SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Klimaændringer og ECB

Vi er fast besluttede på at gøre vores til at håndtere klimaændringerne inden for vores mandat.

Klimaændringer og naturforringelse medfører risici for vores økonomi og den finansielle sektor. Vi skal vurdere, hvordan disse risici og overgangen til et CO2-neutralt samfund påvirker vores økonomi, så vi kan tage højde for deres påvirkning af vores arbejde som centralbank og banktilsynstilsynsmyndighed. Det vil hjælpe os til at holde priserne stabile og bankerne sikre.

Vores mål

Vores arbejde med klimaændringer fokuserer på tre hovedmål. De hjælper os med at sikre, at vores politikker er effektive og passer til en verden i forandring.

Vi arbejder på at styre de klimarelaterede risici

Vi arbejder på bedre at forstå, overvåge og styre klimarelaterede risici i pengepolitiske operationer og investeringsoperationer samt i det finansielle system. Vi vurderer også den økonomiske indvirkning af klimapolitikker og ser nærmere på forholdet mellem klima, natur og økonomi.

Mere om styring af klimarisici
Vi understøtter den grønne omstilling

Vi understøtter en velordnet overgang til en CO2-neutral økonomi med foranstaltninger, der ligger inden for vores mandat. Det gør vi bl.a. ved at fremme udviklingen af bæredygtig finansiering og skabe incitamenter til et grønnere finansielt system.

Mere om at understøtte den grønne omstilling
Vi fremmer en bredere indsats

Vi bidrager til at forbedre den overordnede forståelse af klima- og naturrelaterede risici og arbejder tæt sammen med europæiske og internationale partnere om spørgsmål vedrørende klima og bæredygtig finansiering. Vi arbejder også på at forbedre gennemsigtigheden af vores aktiviteter og reducere vores egen miljøpåvirkning.

Mere om at fremme en bredere indsats

Vores tilgang

Vi er allerede i gang med at gøre en indsats, hvor det er muligt inden for vores mandat. Desuden tilpasser vi vores klimastrategi i overensstemmelse med de løbende forbedringer af de data og modeller, vi benytter til at forstå klima- og naturrelaterede risici.

Igangværende klimatiltag i ECB

Vores klima- og naturplan 2024-2025 kort fortalt

Vi har identificeret tre fokusområder som centrale for vores aktiviteter i 2024 og 2025.

Mere om planen

Banktilsyn

Som led i vores tilsynsfunktion er det vores ansvar at sikre, at bankerne styrer risiciene, herunder risici som følge af klimaændringer. Derfor arbejder vi på at indarbejde klima- og miljøhensyn i vores tilsyn.

Mere

Miljøbeskyttelse

Vi arbejder hele tiden på at reducere vores daglige virksomheds miljøaftryk.

Mere

Vores klimarelaterede finansielle oplysninger

Som et led i vores forpligtelse til at sikre gennemsigtighed og vores klimamål offentliggør vi regelmæssigt oplysninger om vores investeringers CO2-aftryk og klimarisiko.

Mere om vores klimarelaterede finansielle oplysninger

Intern strategi og koordinering

Klimacentret

Vi har oprettet et klimacenter, som skal bidrage til at forme og styre vores klimadagsorden. Her samles forskellige forretningsområders arbejde og ekspertise.

Pressemeddelelse

ECB's podcast - Klima- og naturplanen: vores vej til en grønnere fremtid

Hvad kommer der til at ske i vores klimaarbejde i 2024 og 2025? Hvordan vil vi håndtere de finansielle risici som følge af naturtab og -forringelse?

Vores vært Stefania Secola ser nærmere på vores klima- og naturplan med klimacentrets chef Irene Heemskerk i ECB's podcast.

Lyt til ECB's podcast om vores klima- og naturplan

Alle sider i dette afsnit