retsakter ved hjælp af EUR-Lex' standardsøgefunktioner.

Hvad indeholder ECB-afsnittet i EUR-Lex?

Databasen indeholder ECB's retsakter, som er offentliggjort efter 1998, og Det Europæiske Monetære Instituts retsakter, som blev offentliggjort mellem 1994 og 1997. Her findes også alle EU- og nationale udtalelser og breve i relation til ECB's rådgivende funktion, aftalememoranda, aftaler og ECB's andre retlige dokumenter. Databasen indeholder desuden al retspraksis af relevans for ECB.

Hvordan er ECB-afsnittet i EUR-Lex opbygget?

ECB-afsnittets startside i EUR-Lex indeholder følgende søgemuligheder:

  1. "Søg på emne".
  2. tre forskellige typer af søgefunktioner, nærmere bestemt "Hurtigsøgning i ECB's dokumenter", "Avanceret søgning" samt "Find et dokument" og "Find en retssag".
  3. "Visuel navigation", som viser statistik over ECB's retsakter og direkte adgang til dokumentsamlinger, som er defineret på forhånd.
  4. "Nyligt offentliggjort", som giver et overblik over ECB's senest offentliggjorte retsakter.
  5. "Europæisk banktilsyn", som giver adgang til alle ECB's retsakter og retspraksis på banktilsynsområdet.

Søg på emne

Hvordan fungerer søgninger på emne?

Alle ECB's retsakter er inddelt efter emne og kan findes ved hjælp af "Søg på emne"-funktionen. Søger du efter alle retsakter inden for et bestemt område, skal du bare vælge et emne og derefter afgrænse søgningen ved at vælge det relevante underemne. Hvis du klikker på plustegnet, udvides hovedemnet, så underemnerne bliver synlige, og klikker du på forstørrelsesglasset ved siden af et emne, foretages der en søgning efter alle retsakter, som er klassificeret under dette emne.

Hvordan finder jeg alle retsakter, som er vedtaget inden for de overordnede rammer for de pengepolitiske rammer?

Brug "Søg på emne"-funktionen og klik på "Pengepolitiske Operationer" og derefter på "Pengepolitiske instrumenter". Her kommer underemnerne frem, bl.a. "Overordnede rammer". Når du klikker på forstørrelsesglasset ved siden af "Overordnede rammer", ser du en liste over ECB's retsakter inden for dette underemne, som du efterfølgende kan afgrænse, hvis det er nødvendigt.

Hurtigsøgning i ECB's dokumenter

Hvordan fungerer hurtigsøgninger?

"Hurtigsøgning i ECB's dokumenter" er specifikt udviklet til søgninger på nøgleord og begrænser søgeresultaterne til dokumenter inden for det pågældende underområde – i modsætning til en hurtigsøgning i EUR-Lex generelt, hvor søgningerne foregår i hele EUR-Lex. Resultaterne af en hurtigsøgning i ECB-afsnittet omfatter alle typer af ECB dokumenter, inkl. retsdokumenter af relevans for ECB. En af fordelene ved hurtigsøgninger er, at der også søges i dokumenternes metadata. Det giver et mere omfattende søgeresultat.

Hvordan finder jeg alle ECB's udtalelser om forslag til national lovgivning i et specifikt medlemsland?

Gå til "Hurtigsøgning i ECB's dokumenter", og skriv navnet på det pågældende land. I resultatlisten kan du afgrænse din søgning ved at vælge "Udtalelse om udkast til national lovgivning" under "Efter dokumenttype".

Avanceret søgning

Hvordan fungerer "Avanceret søgning"?

Ligesom "Hurtigsøgning i ECB's dokumenter" afgrænser "Avanceret søgning" søgeresultaterne, så de kun omfatter dokumenter i ECB's underområde i EUR-Lex. En avanceret søgning giver dig dog flere muligheder for at afgrænse søgningen, fx efter dato, dokumenttype og forfatter. Den giver dig også mulighed for at kombinere forskellige valgmuligheder. I modsætning til hurtigsøgninger omfatter tekstsøgningen i den avancerede søgning ikke dokumenternes metadata.

