SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Pengepolitik

Prisstabilitet er pengepolitikkens bedste bidrag til økonomisk vækst

ECB's hovedmål er at holde priserne stabile. Med vores mål om at bevare euroens værdi arbejder vi til gavn for borgerne i euroområdet. I dette afsnit fortæller vi om vores politiske strategi, de værktøjer, vi bruger, og hvordan de påvirker dig i din hverdag.

Pengepolitiske beslutninger

Vi træffer pengepolitiske beslutninger hver sjette uge. Her besluttes der, hvad der skal gøres for at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. Straks efter at beslutningerne er truffet, giver formanden og næstformanden en detaljeret redegørelse på en pressekonference.

Pengepolitiske pressekonferencer

Gennemgang af den pengepolitiske strategi

I januar 2020 indledte vi en gennemgang af den pengepolitiske strategi for at sikre, at den passer til formålet, både nu og senere. Vi ser på alle aspekter af strategien inden for vores prisstabilitetsmandat. Gennemgangen baseres på en grundig analyse og udføres med et åbent sind.

Gennemgang af den pengepolitiske strategi

Vores pengepolitiske strategi

Få mere at vide om, hvorfor vi sigter efter en inflation under, men tæt på 2 pct., og om den forskning og de analyser, vi anvender, når vi træffer pengepolitiske beslutninger.

Få mere at vide

Hvorfor er prisstabilitet vigtig?

Prisstabilitet er pengepolitikkens bedste bidrag til økonomisk vækst og jobskabelse. Stabile priser gør, at du kan stole på, at dine penge er det samme værd i morgen som i dag, og de giver dig et grundlag for at træffe beslutninger om forbrug, opsparing, lån og investering.

Læs mere om prisstabilitet

Pengepolitiske værktøjer og tiltag

ECB's pengepolitik påvirker, hvor meget du skal betale for at låne, og hvor meget du får i rente på din opsparing, og sørger på denne måde for prisstabilitet. Læs mere om, hvordan vores værktøjer og tiltag fungerer.

Flere oplysninger om vores værktøjer

Pengepolitiske operationer

Ud over at fastsætte de officielle renter udfører vi markedsoperationer. Du kan se de seneste tal for disse operationer her.

Få mere at vide
TIDSLINJE
ECB's pengepolitiske tiltag siden 2008
GENNEMSIGTIGHED

Få mere at vide om grundlaget for de pengepolitiske beslutninger

SAMMENDRAG AF DRØFTELSERNE PÅ DE PENGEPOLITISKE MØDER

ECB offentliggør sammendrag af drøftelserne på møderne i Styrelsesrådet, hvor beslutningerne træffes.

Sammendrag af drøftelserne på de pengepolitiske møder

ECONOMIC BULLETIN

Economic Bulletin giver et yderligere indblik i den økonomiske, finansielle og monetære udvikling, der danner grundlag for vores pengepolitiske beslutninger.

Læs mere
VIL DU VIDE MERE? SE VORES EXPLAINER
FÅ MERE AT VIDE
Hvad er pengepolitik?

Alle sider i dette afsnit