Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Częste pytania na temat zasad reprodukcji banknotów euro

1. Czy potrzebne jest zezwolenie na reprodukcję banknotów euro?

Zazwyczaj nie trzeba mieć specjalnego zezwolenia, o ile przestrzegane są zasady reprodukcji banknotów określone w decyzji EBC/2013/10.

Nie wydajemy pisemnych zezwoleń na wykorzystanie wizerunków banknotów. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów.

2. Jak można ubiegać się o wizerunki banknotów euro i czy trzeba za nie płacić?

Wizerunki banknotów są bezpłatne. Można samodzielnie pobrać wizerunki w niskiej rozdzielczości.

Żeby otrzymać wizerunki w wysokiej rozdzielczości, należy napisać e-mail na adres Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej EBC poświęconej wizerunkom banknotów i zasadom ich reprodukcji. Wizerunki banknotów w niskiej rozdzielczości oraz odnośne instrukcje można znaleźć w części „Pliki do pobrania”.

3. Czy wszystkie zasady mają zastosowanie do wszystkich rodzajów reprodukcji?

Zasady reprodukcji wizerunków banknotów w postaci materialnej różnią się w zależności od rodzaju reprodukcji (jednostronna, dwustronna, część banknotu, z uwzględnieniem materiału wykorzystywanego do reprodukcji). W przypadku reprodukcji cyfrowych spełnione muszą być pierwsze trzy kryteria, wymienione w tabeli z kryteriami reprodukcji wizerunków banknotów w postaci cyfrowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EBC poświęconej wizerunkom banknotów i zasadom ich reprodukcji.

4. Czy na reprodukcjach trzeba umieszczać słowo „SPECIMEN”?

Słowo „SPECIMEN” (wzór) umieszcza się tylko na reprodukcjach cyfrowych.

5. Jak należy umieścić słowo „SPECIMEN” na reprodukcjach?

Słowo „SPECIMEN” musi być umieszczone przekątnie na całej reprodukcji. Musi być napisane czcionką Arial, wyraźnymi i pogrubionymi (nieprzezroczystymi) literami. Długość napisu „SPECIMEN” musi wynosić co najmniej 75% długości reprodukcji, a jego wysokość – co najmniej 15% wysokości reprodukcji.

6. Czy EBC udostępnia wizerunki banknotów euro bez napisu „SPECIMEN”?

Wszystkie wizerunki udostępniane przez EBC zawierają napis „SPECIMEN”.

7. Jakie są maksymalne i minimalne procentowe limity dla rozmiarów reprodukcji materialnych?

Tabela 1: Rozmiary jednostronnych reprodukcji banknotów z serii „Europa”

Rozmiar pierwotny

125% rozmiaru pierwotnego

75% rozmiaru pierwotnego

5 euro

120 × 62 mm

150,00 × 77,50 mm

90,00 × 46,50 mm

10 euro

127 × 67 mm

158,75 × 83,75 mm

95,25 × 50,25 mm

20 euro

133 × 72 mm

166,25 × 90,00 mm

99,75 × 54,00 mm

50 euro

140 × 77 mm

175,00 × 96,25 mm

105,00 × 57,75 mm

100 euro

147 × 77 mm

183,75 × 96,25 mm

110,25 × 57,75 mm

200 euro

153 × 77 mm

191,25 × 96,25 mm

114,75 × 57,75 mm

Tabela 2: Rozmiary dwustronnych reprodukcji banknotów z serii „Europa”

Rozmiar pierwotny

200% rozmiaru pierwotnego

50% rozmiaru pierwotnego

5 euro

120 × 62 mm

240 × 124 mm

60,0 × 31,0 mm

10 euro

127 × 67 mm

254 × 134 mm

63,5 × 33,5 mm

20 euro

133 × 72 mm

266 × 144 mm

66,5 × 36,0 mm

50 euro

140 × 77 mm

280 × 154 mm

70,0 × 38,5 mm

100 euro

147 × 77 mm

294 × 154 mm

73,5 × 38,5 mm

200 euro

153 × 77 mm

306 × 154 mm

76,5 × 38,5 mm

8. Czy można wykorzystywać cyfrowe wizerunki w wysokiej rozdzielczości 300 dpi?

Nie. Rozdzielczość cyfrowych reprodukcji w rozmiarze pierwotnym nie może przekraczać 72 dpi.

9. Co oznacza określenie „materiał wyraźnie różniący się od materiału wykorzystywanego do prawdziwych banknotów”?

Oznacza ono dowolny materiał, który różni się od banknotów euro wyglądem i w dotyku. Wizerunek można wydrukować na materiale włókienniczym, ceramicznym, plastikowym lub innym, o ile nie da się pomylić tego materiału z prawdziwymi banknotami.

10. Co to są „pojedyncze elementy wzoru”?

Są to m.in. kolory, wymiary, litery lub symbole, które mogą przypominać lub dawać ogólne wrażenie autentycznego banknotu euro (np. motywy architektoniczne, mapa Europy, nazwa waluty, inicjały Europejskiego Banku Centralnego w dziewięciu lub dziesięciu różnych językach oraz flaga UE).

11. Czy zasady reprodukcji banknotów euro odnoszą się także do reprodukcji monet?

Zasady reprodukcji banknotów i monet euro różnią się. Szczegółowe informacje dotyczące zasad reprodukcji monet euro można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.