European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Łotwa (od 1 stycznia 2014 roku)

Łotwa weszła do strefy euro 1 stycznia 2014. W tym dniu euro zastąpiło łotewskiego łata (LVL) po stałym kursie 1 EUR = 0,702804 LVL. Przez następne dwa tygodnie w obiegu były obie waluty, po czym 15 stycznia 2014 łat przestał być prawnym środkiem płatniczym.

Wymiana łatów na euro

Na Łotwie łaty można było bezpłatnie wymieniać na euro, po stałym kursie, w 302 urzędach pocztowych do 31 marca 2014 oraz w bankach do 30 czerwca 2014.

Łotewski bank centralny (Latvijas Banka) będzie wymieniać banknoty i monety łata, po stałym kursie, bezterminowo i bez limitu kwoty. Także ta usługa jest bezpłatna.

Banki centralne pozostałych państw strefy euro prowadziły bezpłatną wymianę banknotów łata od 1 stycznia do 28 lutego 2014. Dziennie można było wymienić maksymalnie 1000 euro na osobę lub transakcję.

Harmonogram wymiany pieniądza
9.07.2013
Zatwierdzenie przez Radę UE przyjęcia Łotwy do strefy euro
10.07.2013
Rozpoczęcie przewozu banknotów euro do Latvijas Banka przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne ze strefy euro
31.07.2013
Rozpoczęcie produkcji łotewskich monet euro
1.10.2013
Początek okresu podawania na Łotwie cen w obu walutach: łatach i euro (do 31.12.2014) oraz rozpoczęcie kampanii na rzecz uczciwego przeliczania cen
1.11.2013
Rozpoczęcie dostaw banknotów i monet euro z Latvijas Banka do banków komercyjnych
10.12.2013
Rozpoczęcie dostaw banknotów i monet euro z banków komercyjnych do firm, placówek detalicznych i operatorów automatów wrzutowych
10.12.2013
Rozpoczęcie sprzedaży startowych zestawów monet euro (komplet ośmiu nominałów) w bankach komercyjnych
1.01.2014
Wejście do obiegu banknotów i monet euro oraz przewalutowanie rachunków bankowych
1.01.2014
Początek dwutygodniowego okresu podwójnego obiegu łata i euro (możliwość płacenia w obu walutach) dla zapewnienia płynnej wymiany pieniądza
15.01.2014
Banknoty i monety euro jedynym prawnym środkiem płatniczym
31.03.2014
Zakończenie wymiany banknotów i monet łata w urzędach pocztowych
30.06.2014
Zakończenie wymiany banknotów i monet łata w bankach komercyjnych
Bezterminowo
Możliwość wymiany banknotów i monet łata w Latvijas Banka

Kampania informacyjna o wymianie pieniądza

Europejski Bank Centralny (EBC) i Latvijas Banka zorganizowały na Łotwie kampanię informacyjną, w której zakres weszły:

  • opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o banknotach i monetach euro oraz wymianie pieniądza
  • dwa spoty o wymianie pieniądza oraz metodach sprawdzania banknotów i monet euro, emitowane po łotewsku, rosyjsku i angielsku
  • wystawa o euro w teatrze Dailes w Rydze od 25 października do 13 grudnia 2013
  • konferencja na wysokim szczeblu poświęcona euro, zorganizowana 12 września 2013.

Działajmy razem – program partnerstwa

Celem programu partnerstwa było udostępnianie materiałów informacyjnych przedsiębiorstwom i innym podmiotom, które chciały wziąć udział w rozpowszechnianiu na Łotwie informacji o banknotach i monetach euro.

Latvijas Banka i EBC zwróciły się do zainteresowanych podmiotów z zaproszeniem do współpracy w popularyzowaniu informacji o euro. Uczestnicy programu otrzymali dostęp do informacji o euro, które przekazywali swoim klientom, kontrahentom i pracownikom. W ten sposób wszyscy oni mogli otrzymać na czas rzetelne informacje z wiarygodnego źródła.

Wszystkie strony w tej sekcji