European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Klimaændringer og ECB

Klimaændringer kan påvirke prisstabiliteten. Derfor vil vi – inden for vores mandat – gøre vores til at bekæmpe dem.

Klimaændringer kan påvirke prisstabiliteten med ekstreme vejrforhold og den uvished, der er forbundet med overgangen til en lavemissionsøkonomi.

I ECB er vi fast besluttede på at tage hensyn til effekten af klimaændringerne i vores pengepolitiske rammer.

Regeringer og parlamenter har hovedansvaret for at reagere på klimaændringer, men vi vil gøre vores – inden for vores mandat.

Vores pengepolitiske handlingsplan til bekæmpelse af klimaændringer

Som et resultat af vores nylige gennemgang af den pengepolitiske strategi har vi vedtaget en handlingsplan med en ambitiøs køreplan til at indarbejde klimahensyn i vores pengepolitiske arbejde.

Pressemeddelelse

Hvilke milepæle indeholder den pengepolitiske klimakøreplan?

Vores handlingsplan indeholder en ambitiøs køreplan, som tager højde for virkningerne af klimaændringer. Tre vigtige milepæle er en rettesnor for, hvordan vi opfylder vores forpligtelse til at gøre vores for at bekæmpe klimaændringer.

Få mere at vide

Klimacentret

Vores klimacenter former og styrer ECB's klimadagsorden og samler vores arbejde på klimaområdet og inden for bæredygtig finansiering. Det koordinerer også alle de aktiviteter, der er en del af vores klimakøreplan.

Pressemeddelelse

Fokus

Vores pengepolitiske køreplan angiver, hvor vi gerne vil hen, men vi er allerede begyndt at arbejde med klimaændringer på fire hovedområder

Økonomisk analyse

ECB's medarbejdere sikrer, at der tages højde for klimaændringer i ECB's makroøkonomiske modeller, prognosemetoder og risikovurderinger.

Læs mere

Banktilsyn

De tilsynsførende er i kontakt med bankerne for at overvåge tiltag vedrørende risici, der opstår som følge af klimaændringer. Målet er at sikre, at bankerne kan opdage og styre disse risici på den rigtige måde.

Læs mere

Pengepolitik og investeringsporteføljer

Under ECB's opkøbsprogrammer har vi investeret i grønne obligationer, samtidig med at vi tager hensyn til behovet for at undgå markedsforvridninger.

Læs mere

Finansiel stabilitet

Eksperter i finansiel stabilitet måler og vurderer de risici, som klimaændringer udgør for det finansielle system. De kommunikerer deres resultater til offentligheden, til markedsdeltagerne og til de politiske beslutningstagere.

Læs mere

Andre initiativer

Green ECB

Vi arbejder hele tiden på at reducere ECB's økologiske fodaftryk. Du kan læse mere om de resultater, vi har opnået indtil nu, på siden om Miljøbeskyttelse.

Earth Hour

ECB har deltaget i denne begivenhed siden 2012. Ved at slukke for lyset i vores hovedbygning vil vi skabe større bevidsthed om klimaændringer.

ECB's podcast: Klimastresstest: Der skal handles nu!

Hvad er resultaterne af vores første klimastresstest for hele økonomien? Hvilken betydning har de for mennesker, virksomheder og banker? I dette afsnit af ECB's podcast drøfter vores vært Katie Ranger disse spørgsmål med næstformand Luis de Guindos og Irene Heemskerk, lederen af ECB's klimacenter.

Læs mere
SE OGSÅ

ECB arbejder sammen med andre institutioner om at bekæmpe klimaændringer

Eurosystemets svar på Europa-Kommissionens nye strategi for bæredygtig finansiering

ECB og de nationale centralbanker i de lande, der har indført euroen, står klar til at støtte Europa-Kommissionen i dens arbejde med at udvikle en strategi for bæredygtig finansiering og forbedre den ikke-finansielle rapportering. Vi har udpeget fem vigtige prioriteter i vores svar på Kommissionens offentlige høring.

Læs vores svar

The Network for Greening the Financial System (NGFS)

ECB er medlem af NGFS, en gruppe af centralbanker og banktilsynsmyndigheder fra fem verdensdele, som søger efter måder, hvorpå de kan understøtte en smidig overgang til en lavemissionsøkonomi. I 2020 fik ECB en plads i netværkets ledelsesorgan, Styringskomitéen.

Til NGFS's websted

Alle sider i dette afsnit