Menu

Łotwa (od 1 stycznia 2014 roku)

Łotwa weszła do strefy euro 1 stycznia 2014. W tym dniu łat łotewski został zastąpiony przez euro po stałym kursie wymiany 1 EUR = 0,702804 LVL. Przez następne dwa tygodnie w obiegu były obie waluty, po czym 15 stycznia 2014 łat przestał być prawnym środkiem płatniczym.

Wymiana łatów na euro

Latvijas Banka

Łaty będzie można wymieniać bezpłatnie, po kursie stałym, w 302 urzędach pocztowych na Łotwie do 31 marca 2014 oraz w bankach do 30 czerwca 2014.

Banknoty i monety łata będzie też wymieniać Latvijas Banka – po kursie stałym, bezterminowo i bez limitu kwoty. Również ta usługa będzie bezpłatna.

Banki centralne pozostałych państw strefy euro będą prowadzić bezpłatną wymianę banknotów łata od 1 stycznia do 28 lutego 2014. Dziennie można wymienić maksymalnie 1000 EUR na osobę/transakcję.

Harmonogram wymiany pieniądza

09/07/2013
Rada UE zatwierdza przyjęcie Łotwy do strefy euro.
10/07/2013
Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne ze strefy euro zaczynają przewozić banknoty euro do Latvijas Banka.
31/07/2013
Rusza produkcja łotewskich monet euro.
01/10/2013
Do 31 grudnia 2014 ceny na Łotwie są podawane i w łatach, i w euro. Rozpoczyna się kampania na rzecz uczciwego przeliczania cen.
01/11/2013
Rozpoczęcie dostaw banknotów i monet euro z Latvijas Banka do banków komercyjnych.
10/12/2013
Rozpoczęcie dostaw banknotów i monet euro z banków komercyjnych do firm, placówek detalicznych i operatorów automatów gotówkowych.
10/12/2013
W bankach komercyjnych rusza sprzedaż „zestawów startowych” zawierających komplet ośmiu nominałów monet euro.
01/01/2014
Wejście do obiegu banknotów i monet euro oraz przeliczenie rachunków bankowych na euro.
01/01/2014
Aby zapewnić płynne przejście z łatów na euro, przez dwa tygodnie waluty te będą w równoległym obiegu i w obu będzie można płacić.
15/01/2014
Banknoty i monety euro zostają jedynym prawnym środkiem płatniczym.
31/03/2014
Zakończenie wymiany banknotów i monet łata w urzędach pocztowych.
30/06/2014
Zakończenie wymiany banknotów i monet łata w bankach komercyjnych.
Bezterminowo
Wymiana banknotów i monet łata w Latvijas Banka będzie prowadzona bezterminowo.

Kampania informacyjna o wymianie pieniądza

Europejski Bank Centralny (EBC) i Latvijas Banka zorganizowały dla Łotwy kampanię informacyjną, w której zakres wchodzą:

  • opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o banknotach i monetach euro oraz wymianie pieniądza;
  • dwa spoty filmowe o wymianie pieniądza i sprawdzaniu banknotów i monet euro, opracowane w języku angielskim, łotewskim i rosyjskim;
  • wystawa o euro w teatrze Dailes w Rydze (Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga) od 25 października do 13 grudnia 2013;
  • uroczysta konferencja na temat euro 12 września 2013.

Działajmy razem – program partnerstwa

Celem programu partnerstwa jest udostępnianie materiałów informacyjnych przedsiębiorstwom i innym podmiotom, które są zainteresowane rozpowszechnianiem na Łotwie informacji o banknotach i monetach euro.

Latvijas Banka i Europejski Bank Centralny zapraszają do współpracy w popularyzowaniu euro. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do informacji o euro, które będą mogli przekazywać swoim klientom, kontrahentom i pracownikom. W ten sposób wszyscy zainteresowani uzyskają na czas rzetelne informacje z wiarygodnych źródeł.