Når jeg søger efter bindende retsakter fra ECB om et bestemt emne, indeholder resultaterne mange udtalelser fra ECB. Hvordan kan jeg undgå udtalelser i resultatlisten?

Gå til "Avanceret søgning". Under "Dokumentreference" – "Type", klik på "+" og vælg de typer af retsakter, du gerne vil have med i resultatlisten. Søger du efter bindende retsakter, skal du vælge: forordning (REG), afgørelse (DEC), beslutning (DEC_ENTSCHEID) eller retningslinje (GUIDELINE).

Find et dokument

Hvordan fungerer "Find et dokument"?

"Find et dokument" giver dig mulighed for hurtigt at finde en specifik retsakt. Du skal bare skrive dokumentets nummer. Søgeresultatet er – i modsætning til hurtigsøgninger og avancerede søgninger, hvor der søges i alle typer af ECB-dokumenter (inkl. retsdokumenter af relevans for ECB) – afgrænset til ECB's retsakter og retlige instrumenter, breve i relation til høringsforpligtelsen, aftalememoranda og aftaler.

Du kan også søge efter retsakter, som er vedtaget et bestemt år, efter en bestemt type retsakter eller bruge en kombination af disse kriterier (fx ECB's retningslinjer, som blev vedtaget i 2019).

Hvordan kan jeg finde alle udtalelser fra ECB om udkast til EU-lovgivning?

Vælg "Udtalelse" i rullemenuen i "Find et dokument"-boksen. Her findes de forskellige typer af ECB-retsakter. I den venstre del af resultatsiden kan du nu indsnævre søgningen ved at klikke på "Udtalelse" under "Efter dokumenttype". Derved udelukker du både udtalelser om udkast til national lovgivning og berigtigelser til disse.

Find en retssag

Hvordan fungerer "Find en retssag"?

"Find en retssag" giver dig mulighed for hurtigt at finde et specifikt dokument med tilknytning til en retssag. Du skal bare skrive retssagens nummer. I modsætning til hurtigsøgninger og avancerede søgninger, hvor der søges i alle typer af ECB-dokumenter, er disse søgeresultater afgrænsede til dokumenter i retssager af relevans for ECB. Du kan også søge efter domme og kendelser i retssager af relevans for ECB. Disse omfatter alle retssager, som ECB er part i, samt andre retssager, som enten er klassificeret under "Økonomisk og monetær politik" i EUR-Lex' register over retspraksis, eller som henviser til bestemte retsakter, der er relevante for ECB Banktilsyns opgaver.

Du kan også søge efter alle retssager fra et bestemt år eller – hvis du ikke skriver noget i nogen af felterne og trykker på forstørrelsesglasset – alle retssager, der er relevante for ECB.

Visuel navigation

Hvordan fungerer "Visuel navigation"?

Hvis du klikker på "Visuel navigation" i menuen til venstre på siden eller en af graferne, som vises på startsiden, vises undersiden til "Visuel navigation". Her kan du lære mere om ECB's retsakter og se statistikker opdelt efter år, emne og type retsakt. Klikker du på en af søjlerne i graferne, finder du en samling af alle retsakter, som er medtaget under denne søjle. Kun basisretsakter (ekskl. ændringer og berigtigelser) indgår i disse samlinger.

Nyligt offentliggjort

Hvordan fungerer "Nyligt offentliggjort"?

De retsakter, som ECB senest har offentliggjort i EUR-Lex ses i "Nyligt offentliggjort"-boksen. Du kan få et fuldstændigt overblik over alle ECB's retsakter, som er offentliggjort i EUR-Lex, ved at bruge "Hurtigsøgning i ECB's dokumenter" og – uden at udfylde søgefeltet – klikke "Sorter efter" og "Oppefra" for at få det seneste resultat øverst.

Er det kun ECB's retsakter, som er opført under "Nyligt offentliggjort"?

