Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kysymyksiä ja vastauksia euroseteliaiheen jäljentämissäännöistä

1. Tarvitaanko euroseteliaiheen jäljentämiseen lupa?

Lupaa ei yleensä tarvita, kunhan EKP:n asettamia jäljentämissääntöjä noudatetaan (ks. päätös EKP/2013/10).

EKP ei anna eurosetelien kuvien käyttöön liittyviä kirjallisia lupia. Käyttäjän on omalla vastuullaan huolehdittava sääntöjen noudattamisesta.

2. Miten eurosetelien kuvia voi pyytää käyttöön ja tarvitseeko niistä maksaa?

Kuvat ovat ilmaisia. Matalaresoluutioisia kuvia voi ladata suoraan EKP:n verkkosivuilta.

Korkearesoluutioisia kuvia voi pyytää sähköpostitse osoitteesta Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu. Ohjeet ovat EKP:n verkkosivuilla eurosetelikuvien käyttöä koskevassa osiossa. Matalaresoluutioiset kuvat ja ohjeet löytyvät kohdasta ”Eurosetelikuvien lataaminen”.

3. Sovelletaanko kaikkia sääntöjä kaikenlaiseen jäljentämiseen?

Fyysistä jäljentämistä koskevia sääntöjä sovelletaan jäljennöksen tyypin mukaan (eli sen mukaan, onko jäljennös yksipuolinen, kaksipuolinen tai osittainen ja mitä materiaalia siinä on käytetty). Jos kyseessä on koko setelin digitaalinen jäljennös, sen on täytettävä ensimmäiset kolme kriteeriä digitaalisten jäljennösten kriteerejä esittävässä taulukossa. Lisätietoja on EKP:n verkkosivuilla eurosetelikuvien käyttöä koskevassa osiossa.

4. Onko jäljennöksessä oltava sana ”specimen”?

Sana ”specimen” on lisättävä vain digitaalisiin jäljennöksiin.

5. Miten sana ”specimen” pitää lisätä jäljennökseen?

Sanan ”specimen” täytyy kulkea diagonaalisesti koko setelikuvan poikki. Kirjasintyypin on oltava Arial. Kirjainten on oltava lihavoituja ja niiden värin on oltava läpinäkymätön. Sanan ”specimen” on oltava pituudeltaan vähintään 75 prosenttia jäljennöksen pituudesta ja korkeudeltaan vähintään 15 prosenttia jäljennöksen leveydestä.

6. Saako EKP:ltä eurosetelikuvia, joissa ei ole sanaa ”specimen”?

Kaikissa EKP:n toimittamissa kuvissa on sana ”specimen”.

7. Mitä prosentteina ilmaistut fyysisten jäljennösten enimmäis- ja vähimmäisrajat tarkoittavat kooksi muunnettuina?

Taulukko 1: Yksipuolisten jäljennösten mitat (toinen eurosetelisarja eli Europa-sarja)

Alkuperäisen setelin koko

125 % alkuperäisen setelin koosta

75 % alkuperäisen setelin koosta

5 €

120 x 62 mm

150,00 x 77,50 mm

90,00 x 46,50 mm

10 €

127 x 67 mm

158,75 x 83,75 mm

95,25 x 50,25 mm

20 €

133 x 72 mm

166,25 x 90,00 mm

99,75 x 54,00 mm

50 €

140 x 77 mm

175,00 x 96,25 mm

105,00 x 57,75 mm

100 €

147 x 77 mm

183,75 x 96,25 mm

110,25 x 57,75 mm

200 €

153 x 77 mm

191,25 x 96,25 mm

114,75 x 57,75 mm

Taulukko 2: Kaksipuolisten jäljennösten mitat (toinen eurosetelisarja eli Europa-sarja)

Alkuperäisen setelin koko

200 % alkuperäisen setelin koosta

50 % alkuperäisen setelin koosta

5 €

120 x 62 mm

240 x 124 mm

60,0 x 31,0 mm

10 €

127 x 67 mm

254 x 134 mm

63,5 x 33,5 mm

20 €

133 x 72 mm

266 x 144 mm

66,5 x 36,0 mm

50 €

140 x 77 mm

280 x 154 mm

70,0 x 38,5 mm

100 €

147 x 77 mm

294 x 154 mm

73,5 x 38,5 mm

200 €

153 x 77 mm

306 x 154 mm

76,5 x 38,5 mm

8. Voiko korkearesoluutioisia 300 dpi:n kuvia käyttää digitaalisesti?

Ei voi. Digitaalisen jäljennöksen resoluutio saa olla enintään 72 dpi, kun kuvan koko on 100 % alkuperäisestä setelistä.

9. Mitä tarkoittaa ”materiaali, joka eroaa selvästi aitojen setelien valmistamiseen käytettävästä materiaalista”?

Se tarkoittaa mitä tahansa materiaalia, joka ei näytä tai tunnu samalta kuin euroseteli. Seteliaiheen voi tulostaa tekstiileihin, keramiikkaan, muoviin tai vastaaviin materiaaleihin, kunhan materiaalia ei voi erehtyä luulemaan aidoksi euroseteliksi.

10. Mitä ovat ”ulkoasun yksityiskohdat”?

Ne voivat olla värejä, mittasuhteita, kirjaimia tai symboleja, jotka saattavat muistuttaa aitoa euroseteliä tai luoda vaikutelman siitä (esimerkiksi arkkitehtuurikuvat, Euroopan kartta, valuutan nimi, Euroopan keskuspankin nimen lyhenne yhdeksällä tai kymmenellä eri kielellä ja EU:n lippu).

11. Koskevatko eurosetelien jäljennösten säännöt myös eurokolikoita?

Eurosetelien ja eurokolikoiden jäljennöksiä koskevat eri säännöt. Tietoja eurokolikoiden jäljentämissäännöistä on Euroopan komission verkkosivuilla.