Menu

Oświadczenie o ochronie prywatności

Europejski Bank Centralny dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników. Ich dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sposób opisany poniżej i nie są udostępniane do celów marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych oraz zasadami EBC dotyczącymi poufności i bezpieczeństwa informatycznego.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych jest EBC, a za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy EBC.

Jakie informacje gromadzi EBC przez swoją stronę internetową i w jakim celu?

Pliki cookies

Cookies to niewielkie porcje danych wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej użytkownika, która odtąd będzie informować serwer o wizytach na danej stronie. Ułatwiają gromadzenie danych o preferencjach użytkowników i zbiorcze monitorowanie tendencji w użytkowaniu strony. Sprawiają, że staje się ona bardziej przyjazna w odbiorze.

Cookies: Unknown

Cookies funkcjonalne

Pozwalają zwiększać użyteczność i wydajność strony dzięki zapamiętywaniu wyborów i ustawień internautów, np. preferowanego języka.

Cookies wydajnościowe

Zbierają informacje o sposobach korzystania ze strony i pozwalają m.in. ustalić, co interesuje użytkowników. Ułatwiają też badanie skuteczności przekazu. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosować zamieszczane treści do konkretnych potrzeb użytkowników i w ten sposób ulepszać naszą stronę, na przykład ułatwiać wyszukiwanie informacji. Do tej kategorii należą cookies tworzone przez portale społecznościowe i przez funkcje Google wykorzystywane na tej stronie.

Na przykład statystyki korzystania ze strony uzyskujemy za pomocą Google Analytics. Dane przesyłane do serwerów Google (które mogą znajdować się poza UE) służą do dostarczania EBC zbiorczych statystyk dotyczących liczby i długości wizyt na stronie internetowej, sposobu poruszania się po niej, źródeł ruchu, profilu demograficznego użytkowników i dokonanych wyszukiwań.

Ponadto możemy przeprowadzać testy A/B z użyciem Google Optimize.

Dane gromadzimy na potrzeby rejestrowania liczby odsłon poszczególnych części strony, zarządzania ruchem na stronie oraz zwiększania jej funkcjonalności i użyteczności. Nie identyfikujemy osób odwiedzających naszą stronę – otrzymujemy jedynie zanonimizowane dane zbiorcze.

Google prowadzi własną politykę prywatności. Deklaruje, że przestrzega zasad amerykańsko-unijnego programu Tarcza Prywatności, który został opracowany przez Departament Handlu USA w konsultacji z Komisją Europejską w celu spełnienia europejskich wymogów dotyczących „adekwatności” ochrony danych osobowych.

Google Analytics
Polityka prywatności Google
Certyfikat programu Tarcza Prywatności

Zewnętrzne cookies

Niektóre zewnętrzne elementy zamieszczone na naszych stronach (np. aplikacje do odtwarzania filmów i treści z mediów społecznościowych) korzystają z cookies. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na użycie cookies, elementy te będą nieaktywne.

Log

Przy każdym wejściu użytkownika na stronę internetową jego przeglądarka przesyła informacje, które są automatycznie zapisywane na serwerach. Może to być np. data i godzina wizyty na stronie, adres protokołu internetowego użytkownika, typ, język i rozmiar okna przeglądarki internetowej oraz pliki cookies identyfikujące przeglądarkę. Informacje te są przechowywane przez maksymalnie dziesięć miesięcy, a następnie usuwane. EBC gromadzi je wyłącznie na potrzeby sporządzania zbiorczych statystyk użytkowania strony internetowej oraz prowadzenia prac serwisowych i zapewnienia bezpieczeństwa.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej

Za zgodą użytkownika gromadzimy również inne dane osobowe, na przykład adresy poczty elektronicznej osób zapisujących się na listy mailingowe. Więcej informacji o danych osobowych gromadzonych przez EBC znajduje się w odpowiednich częściach naszej strony.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

EBC gromadzi i przetwarza dane osobowe za zgodą osoby, której one dotyczą. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie. Od momentu wycofania zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane, jednak wcześniejsze operacje pozostaną zgodne z prawem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo zażądać: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania oraz, pod pewnymi warunkami, usunięcia danych.

Aby skorzystać z tego prawa, należy kontaktować się z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji pod adresem webmaster@ecb.europa.eu. Pytania na ten temat można także zgłaszać do naszego inspektora ochrony danych pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można też zwracać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.