Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Statistical calendars

24/07/2024 10:00 CET
Quarterly data on government deficit/debt (Eurostat) (Dataset: GFS)
Reference period: Q1 2024
25/07/2024 10:00 CET
Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)
Reference period: Jun-2024
25/07/2024 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Jun-2024
25/07/2024 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Jun-2024
Includes press release.
25/07/2024 10:00 CET
Tentative
Semi-annual payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)
Reference period: H2 2023
Includes press release.
26/07/2024 11:00 CET
Euro area economic and financial developments by institutional sector (Dataset: QSA)
Reference period: Q1 2024
Includes press release.
31/07/2024 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Jun-2024
Includes press release.
31/07/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: ICP)
Reference period: Jul-2024
01/08/2024 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Jun-2024
06/08/2024 10:00 CET
Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)
Reference period: Jul-2024
08/08/2024 15:00 CET
Tentative
Consolidated Banking Data Statistics (Dataset: CBD2)
Reference period: Q1 2024
Includes press release.
12/08/2024 10:00 CET
Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)
Reference period: Jul-2024
13/08/2024 10:00 CET
Euro money market statistics (Dataset: MMSR)
Reference period: 12-Jun-2024 / 23-Jul-2024
14/08/2024 10:00 CET
Securities issues statistics (Dataset: CSEC)
Reference period: Jul-2024
15/08/2024 10:00 CET
Euro area financial vehicle corporations statistics (Dataset: FVC)
Reference period: Q2 2024
15/08/2024 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Jun-2024 / Q2 2024
16/08/2024 12:00 CET
ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)
Reference period: Jul-2024
20/08/2024 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Jun-2024
Includes press release.
20/08/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: ICP)
Reference period: Jul-2024
22/08/2024 11:00 CET
Tentative
Euro Area Indicator of Negotiated Wage Rates (Dataset: STS)
Reference period: Q2 2024
23/08/2024 10:00 CET
Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)
Reference period: Jul-2024
28/08/2024 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Jul-2024 / Q2 2024
28/08/2024 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Jul-2024
Includes press release.
29/08/2024 10:00 CET
Euro area quarterly insurance corporations statistics (Dataset: ICB)
Reference period: Q2 2024
30/08/2024 11:00 CET
Tentative
Distributional Wealth Accounts (DWA) (Dataset: DWA)
Reference period: Q1 2024
30/08/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: ICP)
Reference period: Aug-2024
02/09/2024 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Jul-2024
03/09/2024 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Jul-2024
Includes press release.
05/09/2024 10:00 CET
Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)
Reference period: Aug-2024
06/09/2024 14:00 CET
Tentative
Structural Financial Indicators (Dataset: SSI)
Reference period: 2023
Includes press release.
11/09/2024 10:00 CET
Euro area quarterly pension funds statistics (statistical release) (Dataset: PFBR)
Reference period: Q2 2024
11/09/2024 10:00 CET
Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)
Reference period: Aug-2024
13/09/2024 10:00 CET
Securities issues statistics (Dataset: CSEC)
Reference period: Aug-2024
16/09/2024 12:00 CET
ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)
Reference period: Aug-2024
18/09/2024 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Jul-2024
18/09/2024 10:00 CET
Tentative
Quarterly payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)
Reference period: Q2 2024
18/09/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: ICP)
Reference period: Aug-2024
19/09/2024 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Jul-2024
Includes press release.
25/09/2024 10:00 CET
Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)
Reference period: Aug-2024
26/09/2024 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Aug-2024
26/09/2024 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Aug-2024
Includes press release.
01/10/2024 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Aug-2024
01/10/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: ICP)
Reference period: Sep-2024
02/10/2024 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Aug-2024
Includes press release.
04/10/2024 10:00 CET
Euro area quarterly balance of payments and international investment position (Dataset: BPS)
Reference period: Q2 2024
Includes press release.
04/10/2024 11:00 CET
Euro area households and non-financial corporations (Dataset: QSA)
Reference period: Q2 2024
Includes press release.
07/10/2024 10:00 CET
Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)
Reference period: Sep-2024
08/10/2024 10:00 CET
Euro money market statistics (Dataset: MMSR)
Reference period: 24-Jul-2023 / 17-Sep-2024
10/10/2024 10:00 CET
Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)
Reference period: Sep-2024
15/10/2024 10:00 CET
Euro area Bank Lending Survey (Dataset: BLS)
Reference period: Q3 2024 / Q4 2024
Includes press release.
15/10/2024 10:00 CET
Securities issues statistics (Dataset: CSEC)
Reference period: Sep-2024
15/10/2024 12:00 CET
ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)
Reference period: Sep-2024
17/10/2024 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Aug-2024
17/10/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: ICP)
Reference period: Sep-2024
18/10/2024 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Aug-2024
Includes press release.
21/10/2024 10:00 CET
Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)
Reference period: Sep-2024
22/10/2024 13:00 CET
EDP general government deficit/debt, Autumn notification (Eurostat) (Dataset: GFS)
Reference period: 2023
25/10/2024 10:00 CET
Annual government finance statistics, Autumn release (ESCB) (Dataset: GFS)
Reference period: 2023
25/10/2024 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Sep-2024
25/10/2024 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Sep-2024
Includes press release.
