European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Klimaændringer og ECB

Vi er fast besluttede på at gøre vores til at håndtere klimaændringerne inden for vores mandat.

Klimaændringer medfører risici for vores økonomi og den finansielle sektor. Vi skal vurdere, hvordan klimaændringer og overgangen til et CO2-neutralt samfund påvirker vores økonomi, således at vi kan tage højde for deres indflydelse på vores arbejde som centralbank og banktilsynstilsynsmyndighed. Det vil hjælpe os til at holde priserne stabile og bankerne sikre.

Vores mål

Vores arbejde med klimaændringer fokuserer på tre hovedmål. De bidrager til, at vores politikker forbliver effektive og passer til en verden i forandring.

Vi arbejder på at styre de klimarelaterede risici

Vi arbejder på bedre at forstå, overvåge og styre klimarelaterede risici i vores pengepolitiske operationer og investeringsoperationer samt i det finansielle system. Vi vurderer også den økonomiske effekt af klimaændringerne og modvirkningspolitikkerne.

Mere om styring af klimarisici
Vi understøtter den grønne omstilling

Vi understøtter en velordnet overgang til en CO2-neutral økonomi med foranstaltninger, der ligger inden for vores mandat. Det gør vi bl.a. ved at fremme udviklingen af bæredygtig finansiering og skabe incitamenter til et grønnere finansielt system.

Mere om at understøtte den grønne omstilling
Vi fremmer en bredere indsats

Vi bidrager til at forbedre den overordnede forståelse af klimarelaterede risici og arbejder tæt sammen med europæiske og internationale partnere om spørgsmål vedrørende klima og bæredygtig finansiering. Vi arbejder også på at forbedre gennemsigtigheden af vores aktiviteter og reducere vores egen miljøpåvirkning.

Mere om at fremme en bredere indsats

Vores tilgang

Vores klimastrategi vil udvikle sig med tiden, efterhånden som de data og modeller, vi bruger til at forstå klimarelaterede risici, forbedres. I mellemtiden griber vi allerede nu til handling, hvor det er muligt.

Igangværende klimatiltag i ECB

Vores klimadagsorden

Vores klimadagsorden indeholder en nærmere beskrivelse af alt det igangværende klimarelaterede arbejde i ECB. Den omfatter seks prioriterede områder baseret på vores tre strategiske klimamål.

Vores klimadagsorden

Banktilsyn

Som led i vores tilsynsfunktion er det vores ansvar at sikre, at bankerne styrer risiciene, herunder risici som følge af klimaforandringer. Derfor arbejder vi, som et led i vores klimadagsorden, på at inddrage klimahensyn i vores tilsyn.

Mere

Miljøbeskyttelse

Vi arbejder hele tiden på at reducere vores miljøaftryk i vores daglige virksomhed.

Mere

Vores klimarelaterede finansielle oplysninger

Som et led i vores forpligtelse til at sikre gennemsigtighed og vores klimamål offentliggør vi regelmæssigt oplysninger om vores investeringers CO2-aftryk og klimarisiko.

Læs mere om de oplysninger, vi offentliggør

Intern strategi og koordinering

Klimacentret

Vi har oprettet et klimacenter, som skal bidrage til at forme og styre vores klimadagsorden. Her samles forskellige forretningsområders arbejde og ekspertise.

Pressemeddelelse
ECB's podcast: Klimastresstest: Der skal handles nu!

Hvad viste vores klimastresstest? Hvordan vil vi integrere klimaændringer i vores pengepolitik? Det er nogle af de spørgsmål, som vores vært Katie Ranger stiller direktionsmedlem Frank Elderson i ECB's podcast.

Lyt til ECB's podcast om klimaændringer

Alle sider i dette afsnit