Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες αναπαραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ

Ερώτηση 1. Χρειάζομαι άδεια για την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ;

Συνήθως δεν χρειάζεστε ειδική άδεια εφόσον συμμορφώνεστε με τους κανόνες αναπαραγωγής που ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2013/10.

Δεν εκδίδουμε άδειες σε έντυπη μορφή για τη χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων. Είναι δική σας ευθύνη να πληροίτε τις απαιτήσεις.

Ερώτηση 2. Πώς μπορώ να ζητήσω εικόνες τραπεζογραμματίων ευρώ; Πρέπει να πληρώσω για αυτές τις εικόνες;

Οι εικόνες μας διατίθενται δωρεάν. Μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας εικόνες χαμηλής ανάλυσης.

Μπορείτε να ζητήσετε εικόνες υψηλής ανάλυσης αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ για τις εικόνες και τους κανόνες αναπαραγωγής. Τόσο οι εικόνες χαμηλής ανάλυσης όσο και οι οδηγίες διατίθενται στην ενότητα «Λήψη εικόνων των τραπεζογραμματίων».

Ερώτηση 3. Ισχύουν όλοι οι κανόνες για όλα τα είδη αναπαραγωγής;

Οι κανόνες για τα προϊόντα αναπαραγωγής σε φυσική μορφή εφαρμόζονται χωριστά σύμφωνα με το είδος της εκάστοτε αναπαραγωγής (ανάλογα με το αν πρόκειται για αναπαραγωγή μονής όψης, δύο όψεων ή τμήματος μόνο του τραπεζογραμματίου και ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή). Για τα προϊόντα αναπαραγωγής σε ψηφιακή μορφή ολόκληρου του τραπεζογραμματίου, πρέπει να πληρούνται τα τρία πρώτα κριτήρια, τα οποία συνοψίζονται στον πίνακα σχετικά με την επεξήγηση των κριτηρίων για τα προϊόντα αναπαραγωγής σε ψηφιακή μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΤ για τις εικόνες και τους κανόνες αναπαραγωγής.

Ερώτηση 4. Πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «specimen» στο προϊόν αναπαραγωγής μου;

Η ένδειξη «specimen» πρέπει να αναγράφεται μόνο στα προϊόντα αναπαραγωγής σε ψηφιακή μορφή.

Ερώτηση 5. Πώς πρέπει να αναγράφεται η λέξη «specimen» στο προϊόν αναπαραγωγής μου;

Η ένδειξη «specimen» πρέπει να αναγράφεται διαγώνια σε ολόκληρη την εικόνα. Πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial και με έντονους (μη διαφανείς) χαρακτήρες. Η ένδειξη «specimen» πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 75% του μήκους του προϊόντος αναπαραγωγής, ενώ το ύψος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% του πλάτους του προϊόντος της αναπαραγωγής.

Ερώτηση 6. Παρέχει η ΕΚΤ εικόνες τραπεζογραμματίων ευρώ χωρίς την ένδειξη «specimen»;

Σε όλες τις εικόνες που παρέχει η ΕΚΤ αναγράφεται η ένδειξη «specimen».

Ερώτηση 7. Ποια είναι από άποψη μεγέθους τα μέγιστα και ελάχιστα όρια (%) για τα προϊόντα αναπαραγωγής σε φυσική μορφή;

Πίνακας 1: Μεγέθη για προϊόντα αναπαραγωγής μονής όψης των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη»

Αρχικό μέγεθος

125% του αρχικού μεγέθους

75% του αρχικού μεγέθους

5 ευρώ

120 x 62 χιλ.

150,00 x 77,50 χιλ.

90,00 x 46,50 χιλ.

10 ευρώ

127 x 67 χιλ.

158,75 x 83,75 χιλ.

95,25 x 50,25 χιλ.

20 ευρώ

133 x 72 χιλ.

166,25 x 90,00 χιλ.

99,75 x 54,00 χιλ.

50 ευρώ

140 x 77 χιλ.

175,00 x 96,25 χιλ.

105,00 x 57,75 χιλ.

100 ευρώ

147 x 77 χιλ.

183,75 x 96,25 χιλ.

110,25 x 57,75 χιλ.

200 ευρώ

153 x 77 χιλ.

191,25 x 96,25 χιλ.

114,75 x 57,75 χιλ.

Πίνακας 2: Μεγέθη προϊόντων αναπαραγωγής διπλής όψης των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη»

Αρχικό μέγεθος

200% του αρχικού μεγέθους

50% του αρχικού μεγέθους

5 ευρώ

120 x 62 χιλ.

240 x 124 χιλ.

60,0 x 31,0 χιλ.

10 ευρώ

127 x 67 χιλ.

254 x 134 χιλ.

63,5 x 33,5 χιλ.

20 ευρώ

133 x 72 χιλ.

266 x 144 χιλ.

66,5 x 36,0 χιλ.

50 ευρώ

140 x 77 χιλ.

280 x 154 χιλ.

70,0 x 38,5 χιλ.

100 ευρώ

147 x 77 χιλ.

294 x 154 χιλ.

73,5 x 38,5 χιλ.

200 ευρώ

153 x 77 χιλ.

306 x 154 χιλ.

76,5 x 38,5 χιλ.

Ερώτηση 8. Μπορώ να χρησιμοποιήσω σε ψηφιακά μέσα εικόνες υψηλής ανάλυσης 300 dpi ;

Όχι, ένα προϊόν αναπαραγωγής σε ψηφιακή μορφή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 72 dpi στο 100% του αρχικού μεγέθους.

Ερώτηση 9. Τι εννοείτε με τον όρο «υλικό το οποίο διαφέρει σαφώς από το υλικό που χρησιμοποιείται για τα πραγματικά τραπεζογραμμάτια ευρώ»;

Αυτό σημαίνει οτιδήποτε δεν μοιάζει, στην όψη και την αφή, με τραπεζογραμμάτιο ευρώ. Μπορείτε να εκτυπώσετε σε υφάσματα, κεραμικά, πλαστικά ή παρόμοια υλικά εφόσον το υλικό που χρησιμοποιείτε δεν μπορεί να εκληφθεί ως γνήσιο χαρτονόμισμα.

Ερώτηση 10. Τι είναι τα «μεμονωμένα στοιχεία του σχεδίου»;

Μπορεί να είναι χρώματα, διαστάσεις, γράμματα ή σύμβολα που μπορεί να προσιδιάζουν ή να δίνουν τη γενική εντύπωση γνήσιου τραπεζογραμματίου ευρώ (π.χ. αρχιτεκτονικές εικόνες, ο χάρτης της Ευρώπης, το όνομα του νομίσματος, τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε εννέα ή δέκα διαφορετικές γλώσσες και η σημαία της ΕΕ).

Ερώτηση 11. Πρέπει να ακολουθήσω τους ίδιους κανόνες με εκείνους που ισχύουν για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ αν θέλω να αναπαραγάγω κέρματα ευρώ;

Οι κανόνες αναπαραγωγής των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ διαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για την αναπαραγωγή των κερμάτων ευρώ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.