25/10/2024 10:00 CET
Quarterly data on government deficit/debt (Eurostat) (Dataset: GFS)
Reference period: Q2 2024
29/10/2024 11:00 CET
Euro area economic and financial developments by institutional sector (Dataset: QSA)
Reference period: Q2 2024
Includes press release.
31/10/2024 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Sep-2024
Includes press release.
31/10/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: ICP)
Reference period: Oct-2024
31/10/2024 15:00 CET
Tentative
Consolidated Banking Data Statistics (Dataset: CBD2)
Reference period: Q2 2024
Includes press release.
04/11/2024 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Sep-2024
07/11/2024 10:00 CET
Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)
Reference period: Oct-2024
12/11/2024 10:00 CET
Euro money market statistics (Dataset: MMSR)
Reference period: 18-Sep-2024 / 22-Oct-2024
13/11/2024 10:00 CET
Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)
Reference period: Oct-2024
15/11/2024 10:00 CET
Securities issues statistics (Dataset: CSEC)
Reference period: Oct-2024
15/11/2024 12:00 CET
ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)
Reference period: Oct-2024
19/11/2024 10:00 CET
Euro area financial vehicle corporations statistics (Dataset: FVC)
Reference period: Q3 2024
19/11/2024 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Sep-2024
Includes press release.
19/11/2024 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Sep-2024 / Q3 2024
19/11/2024 11:00 CET
Tentative
Euro Area Indicator of Negotiated Wage Rates (Dataset: STS)
Reference period: Q3 2024
19/11/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: ICP)
Reference period: Oct-2024
21/11/2024 10:00 CET
Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)
Reference period: Oct-2024
27/11/2024 10:00 CET
Euro area quarterly insurance corporations statistics (Dataset: ICB)
Reference period: Q3 2024
28/11/2024 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Oct-2024 / Q3 2024
28/11/2024 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Oct-2024
Includes press release.
29/11/2024 11:00 CET
Tentative
Distributional Wealth Accounts (DWA) (Dataset: DWA)
Reference period: Q2 2024
29/11/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: ICP)
Reference period: Nov-2024
02/12/2024 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Oct-2024
04/12/2024 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Oct-2024
Includes press release.
05/12/2024 10:00 CET
Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)
Reference period: Nov-2024
11/12/2024 10:00 CET
Euro area quarterly pension funds statistics (statistical release) (Dataset: PFBR)
Reference period: Q3 2024
11/12/2024 10:00 CET
Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)
Reference period: Nov-2024
13/12/2024 10:00 CET
Securities issues statistics (Dataset: CSEC)
Reference period: Nov-2024
16/12/2024 12:00 CET
ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)
Reference period: Nov-2024
18/12/2024 10:00 CET
Tentative
Quarterly payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)
Reference period: Q3 2024
18/12/2024 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: ICP)
Reference period: Nov-2024
19/12/2024 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Oct-2024
Includes press release.
19/12/2024 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Oct-2024
20/12/2024 10:00 CET
Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)
Reference period: Nov-2024
02/01/2025 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Nov-2024
02/01/2025 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Nov-2024
Includes press release.
02/01/2025 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Nov-2024
07/01/2025 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Nov-2024
Includes press release.
07/01/2025 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: ICP)
Reference period: Dec-2024
10/01/2025 10:00 CET
Euro money market statistics (Dataset: MMSR)
Reference period: 23-Oct-2024 / 17-Dec-2024
13/01/2025 10:00 CET
Euro area quarterly balance of payments and international investment position (Dataset: BPS)
Reference period: Q3 2024
Includes press release.
13/01/2025 11:00 CET
Euro area households and non-financial corporations (Dataset: QSA)
Reference period: Q3 2024
Includes press release.
14/01/2025 10:00 CET
Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)
Reference period: Dec-2024
15/01/2025 12:00 CET
ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)
Reference period: Dec-2024
17/01/2025 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Nov-2024
Includes press release.
17/01/2025 12:00 CET
Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: ICP)
Reference period: Dec-2024
21/01/2025 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Nov-2024
29/01/2025 10:00 CET
National balance sheet of euro area monetary financial institutions, excluding the Eurosystem (Dataset: BSI)
Reference period: Dec-2024
29/01/2025 10:00 CET
Monetary developments in the euro area (Dataset: BSI)
Reference period: Dec-2024
Includes press release.
03/02/2025 10:00 CET
TARGET balances statistics (Dataset: TGB)
Reference period: Dec-2024
04/02/2025 10:00 CET
Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)
Reference period: Dec-2024
Includes press release.
06/02/2025 15:00 CET
Tentative
Consolidated Banking Data Statistics (Dataset: CBD2)
Reference period: Q3 2024
Includes press release.
19/02/2025 10:00 CET
Euro area financial vehicle corporations statistics (Dataset: FVC)
Reference period: Q4 2024
19/02/2025 10:00 CET
Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)
Reference period: Dec-2024
Includes press release.
19/02/2025 10:00 CET
Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)
Reference period: Dec-2024 / Q4 2024
27/02/2025 10:00 CET
Euro area quarterly insurance corporations statistics (Dataset: ICB)
Reference period: Q4 2024
13/03/2025 10:00 CET
Euro area quarterly pension funds statistics (statistical release) (Dataset: PFBR)
Reference period: Q4 2024

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα