Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Nejčastější dotazy týkající se pravidel reprodukce eurobankovek

Otázka 1: Potřebuji k reprodukci eurobankovek povolení?

Pokud splňujete pravidla reprodukce stanovená v rozhodnutí ECB/2013/10, zvláštní povolení obvykle nepotřebujete.

Písemné povolení k používání vyobrazení bankovek nevydáváme. Za splnění požadavků odpovídáte sami.

Otázka 2: Jak můžu o vyobrazení eurobankovek zažádat a musím je uhradit?

Naše vyobrazení jsou bezplatná. Vyobrazení v nízkém rozlišení si můžete stáhnout přímo.

Chcete-li požádat o vyobrazení ve vysokém rozlišení, můžete zaslat e-mail na adresu Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu a řídit se pokyny na internetové stránce ECB věnované pravidlům vyobrazení a reprodukce. Vyobrazení v nízkém rozlišení i pokyny jsou k dispozici pod záložkou Vyobrazení bankovek v nízkém rozlišení ke stažení“.

Otázka 3: Vztahují se na jednotlivé druhy reprodukcí všechna pravidla?

Pravidla pro hmotné reprodukce platí zvlášť podle druhu reprodukce (v závislosti na tom, zda se jedná o reprodukci jedné strany, dvou stran nebo pouze části bankovky, a v závislosti na materiálu použitém k reprodukci). U elektronických (nehmotných) reprodukcí celé bankovky musí být splněna první tři kritéria shrnutá v tabulce s vysvětlením kritérií pro elektronické reprodukce. Více informací naleznete na internetové stránce ECB věnované pravidlům vyobrazení a reprodukce.

Otázka 4: Musím do své reprodukce vložit slovo „specimen“?

Slovo „specimen“ je třeba vložit pouze do elektronických reprodukcí.

Otázka 5: Jak mám slovo „specimen“ do své reprodukce vložit?

Slovo „specimen“ musí být vloženo úhlopříčně přes celé vyobrazení. Písmena musí být provedena fontem Arial v tučné (neprůhledné) podobě. Délka slova „specimen“ musí činit nejméně 75 % délky reprodukce a jeho výška nejméně 15 % její šířky.

Otázka 6: Poskytuje ECB vyobrazení eurobankovek bez vloženého slova „specimen“?

Slovem „specimen“ jsou označena všechna vyobrazení, která ECB poskytuje.

Otázka 7: Co se rozumí maximálními a minimálními procentními limity pro hmotnou reprodukci z hlediska rozměrů?

Tabulka 1: Rozměry pro jednostranné reprodukce bankovek série Europa

Původní velikost

125 % originálu

75 % originálu

5 EUR

120 x 62 mm

150,00 x 77,50 mm

90,00 x 46,50 mm

10 EUR

127 x 67 mm

158,75 x 83,75 mm

95,25 x 50,25 mm

20 EUR

133 x 72 mm

166,25 x 90,00 mm

99,75 x 54,00 mm

50 EUR

140 x 77 mm

175,00 x 96,25 mm

105,00 x 57,75 mm

100 EUR

147 x 77 mm

183,75 x 96,25 mm

110,25 x 57,75 mm

200 EUR

153 x 77 mm

191,25 x 96,25 mm

114,75 x 57,75 mm

Tabulka 2: Rozměry pro dvoustranné reprodukce bankovek série Europa

Původní velikost

200 % originálu

50 % originálu

5 EUR

120 x 62 mm

240 x 124 mm

60,0 x 31,0 mm

10 EUR

127 x 67 mm

254 x 134 mm

63,5 x 33,5 mm

20 EUR

133 x 72 mm

266 x 144 mm

66,5 x 36,0 mm

50 EUR

140 x 77 mm

280 x 154 mm

70,0 x 38,5 mm

100 EUR

147 x 77 mm

294 x 154 mm

73,5 x 38,5 mm

200 EUR

153 x 77 mm

306 x 154 mm

76,5 x 38,5 mm

Otázka 8: Můžu použít elektronické vyobrazení s vysokým rozlišením 300 dpi?

Ne, elektronické reprodukce nesmí v původní 100% velikosti přesáhnout 72 dpi.

Otázka 9: Co se rozumí „materiálem, který vypadá zřetelně jinak než materiál používaný k výrobě skutečných eurobankovek“?

To znamená cokoli, co na pohled nebo pohmat nepřipomíná eurobankovku. Lze tisknout na textil, keramiku, plast nebo podobné materiály, pokud materiál, který používáte, nelze zaměnit s pravou bankovkou.

Otázka 10: Co jsou to „individuální grafické prvky“?

Může se jednat o barvy, rozměry, písmena nebo symboly, pokud se takovéto vyobrazení může podobat pravé eurobankovce či může vyvolat celkový dojem, že se jedná o pravou eurobankovku (např. architektonické motivy, mapa Evropy, název měny, iniciály Evropské centrální banky v devíti nebo deseti různých jazycích nebo vlajka EU).

Otázka 11: Musím dodržovat stejná pravidla jako pro eurobankovky, pokud chci reprodukovat euromince?

Pravidla reprodukce eurobankovek a mincí se liší. Podrobnosti o pravidlech reprodukce euromincí naleznete na internetových stránkách Evropské komise.