Ja, under "Nyligt offentliggjort" i ECB-afsnittet vises kun retsakter, som ECB har offentliggjort, ekskl. eventuelle dokumenter relateret til retssager.

Effektiv søgning efter ECB-dokumenter i EUR-Lex

Hvordan finder jeg flere oplysninger om et dokument i EUR-Lex?

Når et dokument er åbent i EUR-Lex ses fanebladet med oplysninger om dokumentet til venstre. Klikker du på det, åbnes siden med oplysninger om dokumentet. Her kan du se alle oplysninger om og metadata for dokumentet, inkl. relevante datoer, klassifikationer og relaterede dokumenter, som fx ændringer og konsoliderede udgaver.

Hvad er forskellen mellem de forskellige søgefunktioner?

Forskellen er de underområder og input, som søgefunktionerne er udformet til at håndtere. En hurtigsøgning i ECB's dokumenter er beregnet til søgninger på nøgleord, hvor der søges i hele ECB's domæne. En avanceret søgning søger også i ECB's domæne, men giver flere muligheder for at afgrænse søgningen, fx ved at begrænse din søgning til kun at omfatte gældende retsakter, eller udelukke berigtigelser. Boksene med specifikke søgninger ("Find et dokument", "Find en retssag") er beregnet til helt specifikke søgninger. Her søges der kun i ECB's domæne og kun efter henholdsvis retsakter og retssager.

Hvordan søger jeg efter konsoliderede udgaver af retsakter?

Gå til basisretsakten (ikke ændringer eller berigtigelser) i resultatlisten, og klik på datoen ved siden af "Nuværende konsoliderede version". Klikker du på "Vis alle versioner", vil du se alle de konsoliderede udgaver, som er blevet produceret, og hvor tidligere ændringer er blevet indarbejdet.

Konsoliderede udgaver udarbejdes med en vis forsinkelse. Det kan derfor være, at der endnu ikke er udarbejdet en konsolideret udgave, som indeholder de seneste ændringer.

Hvordan kan jeg finde alle ændringer til en retsakt?

Lav en søgning under "Find et dokument" ved hjælp af retsaktens referencenummer. Åbn dokumentet fra listen over søgeresultater, og klik derefter på "Oplysninger om dokumentet" til venstre på siden. Her kan du se alle oplysninger om ændringer af retsakten.

En liste over ændrede retsakter, som der linkes til, findes ligeledes på første side af den "Nuværende konsoliderede version".

Er det muligt at lave en tekstsøgning i PDF-dokumenter?

Nej, EUR-Lex giver ikke mulighed for at lave en tekstsøgning i PDF-dokumenter på nuværende tidspunkt.

Kan jeg se de tekniske arbejdsdokumenter, som udgør en del af nogle af udtalelserne om EU-lovgivning?

Ja, du kan få adgang til de EU-udtalelser, hvor sådanne tekniske arbejdsdokumenter findes, ved at klikke på den engelske DOC-version under "Sprog, formater og link til EUT".

Viser søgningen kun resultater på det sprog, søgningen foregår på, eller søges der på tværs af sprogene?

Søgningen viser kun resultater for det sprog, som søgningen foregår på.

Får jeg adgang til flere oplysninger, hvis jeg registrerer mig som bruger?

Nej, alle brugere – med eller uden brugerkonto – har adgang til alle retsakter i EUR-Lex. Derfor giver en EUR-Lex-konto dig ikke adgang til flere oplysninger. Den giver dig dog adgang til mere avancerede søgefunktioner (du kan fx gemme dine søgninger). Der er mere information om, hvordan du opretter en konto på EUR-Lex på siden Registrer dig.

Yderligere oplysninger om EUR-Lex

Hvor kan jeg finde mere om EUR-Lex?

Hvis du gerne vil vide mere om EUR-Lex generelt, er det en god ide at kigge nærmere på følgende link:

Jeg har flere spørgsmål om ECB's afsnit på EUR-Lex. Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål om ECB's retsakter, som de fremgår af ECB-afsnittet på EUR-Lex, kan du kontakte ECB pr. e-mail på adressen DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Alle sider i dette afsnit