SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB Youth Dialogue

Vi ved, at vores beslutninger kan have en indvirkning på jeres hverdag. Derfor vil vi gerne, at I ikke blot hører fra os eller om os, men også har mulighed for at tale direkte til os og med os.

ECB Youth Dialogue giver jer denne mulighed. Vi afholder arrangementer rundt omkring i Europa – og online – som sætter jer direkte i forbindelse med ECB's politiske beslutningstagere, og hvor I kan stille eventuelle spørgsmål og dele jeres synspunkter med os.

Online Youth Dialogue med Luis de Guindos, december 2020

Ca. 200 studerende fra Universität zu Köln stillede ECB's næstformand Luis de Guindos spørgsmål om ECB's reaktion på coronakrisen, de økonomiske udsigter for euroområdet, klimaændringer og centralbankvirksomhed. Onlinearrangementet blev afholdt 16. december i samarbejde med Universität zu Köln.

Her er en smagsprøve på diskussionen ...

…om den økonomiske genopretning efter coronapandemien

Årsagen til det økonomiske stød og den hast, hvormed pandemien har medført et fald i BNP i hele verden, gør dette til en hidtil uset krise. Vores foranstaltninger har bidraget til at mindske effekten af krisen, men det vil tage ca. to år at nå op på de tidligere BNP-niveauer.

…om de økonomiske foranstaltninger, der er gennemført under pandemien

Vi er nødt til at anvende en balanceret tilgang for på den ene side at undgå zombievirksomheder og på den anden side hjælpe virksomheder, der sover tornerosesøvn, dvs. virksomheder, der er levedygtige, men er i vanskeligheder på grund af pandemien.

... om klimaændringer og ECB

Klimaændringer er en del af alle centralbankers arbejde, fordi de påvirker den finansielle stabilitet, de økonomiske udsigter, inflationen og væksten.

…om ECB's gennemgang af den pengepolitiske strategi

Pengepolitik handler ikke om revolution, men om evolution. ECB's definition af prisstabilitet kan ændres, men efter min opfattelse er det langt vigtigere, hvilke redskaber vi vil bruge til at gennemføre den.

…om fuldførelse af bankunionen

Jeg tror, at en fuldførelse af bankunionen kan være løsningen på visse problemer på EU-plan, fx bankernes lave rentabilitet.

Tidligere arrangementer

Stil spørgsmål til ECB's formand Christine Lagarde på European Youth Event, maj 2020

Unge europæere stillede spørgsmål til Christine Lagarde om ECB's reaktion på coronakrisen i en onlinedialog. Arrangementet blev afholdt sammen med Europa-Parlamentet som led i European Youth Event 2020 og fandt sted den 27. maj 2020.

Deltagerne indsendte også spørgsmål om de bekymringer, de gør sig om deres jobsituation, Europas fremtid, digitalisering og klimaændringer. Her er højdepunkterne fra diskussionen!

Christine Lagardes tanker ...

... om den økonomiske effekt af coronapandemien

Virus kender ingen grænser, så vi er alle påvirket af den. Konsekvenserne vil dog stadig afhænge af faktorer som fx et lands situation før pandemien og sammensætningen af dets økonomi. Vi har alle sammen pligt til at sikre, at vi kommer ud af denne krise på en så afbalanceret måde som muligt.

... om at lande øger deres gæld

Det, der virkelig betyder noget, er det, vi investerer i. Vi bør transformere vores økonomier og gøre dem mere effektive, produktive og mere lydhøre over for folks behov. Vi bør også opfordre til at anvende gæld til at investere i at modstå klimaændringer og stimulere en holdbar vækst.

... om samarbejdet mellem EU-institutionerne

EU's politiske beslutningstagere har løbende været i kontakt med hinanden under denne krise for at sammenligne bedste praksis og sørge for en koordineret reaktion på pandemien. Det er nødvendigt, at vi reagerer kollektivt. Træffer vi de rigtige foranstaltninger, har vi en mulighed for sammen at komme igennem krisen.

... om klimaændringer

Klimaændringer skal bekæmpes kollektivt. Det er ikke noget, der kan gøres hver for sig. ECB er en del af Network for Greening the Financial System (NGFS). Her samles næsten 50 nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder for at undersøge mulige reaktioner på den utroligt store udfordring, som klimaændringer er.

... om de unges fremtid

Unge europæere bliver nødt til at forberede sig på forandring. Vi uddanner os alle løbende, og vi får alle nye færdigheder, nye redskaber. Vi forandrer os, og det er vi bare nødt til at være parat til.

Se video fra hele arrangementet

Fotos
Vinderne af Generation €uro Students' Award stiller spørgsmål til ECB's tidligere formand Mario Draghi, maj 2019.

Mere end 5.000 studerende fra 10 forskellige eurolande deltog i den ottende udgave af Generation €uro Students' Awarden konkurrence, hvor hold af studerende fra skoler i eurolandene kommer med forslag til løsninger på Europas pengepolitiske problemer. ECB inviterede vinderholdene til Frankfurt 8. maj 2019. Her kunne de lære endnu mere om centralbankvirksomhed og få lejlighed til at stille spørgsmål til ECB's daværende formand Mario Draghi.

Her er en smagsprøve på Mario Draghis svar på de studerendes spørgsmål!

Det sagde han...

.... om de unges muligheder for at forme Europas fremtid

Europa fungerer, hvis vi arbejder sammen, og til det har vi brug for jer. Vi vil gerne høre, hvad I har at sige. Vi vil gerne, at I deltager i debatter og giver udtryk for, hvad I mener. En måde at gøre det på er at stemme til Europa-Parlamentsvalget. Med jeres stemme kan I forme Europas fremtid.

... om centralbankers kommunikation med offentligheden

I dag skal centralbanker hele tiden bestræbe sig på at være gennemsigtige og på at forklare deres arbejde for den brede offentlighed. Vi står bag en stadig strøm af information via vores pressekonferencer, pressemeddelelser, taler og Youth Dialogues.

... om fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union

Vores monetære union er endnu ikke helt optimal, og den er heller ikke helt færdig. Den fælles valuta kræver en dybere integration i Den Europæiske Union.

... om kryptovalutaer

Kryptovalutaer er ikke valutaer, men meget risikable aktiver. En euro i dag er en euro i morgen. ECB står bag euroen, men hvem står bag kryptovalutaerne?

... om opbakningen til euroen

Opbakningen til euroen er historisk høj. 75 pct. af borgerne i eurozonen støtter op om den. Forskning offentliggjort af Banque de France viser dog, at folk er overbevist om, at euroen har været en mere positiv faktor for andre lande end for deres eget land. Det skyldes måske den store krise, som vi har oplevet. I takt med at erindringen om krisen fortoner sig, håber vi, at denne opfattelse også forsvinder.

... om, hvad han vil huske mest fra sin tid som formand for ECB

I 2012 troede mange, at euroen var død. Men så var der et møde i Det Europæiske Råd, hvor bankunionen blev skabt. På det tidspunkt var markederne så modløse, at de undervurderede dens betydning. Men det var en stor ændring, som skabte store resultater. Dette rådsmøde viste, at vores ledere havde forpligtet sig politisk til euroen.

Se mødet med Mario Draghis svar på de studerendes spørgsmål og de vindende hold fra Generation €uro Students' Award ved at følge nedenstående links.

Se prisuddelingen ved Generation €uro Students' Award Fotos fra begivenheden
Youth Dialogue med Benoît Cœuré, Milano, Italien, marts 2019

ECB afholdt sin sjette Youth Dialogue i samarbejde med Bocconi-universitetet og Debating Europe – en onlineplatform, hvor unge mennesker kan drøfte aktuelle spørgsmål med Europas ledere. Den 13. marts 2019 mødtes direktionsmedlem Benoît Cœuré med studerende for at diskutere de udfordringer, som unge europæere står over for i dag. Forud for arrangementet bad vi jer indsende jeres spørgsmål til Benoît Cœuré via Twitter eller ved at skrive jeres kommentarer på Debating Europe-platformen. Vi lod et udvalg af disse spørgsmål indgå i live-debatten.

Her er en smagsprøve på diskussionen!

... om, hvor vigtig uddannelse er

I Europa er vi nødt til at omlægge det offentlige forbrug, så det i højere grad anvendes til uddannelse. Unge studerende bør modtage den uddannelse, de har behov for, for at kunne konkurrere på det globale digitale arbejdsmarked.

... om innovation og digitalisering

Vi er nødt til at styrke Europas innovationsevne. Offentlige og private investeringer bør støtte digitaliseringen i førende industrier, og kapitalmarkedsunionen kan spille en central rolle, når det drejer sig om at tildele kapital til de områder, hvor der er størst behov for den.

... om unge europæeres rolle

Det er jer, der udstikker den kurs, som afgør Europas fremtid.

... om den italienske økonomi

Italiens økonomiske situation udgør ikke en trussel mod eurozonen. Italiens største udfordring er at øge produktiviteten på længere sigt.

... om ligestilling mellem kønnene

Ulighed mellem kønnene begrænser væksten. Hvis flere kvinder arbejder og får lige løn for lige arbejde, vil det højne levestandarden i Europa.

... om kontanter i en digital tidsalder

Kontanter er en vigtig del af tilliden til en valuta. Drivkraften bag betalingsmidler skal være borgernes efterspørgsel. Vi undersøger digitale valutaer, men vi ser stadig en stor efterspørgsel efter kontanter i eurozonen.

Se udvekslingen af spørgsmål og svar inden for disse og andre emner mellem Benoît Cœuré og studerende ved Bocconi-universitetet.

Youth Dialogue med Mario Draghi: #AskDraghi, januar 2018

Den tredje Youth Dialogue blev afholdt i samarbejde med Debating Europe – en onlineplatform, hvor unge kan drøfte aktuelle spørgsmål med Europas ledere.

I perioden 17. til 23. januar 2018 bad vi jer om at stille spørgsmål til ECB's formand Mario Draghi, via Twitter og Facebook, om følgende emner:

  • Det økonomiske opsving i Europa og ungdomsarbejdsløsheden
  • kryptovalutaer og blockchain
  • sandsynligheden for en ny global økonomisk krise.

Se Mario Draghi besvare nogle af de spørgsmål, som han fik, og se debatten på vores sociale medier.

Hvornår vil Europa helt have overvundet sin recession?

Det økonomiske opsving i Europa og ungdomsarbejdsløsheden

Den europæiske økonomi er nu vokset i flere år, og beskæftigelsen er større end nogensinde før. Vi bliver dog nødt til at fortsætte fremgangen og sikre, at alle får del i den.

Hvad nu hvis kunstig intelligens og robotter betyder, at der bliver en enorm (ungdoms)arbejdsløshed. Hvordan vil ECB så reagere?

Ismail, Italien Jan, Belgien

Blockchain og kryptovalutaer

Blockchain er en innovativ teknologi, som kan forbedre effektiviteten. Vi er ved at undersøge, om vi selv vil kunne bruge den i fremtiden. Hvad angår bitcoin, og hvorvidt man kan have tillid til den, råder Mario Draghi til forsigtighed, idet der ikke er en centralbank eller en stat, som står bag. Han tilføjer, at det ikke er ECB's ansvar at regulere bitcoin.

Hvordan kan vi udnytte blockchain-teknologien, så den kan understøtte økonomien?

Victoria, Frankrig

Hvis du var en ung universitetsstuderende som mig, ville du så købe nogle bitcoins og beholde dem for en sikkerheds skyld?

Italo, Italien

Globale økonomiske kriser

Den seneste krise var alvorlig, men vi har det værste bag os. Der var store svagheder i de europæiske lande ved krisens begyndelse, så de kunne ikke reagere på den rigtige måde. Nu er der sket store fremskridt på mange områder, som gør, at vi er bedre rustet til fremtiden.

Vil EU og ECB være i stand til at gennemføre tilstrækkelige reformer til at kunne klare endnu en stor økonomisk krise, inden den næste krise indtræffer?

Christiaan, Holland

Læs mere

Vil du gerne vide mere om emnerne i denne ECB Youth Dialogue? Så kig lidt nærmere på følgende sider:

Sandsynlighed for en ny global økonomisk krise
Kryptovalutaer og blockchain
Det økonomiske opsving i Europa og ungdomsarbejdsløsheden
Youth Dialogue med Mario Draghi, Dublin, Irland, september 2017

ECB's formand, Mario Draghi, mødtes med unge europæere fredag den 22. september på Trinity College Dublin.

Dialogen var arrangeret i samarbejde med Central Bank of Ireland og Trinity College Dublin.

Kommer blockchain til at spille en rolle i fremtiden? Giver den potentielle boligprisboble grund til voksende bekymring i Styrelsesrådet? I hvilken udstrækning anses forward guidance og tydelig kommunikation som en central del af moderne centralbankers virksomhed?

Se udvekslingen af spørgsmål og svar inden for disse og andre emner mellem Mario Draghi og økonomistuderende på Trinity College Dublin.

Youth Dialogue med Mario Draghi, Lissabon, Portugal, juni 2017

ECB's formand Mario Draghi var vært for ECB's første Youth Dialogue i Lissabon, der blev arrangeret i samarbejde med Banco de Portugal og ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Se diskussionen om, hvilken betydning innovation og produktivitet har for unge mennesker.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Youth Dialogues om banktilsynsrelaterede emner

ECB er vært ved forskellige arrangementer, hvor vi gerne vil diskutere banktilsyn med dig. Du kan få flere oplysninger på vores banktilsynswebsted.

Youth dialogues om banktilsyn

Alle sider i dette afsnit