European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

EBC a zmiana klimatu

Jesteśmy zdeterminowani, by w granicach mandatu EBC wnieść swój wkład do walki ze zmianą klimatu.

Zmiana klimatu stwarza zagrożenia dla gospodarki i sektora finansowego. Musimy ocenić, jak zmiana klimatu i dążenie do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla oddziałują na gospodarkę, żeby uwzględniać ten wpływ w pracach, które prowadzimy jako bank centralny i organ nadzoru bankowego. Pomoże nam to zapewnić stabilność cen i bezpieczeństwo banków.

Nasze cele

Prace EBC związane z klimatem są skoncentrowane na trzech głównych celach. Dzięki nim nasze strategie pozostaną skuteczne i odpowiednio dostosowane do zmieniającego się świata.

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi

Dążymy do lepszego zrozumienia i monitorowania ryzyk klimatycznych oraz zarządzania nimi w ramach naszej polityki pieniężnej i operacji inwestycyjnych, a także systemu finansowego. Oceniamy też gospodarcze skutki zmiany klimatu i strategii na rzecz jej łagodzenia.

Więcej
Wspieranie transformacji ekologicznej

Działamy na rzecz sprawnego przejścia na gospodarkę bezemisyjną za pomocą środków w granicach naszego mandatu. W ramach tych działań wspieramy rozwój zrównoważonego finansowania i stwarzamy zachęty do ekologizacji systemu finansowego.

Więcej
Działania na szeroką skalę

Propagujemy wiedzę na temat ryzyk klimatycznych i blisko współpracujemy z europejskimi i międzynarodowymi partnerami w kwestiach związanych z klimatem i zrównoważonym finansowaniem. Dążymy także do zwiększenia przejrzystości naszych działań i ograniczenia własnego wpływu na środowisko.

Więcej

Realizacja celów

W miarę doskonalenia danych i modeli, których używamy, by lepiej zrozumieć ryzyka wynikające ze zmiany klimatu, będziemy rozwijać naszą strategię klimatyczną. W międzyczasie podejmujemy już działania w obszarach, w których jest to możliwe.

Bieżące działania EBC związane z klimatem

Nasza agenda klimatyczna

Nasza agenda klimatyczna wyszczególnia wszystkie bieżące prace EBC związane z klimatem, które opierają się na trzech celach strategicznych, w podziale na sześć priorytetowych obszarów.

Nasza agenda klimatyczna

Nadzór bankowy

Jako organ nadzoru musimy dopilnować, żeby banki odpowiednio zarządzały ryzykami, także tymi wynikającymi ze zmiany klimatu. Dlatego w ramach agendy klimatycznej pracujemy nad tym, by uwzględnić problematykę zmiany klimatu w działaniach nadzorczych.

Więcej na ten temat

Ochrona środowiska

Nieustannie dążymy do zmniejszenia śladu ekologicznego bieżącej działalności naszej organizacji.

Więcej na ten temat

Ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem

W ramach dążenia do przejrzystości i zgodnie z naszymi celami klimatycznymi regularnie ujawniamy informacje o śladzie węglowym i ryzyku klimatycznym naszych inwestycji.

Więcej na temat ujawniania informacji

Wewnętrzna strategia i koordynacja

Centrum ds. zmiany klimatu

Ustanowiliśmy centrum ds. zmiany klimatu, które pomaga kształtować i prowadzić naszą agendę klimatyczną oraz ogniskuje prace i wiedzę fachową różnych jednostek organizacyjnych EBC.

Komunikat prasowy

Podcast EBC: Ekologizacja systemu finansowego – ważne kroki w przeciwdziałaniu zmianie klimatu

Co wykazał nasz klimatyczny test warunków skrajnych? Jak uwzględnimy problematykę zmiany klimatu w polityce pieniężnej?

Te i inne pytania zadaje w podcaście EBC prowadząca Katie Ranger członkowi Zarządu Frankowi Eldersonowi.

Podcast EBC na temat zmiany klimatu

Wszystkie strony w tej sekcji