Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

EBC a zmiana klimatu

W ramach przeglądu strategii ustalimy, w jakich obszarach i w jaki sposób zmiana klimatu i walka z nią mogą faktycznie wpłynąć na naszą politykę.

Christine Lagarde, prezes EBC

Zastanawiamy się, jak EBC może skutecznie włączyć się w walkę ze zmianą klimatu. Pracujemy nad rozpoznaniem zagrożeń, jakie zmiana klimatu stwarza dla gospodarki i systemu finansowego.

Na przykład gospodarka może ucierpieć zarówno w wyniku poważnych anomalii pogodowych, jak i niepewności związanej z przechodzeniem na działalność niskoemisyjną.

Działania EBC w czterech obszarach należących do jego kompetencji

Analiza ekonomiczna

Eksperci EBC uwzględniają zmianę klimatu w swoich modelach makroekonomicznych, metodach prognozowania i ocenach ryzyka.

Więcej

Nadzór bankowy

Nadzorcy pracują z bankami nad zwiększeniem świadomości zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. Ma to sprawić, że banki będą w stanie właściwie zarządzać związanym z tym ryzykiem.

Więcej

Polityka pieniężna i portfele inwestycyjne

W ramach prowadzonych przez EBC programów skupu aktywów inwestujemy w zielone obligacje, ale w taki sposób, żeby nie spowodować zaburzeń rynku.

Więcej

Stabilność finansowa

Eksperci od stabilności finansowej mierzą i oceniają zagrożenia, jakie zmiana klimatu niesie dla systemu finansowego. Ich ustalenia są podawane do wiadomości opinii publicznej, uczestników rynku i decydentów politycznych.

Więcej

Inne inicjatywy

„Green ECB”

Stale pracujemy nad zmniejszaniem śladu ekologicznego EBC. Żeby dowiedzieć się, co już osiągnęliśmy, zobacz naszą stronę poświęconą ochronie środowiska.

Godzina dla Ziemi

EBC uczestniczy w tej akcji od 2012. Wyłączając światła w naszym głównym budynku, staramy się upowszechniać świadomość zmiany klimatu.

Podcast EBC: zmiana klimatu a rola banków centralnych

Jak zmiana klimatu wpływa na stabilność finansową? Dlaczego EBC nie kupuje więcej zielonych obligacji? W jaki sposób banki mogą odpowiednio przygotować się na ryzyka klimatyczne? Te zagadnienia porusza Michael Steen w rozmowie z zaproszonymi ekspertami: Fatimą Pires, Madelaine Roos i Patrickiem Amisem.

Więcej (po angielsku)
POLECAMY TAKŻE

EBC jest członkiem grup proekologicznych

Odpowiedź Eurosystemu na odnowioną strategię zrównoważonego finansowania opracowaną przez Komisję Europejską

Eurosystem – czyli EBC i banki centralne państw, które wprowadziły euro – jest gotowy wesprzeć prace Komisji Europejskiej na rzecz strategii zrównoważonego finansowania, a także poprawy w zakresie ujawniania informacji niefinansowych. W odpowiedzi na konsultacje publiczne ogłoszone przez Komisję wyznaczyliśmy pięć priorytetów.

Nasza odpowiedź (po angielsku)

Sieć na rzecz ekologizacji systemu finansowego (NGFS)

EBC należy do sieci NGFS (Network for Greening the Financial System) – grupy utworzonej przez banki centralne i organy nadzoru finansowego z pięciu kontynentów, żeby na różne sposoby wspierać płynne przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. W 2020 został członkiem Komitetu Sterującego, który kieruje tą siecią.

Strona NGFS

Wszystkie strony w tej sekcji