SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Klimaændringer og ECB

"Via vores gennemgang af den pengepolitiske strategi vil vi finde frem til, hvor og hvordan spørgsmålet om klimaændringer og bekæmpelsen af klimaændringer faktisk kan have en indvirkning på vores politik."

Christine Lagarde, formand for ECB

I ECB undersøger vi, hvordan vi kan være effektive i bekæmpelsen af klimaændringer. ECB arbejder på at identificere de risici, som klimaændringer kan udgøre for økonomien og det finansielle system.

Klimaændringer kan påvirke økonomien gennem ekstreme vejrforhold og den uvished, der er forbundet med overgangen til en lavemissionsøkonomi.

ECB's opgaver falder inden for fire primære kompetenceområder

Den økonomiske analyse

ECB's medarbejdere sikrer, at der er taget højde for klimaændringer i ECB's makroøkonomiske modeller, metoder til udarbejdelse af prognoser og risikovurderinger.

Læs mere

Banktilsyn

De tilsynsførende øger i deres kontakt til bankerne bevidstheden om de risici, der opstår som følge af klimaændringer. Målet er at sikre, at bankerne kan styre disse risici på den rigtige måde.

Læs mere

Pengepolitik og investeringsporteføljer

Under ECB's opkøbsprogram har vi investeret i grønne obligationer, idet vi har taget hensyn til behovet for at undgå markedsforvridninger.

Læs mere

Finansiel stabilitet

Eksperter i finansiel stabilitet måler og vurderer de risici, som klimaændringer udgør for det finansielle system. De kommunikerer deres resultater til offentligheden, til markedsdeltagerne og til de politiske beslutningstagere.

Læs mere

Andre initiativer

Green ECB

Vi arbejder hele tiden på at reducere ECB's økologiske fodaftryk. Vores resultater hidtil findes på siden om Miljøbeskyttelse.

Earth Hour

ECB har deltaget i denne begivenhed siden 2012. Når vi slukker lyset i vores hovedbygning, ønsker vi at øge bevidstheden om klimaændringerne.

ECB-podcasten: Klimaændringerne og centralbankernes rolle

Hvordan påvirker klimaændringerne den finansielle stabilitet? Hvorfor køber ECB ikke flere grønne obligationer? Hvordan kan bankerne bedre forberede sig på klimarelaterede risici? Vores vært Michael Steen diskuterer disse spørgsmål med eksperterne Fatima Pires, Madelaine Roos og Patrick Amis.

Læs mere (findes kun på engelsk).
SE OGSÅ

ECB er medlem af følgende grupper

Eurosystemets svar på Europa-Kommissionens nye strategi for bæredygtig finansiering

ECB og de nationale centralbanker i de lande, der har indført euroen, står klar til at støtte Europa-Kommissionens arbejde med at udvikle en strategi for bæredygtig finansiering og forbedre den ikke-finansielle rapportering. Vi har udpeget fem vigtige prioriteter i vores svar på Kommissionens offentlige høring.

Læs vores svar

Network for Greening the Financial System (NGFS)

ECB er medlem af NGFS, en gruppe af centralbanker og banktilsynsmyndigheder fra fem verdensdele, som søger efter måder, hvorpå de kan understøtte en smidig overgang til en lavemissionsøkonomi. I 2020 fik ECB en plads i netværkets ledelsesorgan, Styringskomiteen.

Til NGFS's websted

Alle sider i dette afsnit