Menu

Organisation

ECB er en officiel EU-institution og den centrale institution i Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Mere end 3.500 medarbejdere fra hele Europa arbejder for ECB i Frankfurt am Main, Tyskland. De udfører en lang række opgaver i tæt samarbejde med de nationale centralbanker i Eurosystemet og – for banktilsynets vedkommende – med de nationale tilsynsmyndigheder inden for SSM.

Who's who?

Christine Lagarde er formand for ECB, og Luis de Guindos er næstformand. ECB's vigtigste besluttende organ er Styrelsesrådet, der består af de seks medlemmer af ECB's direktion og cheferne for de nationale centralbanker i de 19 lande i euroområdet.Stemmeret i Styrelsesrådet

Direktørerne for de nationale centralbanker skiftes til at have stemmeret. Læs om, hvordan beslutninger træffes, og hvorfor rotationssystemet for stemmerettigheder blev indført.