Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wizerunki banknotów i zasady ich reprodukcji

Czy wolno wykorzystywać wizerunki banknotów euro?

Wizerunki banknotów euro można wykorzystywać bez występowania o zezwolenie, jeśli są one zgodne z zasadami EBC (w szczególności z art. 2 decyzji EBC/2013/10). 

Te zasady uniemożliwiają pomylenie przez obywateli reprodukcji z autentycznym banknotem. W ten sposób pilnujemy, żeby banknoty euro były pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

Warunki wykorzystywania wizerunków

Żeby wykorzystywać wizerunki banknotów euro, należy przestrzegać zasad określonych w decyzji EBC/2013/10. Reprodukcja to materialny lub cyfrowy wizerunek, który obejmuje całość lub część banknotu euro bądź pojedyncze elementy jego wzoru. Reprodukcje spełniające kryteria określone w art. 2 decyzji EBC/2013/10 uznaje się za zgodne z prawem, ponieważ społeczeństwo nie jest narażone na ryzyko pomylenia ich z prawdziwymi banknotami.

Pełny opis tych kryteriów można znaleźć w decyzji EBC2013/10. Poniżej zamieszczamy ich krótkie objaśnienie.

Kryteria reprodukcji wizerunków banknotów w postaci materialnej

1.
Dwustronna reprodukcja banknotu euro nie może mieć tych samych rozmiarów co prawdziwy banknot. Jej wymiary muszą natomiast wynosić co najmniej 200% lub co najwyżej 50% zarówno długości, jak i szerokości danego banknotu.
2.
Również jednostronna reprodukcja banknotu euro nie może mieć tych samych rozmiarów co prawdziwy banknot. Jej wymiary muszą natomiast wynosić co najmniej 125% lub co najwyżej 75% zarówno długości, jak i szerokości danego banknotu.
3.

Reprodukcja części strony przedniej lub odwrotnej banknotu euro musi być mniejsza niż 33% strony przedniej lub odwrotnej prawdziwego banknotu.

4.
Materialne reprodukcje pojedynczych elementów wzoru nie mogą być przedstawiane na tle przypominającym banknot.
5.
Materialne reprodukcje banknotów euro muszą być wykonane z materiału, który różni się wyraźnie od materiału wykorzystywanego do prawdziwych banknotów.

Kryteria reprodukcji wizerunków banknotów w postaci cyfrowej

1.

Na reprodukcji musi się znajdować słowo „SPECIMEN” (wzór) napisane przekątnie wyraźnymi i pogrubionymi literami (czcionką Arial), kontrastującymi z dominującym kolorem danego banknotu euro.

2.

Długość słowa „SPECIMEN” musi wynosić co najmniej 75% długości reprodukcji, a jego wysokość – co najmniej 15% wysokości reprodukcji.

3.
Rozdzielczość reprodukcji elektronicznej w jej rozmiarze pierwotnym nie może przekraczać 72 punktów na cal (dpi).
4.
Cyfrowe reprodukcje pojedynczych elementów wzoru nie mogą być przedstawiane na tle przypominającym banknot.Reprodukcje, które nie spełniają odpowiednich zasad, uznaje się za niezgodne z prawem. Osoby, które wykonują reprodukcje banknotów, osobiście odpowiadają za przestrzeganie kryteriów określonych w decyzji EBC/2013/10.

Szczegółowe przepisy znajdują się w następujących dokumentach:

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu cyfrowych wizerunków banknotów

Eurosystem ma obowiązek strzec pewności i wiarygodności banknotów euro oraz stale doskonalić techniki ich produkcji. W produkcji euro stosuje się złożone techniki drukarskie, a łatwo rozpoznawalne zabezpieczenia banknotów umożliwiają wykrywanie falsyfikatów.

Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (CBCDG) – międzynarodowa grupa ponad 30 banków centralnych – opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom, który uniemożliwia podrabianie banknotów przy użyciu komputerów osobistych oraz urządzeń i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu.

Tę technologię wprowadzili dobrowolnie producenci sprzętu i oprogramowania komputerowego. Uniemożliwia ona pobieranie i reprodukcję wizerunków chronionych banknotów za pomocą komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. Innymi słowy, drukarki, skanery i narzędzia do cyfrowej obróbki obrazu wyposażone w ten system automatycznie nie pozwalają na kopiowanie bądź drukowanie wizerunków banknotów.

To rozwiązanie nie służy jednak do śledzenia sposobu użycia komputera lub narzędzi cyfrowych. Na stronie internetowej CBCDG można znaleźć więcej informacji o tej grupie oraz o tym, jak wykorzystywanie wizerunków banknotów jest uregulowane w innych krajach.

Pliki do pobrania

Pod poniższym linkiem można pobrać wizerunki banknotów euro w niskiej rozdzielczości (72 dpi).

Wizerunki banknotów euro

Żeby otrzymać wizerunki banknotów euro w wysokiej rozdzielczości, należy napisać e-mail na adres Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, z wyjaśnieniem legalnych celów zawodowych wykorzystania tych wizerunków,

oraz podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • opis działalności gospodarczej
  • adres internetowy firmy
  • szczegółowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania wizerunków.

Następnie otrzymuje się do wypełnienia formularz oświadczenia o poufności, który powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy. Standardowo przesyłamy wizerunki wszystkich banknotów z serii „Europa” (300 dpi; format TIFF; z nadrukiem „SPECIMEN”), chyba że we wniosku zaznaczono, że chodzi o starsze banknoty.

Zasady reprodukcji monet euro

Dozwolona jest produkcja jedynie takich medali pamiątkowych i żetonów, których nie można pomylić z prawdziwymi monetami. Uzasadnieniem takiego podejścia jest to, że metaliczne przedmioty, na których widnieje napis „euro” lub „euro cent” lub które mają wzór podobny do wzoru monet euro, mogą zostać omyłkowo wzięte za prawdziwe monety euro.

Informacje dotyczące zasad reprodukcji monet euro można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub uzyskać we właściwych organach poszczególnych krajów strefy euro.

Szczegółowe przepisy znajdują się w następujących rozporządzeniach:


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na 

częste pytania na temat zasad reprodukcji banknotów euro

Wszystkie strony w tej sekcji