European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

EBC a zmiana klimatu

Jesteśmy zdeterminowani, by w granicach mandatu EBC wnieść swój wkład do walki ze zmianą klimatu.

Zmiana klimatu stwarza zagrożenia dla gospodarki i sektora finansowego. Musimy ocenić, jak zmiana klimatu i dążenie do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla oddziałują na gospodarkę, żeby uwzględniać ten wpływ w pracach, które prowadzimy jako bank centralny i organ nadzoru bankowego. Pomoże nam to zapewnić stabilność cen i bezpieczeństwo banków.

Nasze cele

Prace EBC związane z klimatem są skoncentrowane na trzech głównych celach. Dzięki nim nasze strategie pozostaną skuteczne i odpowiednio dostosowane do zmieniającego się świata.

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi

Dążymy do lepszego zrozumienia i monitorowania ryzyk klimatycznych oraz zarządzania nimi w ramach naszej polityki pieniężnej i operacji inwestycyjnych, a także systemu finansowego. Oceniamy też gospodarcze skutki zmiany klimatu i strategii na rzecz jej łagodzenia.

Więcej
Wspieranie transformacji ekologicznej

Działamy na rzecz sprawnego przejścia na gospodarkę bezemisyjną za pomocą środków w granicach naszego mandatu. W ramach tych działań wspieramy rozwój zrównoważonego finansowania i stwarzamy zachęty do ekologizacji systemu finansowego.

Więcej
Działania na szeroką skalę

Propagujemy wiedzę na temat ryzyk klimatycznych i blisko współpracujemy z europejskimi i międzynarodowymi partnerami w kwestiach związanych z klimatem i zrównoważonym finansowaniem. Dążymy także do zwiększenia przejrzystości naszych działań i ograniczenia własnego wpływu na środowisko.

Więcej

Realizacja

W miarę doskonalenia danych i modeli, których używamy, by lepiej zrozumieć ryzyka wynikające ze zmiany klimatu, będziemy rozwijać naszą strategię klimatyczną. W międzyczasie podejmujemy już działania w obszarach, w których jest to możliwe.

Bieżące działania EBC związane z klimatem

Nasza agenda klimatyczna

Nasza agenda klimatyczna wyszczególnia wszystkie bieżące prace EBC związane z klimatem, które opierają się na trzech celach strategicznych, w podziale na sześć priorytetowych obszarów.

Nasza agenda klimatyczna

Nadzór bankowy

Jako organ nadzoru musimy dopilnować, żeby banki odpowiednio zarządzały ryzykami, także tymi wynikającymi ze zmiany klimatu. Dlatego w ramach agendy klimatycznej pracujemy nad tym, by uwzględnić problematykę zmiany klimatu w działaniach nadzorczych.

Więcej na ten temat

Ochrona środowiska

Nieustannie dążymy do zmniejszenia śladu ekologicznego bieżącej działalności naszej organizacji.

Więcej na ten temat

Centrum ds. zmiany klimatu

Ustanowiliśmy centrum ds. zmiany klimatu, które pomaga kształtować i prowadzić naszą agendę klimatyczną oraz ogniskuje prace i wiedzę fachową różnych jednostek organizacyjnych EBC.

Komunikat prasowy

Podcast EBC: Ekologizacja systemu finansowego – ważne kroki w przeciwdziałaniu zmianie klimatu

Co wykazał nasz klimatyczny test warunków skrajnych? Jak uwzględnimy problematykę zmiany klimatu w polityce pieniężnej?

Te i inne pytania zadaje w podcaście EBC prowadząca Katie Ranger członkowi Zarządu Frankowi Eldersonowi.

Więcej

Wszystkie strony w tej sekcji