Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργάνωση

Η ΕΚΤ είναι ένα επίσημo θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στον πυρήνα του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Περισσότεροι από 5.000 υπάλληλοι και ασκούμενοι από όλη την Ευρώπη εργάζονται για την ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη στη Γερμανία. Εκτελούν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων σε στενή συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και, σε ό,τι αφορά την τραπεζική εποπτεία, με τις εθνικές εποπτικές αρχές εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Άσκηση αρμοδιοτήτων

Πρόεδρος της ΕΚΤ είναι η Christine Lagarde και Αντιπρόεδρος ο Luis de Guindos. Το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Όργανα λήψης αποφάσεων Οργανόγραμμα της ΕΚΤ

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών ασκούν εκ περιτροπής τα δικαιώματα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάθετε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και γιατί θεσπίστηκε η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

Επεξήγηση: Σχετικά με την εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου Η εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: παρουσίαση των δικαιωμάτων ψήφου
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα