Menu

Wizerunki banknotów

Wizerunki banknotów euro można wykorzystywać bez występowania o zezwolenie, jeśli są one zgodne z zasadami EBC (w szczególności z art. 2 decyzji EBC/2013/10). Zasady te mają uniemożliwić pomylenie reprodukcji z autentycznym banknotem i w ten sposób pomagają utrzymać zaufanie społeczne do wspólnej waluty.

Pobieranie plików w niskiej rozdzielczości

Zdjęcie banknotów euro

Pod poniższym linkiem można pobrać folder .zip zawierający wizerunki banknotów z pierwszej serii i serii „Europa” w niskiej rozdzielczości (72 dpi).

Jak uzyskać wizerunki banknotów euro w wysokiej rozdzielczości?

Aby otrzymać wizerunki banknotów euro w wysokiej rozdzielczości do legalnych celów zawodowych, należy napisać na adres info@ecb.europa.eu, podając następujące informacje:

  • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • opis działalności gospodarczej
  • adres internetowy firmy
  • informacje o planowanym sposobie wykorzystania wizerunków.

Następnie otrzymuje się do wypełnienia formularz oświadczenia o poufności, który powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy. Standardowo przesyłamy wizerunki ostatnio wyemitowanych lub zapowiedzianych banknotów z serii „Europa” (300 dpi; format TIFF; z nadrukiem „SPECIMEN”), chyba że we wniosku zaznaczono, że chodzi o starsze banknoty. Wizerunki nie aktywują systemu CDS. Staramy się wysyłać pliki w ciągu pięciu dni od otrzymania wypełnionego i podpisanego oświadczenia o poufności.

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu cyfrowych wizerunków banknotów euro

Fałszerze coraz powszechniej korzystają ze sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu. W związku z tym Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza – powołana na wniosek prezesów banków centralnych z grupy G‑10 i obejmująca już ponad 30 krajów – opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System, CDS), który uniemożliwia kopiowanie i powielanie wizerunków chronionych banknotów. System ten wprowadziło dobrowolnie wielu producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego.


Przepisy dotyczące reprodukcji banknotów

Banknoty euro

Przepisy służą ochronie integralności (pewności) banknotów euro. Mają zagwarantować, że społeczeństwo będzie w stanie odróżnić autentyczne banknoty od reprodukcji.

Reprodukcje w reklamach lub ilustracjach mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody EBC, o ile nie zachodzi możliwość pomylenia ich z prawdziwymi banknotami.

Szczegółowe zasady:

Monety euro

Metaliczne przedmioty, na których widnieje napis „euro” lub „euro cent” lub które mają wzór podobny do wzoru monet euro, mogą zostać omyłkowo wzięte za prawdziwe monety euro.

Dozwolona jest produkcja jedynie takich medali pamiątkowych i żetonów, których nie można pomylić z prawdziwymi monetami.

Szczegółowe zasady: