Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

EBC a zmiana klimatu

Jesteśmy zdeterminowani, by w granicach mandatu EBC wnieść swój wkład do walki ze zmianą klimatu.

Zmiana klimatu i degradacja przyrody stwarzają zagrożenia dla gospodarki i sektora finansowego. Musimy ocenić, jak te zagrożenia i dążenie do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla oddziałują na gospodarkę, żeby uwzględniać wpływ tych czynników na prace, jakie prowadzimy jako bank centralny i organ nadzoru bankowego. Pomoże nam to zapewnić stabilność cen i bezpieczeństwo banków.

Nasze cele

Prace EBC związane z klimatem są skoncentrowane na trzech głównych celach. Dzięki nim nasze strategie pozostaną skuteczne i odpowiednio dostosowane do zmieniającego się świata.

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi

Dążymy do lepszego zrozumienia i monitorowania ryzyk klimatycznych oraz zarządzania nimi w ramach polityki pieniężnej i operacji inwestycyjnych oraz systemu finansowego. Oceniamy też gospodarcze skutki polityki klimatycznej oraz badamy związek między klimatem, przyrodą i gospodarką.

Więcej
Wspieranie transformacji ekologicznej

Działamy na rzecz sprawnego przejścia na gospodarkę bezemisyjną za pomocą środków w granicach naszego mandatu. W ramach tych działań wspieramy rozwój zrównoważonego finansowania i stwarzamy zachęty do ekologizacji systemu finansowego.

Więcej
Działania na szeroką skalę

Propagujemy wiedzę na temat ryzyk klimatycznych i przyrodniczych oraz blisko współpracujemy z europejskimi i międzynarodowymi partnerami w kwestiach związanych z klimatem i zrównoważonym finansowaniem. Dążymy także do zwiększenia przejrzystości naszych działań i ograniczenia własnego wpływu na środowisko.

Więcej

Realizacja celów

Podejmujemy już działania w obszarach, w których jest to możliwe w ramach powierzonego nam mandatu. I modyfikujemy swoją strategię klimatyczną w miarę ciągłego doskonalenia danych i modeli, jakich używamy, by zrozumieć ryzyko klimatyczne i przyrodnicze.

Bieżące działania EBC związane z klimatem

Nasz plan na rzecz klimatu i przyrody na lata 2024–2025 w skrócie

Określiliśmy trzy główne obszary swoich działań w 2024 i 2025.

Więcej na temat planu

Nadzór bankowy

Jako organ nadzoru musimy dopilnować, żeby banki odpowiednio zarządzały ryzykami, także tymi wynikającymi ze zmiany klimatu. Dlatego pracujemy nad tym, by uwzględnić problematykę klimatu i ochrony środowiska w działaniach nadzorczych.

Więcej na ten temat

Ochrona środowiska

Nieustannie dążymy do zmniejszenia śladu ekologicznego bieżącej działalności naszej organizacji.

Więcej na ten temat

Ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem

W ramach dążenia do przejrzystości i zgodnie z naszymi celami klimatycznymi regularnie ujawniamy informacje o śladzie węglowym i ryzyku klimatycznym naszych inwestycji.

Więcej na temat ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem

Wewnętrzna strategia i koordynacja

Centrum ds. zmiany klimatu

Ustanowiliśmy centrum ds. zmiany klimatu, które pomaga kształtować i prowadzić naszą agendę klimatyczną oraz ogniskuje prace i wiedzę fachową różnych jednostek organizacyjnych EBC.

Komunikat prasowy

Podcast EBC: Plan na rzecz klimatu i przyrody – nasza droga ku bardziej ekologicznej przyszłości

Jakie prace w dziedzinie zmiany klimatu czekają nas w 2024 i 2025? Jak poradzimy sobie z ryzykiem finansowym wynikającym z utraty i degradacji zasobów przyrodniczych?

W tym odcinku podcastu EBC Stefania Secola rozmawia z szefową centrum ds. zmiany klimatu Irene Heemskerk na temat naszego planu na rzecz klimatu i przyrody.

Podcast EBC na temat naszego planu na rzecz klimatu i przyrody

Wszystkie strony w tej sekcji