European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

EBC a zmiana klimatu

Zmiana klimatu może wpływać na stabilność cen. Dlatego w granicach naszego mandatu włączamy się w działania klimatyczne.

Poważne anomalie pogodowe wynikające ze zmiany klimatu oraz niepewność związana z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną mogą odbijać się na stabilności cen.

Dlatego zobowiązaliśmy się uwzględniać wpływ zmiany klimatu w ramach polityki pieniężnej EBC.

Za działania w sprawie zmiany klimatu w pierwszej kolejności odpowiadają rządy i parlamenty, ale także my – w granicach naszego mandatu – chcemy się w nie włączyć.

Nasz plan działań na rzecz walki ze zmianą klimatu dotyczący polityki pieniężnej

W wyniku przeglądu naszej strategii uzgodniliśmy plan działań z ambitnym harmonogramem, żeby na różne sposoby włączyć problematykę zmiany klimatu w zakres naszych prac w dziedzinie polityki pieniężnej.

Komunikat prasowy

Filary naszego planu działań klimatycznych dotyczącego polityki pieniężnej

Planowi działań towarzyszy ambitny harmonogram. Nasz wkład w walkę ze zmianą klimatu opiera się na trzech filarach, które pozwolą nam wypełnić podjęte zobowiązanie do uwzględnienia tej problematyki w polityce pieniężnej.

Więcej

Centrum ds. zmiany klimatu

Nasze centrum ds. zmiany klimatu kształtuje i prowadzi agendę klimatyczną EBC oraz ogniskuje nasze prace związane z klimatem i zrównoważonymi finansami. Koordynuje także wszystkie działania ujęte w harmonogramie klimatycznym.

Komunikat prasowy

Główne obszary działań

Niezależnie od strategicznego planu działań rozpoczęliśmy już prace w czterech obszarach

Analiza ekonomiczna

Eksperci EBC uwzględniają zmianę klimatu w swoich modelach makroekonomicznych, metodach prognozowania i ocenach ryzyka.

Więcej

Nadzór bankowy

Nadzorcy monitorują działania podjęte przez banki w związku z ryzykami wynikającymi ze zmiany klimatu. Ma to zagwarantować, że banki będą w stanie rozpoznawać te ryzyka i właściwie nimi zarządzać.

Więcej

Polityka pieniężna i portfele inwestycyjne

W ramach prowadzonych przez EBC programów skupu aktywów inwestujemy w zielone obligacje, ale w taki sposób, żeby nie spowodować zaburzeń na rynku.

Więcej

Stabilność finansowa

Eksperci od stabilności finansowej mierzą i oceniają zagrożenia, jakie zmiana klimatu niesie dla systemu finansowego. O naszych ustaleniach informujemy opinię publiczną, uczestników rynku i decydentów politycznych.

Więcej

Inne inicjatywy

„Green ECB”

Stale pracujemy nad zmniejszaniem śladu ekologicznego EBC. Żeby dowiedzieć się, co już osiągnęliśmy, zobacz naszą stronę poświęconą ochronie środowiska.

Godzina dla Ziemi

EBC uczestniczy w tej akcji od 2012. Wyłączamy światła w naszym głównym budynku, żeby zwracać uwagę społeczeństwa na problem zmiany klimatu.

Podcast EBC: Klimatyczny test warunków skrajnych – trzeba niezwłocznie działać!

Jakie są wyniki naszego pierwszego klimatycznego testu warunków skrajnych, który obejmował całą gospodarkę? Co to oznacza dla ludzi, firm i banków? W tym odcinku podcastu prowadząca Katie Ranger omawia powyższe zagadnienia z wiceprezesem EBC Luisem de Guindosem i kierowniczką naszego centrum ds. zmiany klimatu Irene Heemskerk.

Więcej
POLECAMY TAKŻE

EBC współpracuje w sprawie zmiany klimatu z innymi instytucjami

Odpowiedź Eurosystemu na odnowioną strategię zrównoważonego finansowania opracowaną przez Komisję Europejską

Eurosystem – czyli EBC i banki centralne państw, które wprowadziły euro – jest gotowy wesprzeć prace Komisji Europejskiej nad strategią zrównoważonego finansowania i poprawą ujawniania informacji niefinansowych. W odpowiedzi na konsultacje publiczne ogłoszone przez Komisję wskazaliśmy pięć priorytetów w tym zakresie.

Nasza odpowiedź

Sieć na rzecz ekologizacji systemu finansowego (NGFS)

EBC należy do sieci NGFS (Network for Greening the Financial System), zrzeszającej banki centralne i organy nadzoru finansowego z pięciu kontynentów, której celem jest wspieranie płynnego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. W 2020 EBC został członkiem Komitetu Sterującego NGFS.

Strona NGFS

Wszystkie strony w tej sekcji