Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP dialoog noortega

EKP otsused võivad vahetult mõjutada inimeste igapäevaelu. Seepärast on oluline, et ka noortel oleks võimalus meiega otse suhelda, mitte saada infot vaid üldiste teabekanalite kaudu.

EKP dialoog noortega annab selleks hea võimaluse. Korraldame nii Euroopa riikides kui ka veebikeskkonnas kohtumisi EKP poliitikakujundajatega, kellele saab esitada küsimusi ning kellega saab vahetada mõtteid ja arvamusi.

Dialoog Luis de Guindosiga, detsember 2020

Ligikaudu 200 Kölni Ülikooli tudengit esitasid asepresident Luis de Guindosile küsimusi selle kohta, milliseid meetmeid on EKP võtnud seoses koroonaviiruse pandeemiast tingitud kriisiga ning milline on euroala majandusväljavaade. Kõne all olid ka kliimamuutusi ja keskpangandust puudutavad teemad. Veebisündmus toimus 16. detsembril 2020 koostöös Kölni Ülikooliga.

Mõned näited käsitletud teemade kohta

Koroonaviiruse pandeemiast taastumine

Tegu on enneolematu kriisiga, võttes arvesse seda, mis laadi šokk on selle põhjustanud ja kui kiiresti on pandeemia kaasa toonud SKP languse kogu maailmas. EKP võetud meetmed on aidanud kriisi mõju leevendada, kuid SKP näitajate täielikuks taastumiseks kulub ligikaudu kaks aastat.

Pandeemia ajal võetud majandusmeetmed

Peame leidma tasakaalustatud lähenemisviisi, et vältida zombiettevõtete toetamist ning aidata samal ajal ettevõtteid, mis on elujõulised, kuid sattunud pandeemia tõttu raskesse olukorda.

Kliimamuutused ja EKP

Kliimamuutustega tegelemine on iga keskpanga ülesanne, sest need mõjutavad finantsstabiilsust, majandusväljavaadet, inflatsiooni ja majanduskasvu.

EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Rahapoliitika tegeleb evolutsiooni, mitte revolutsiooniga. EKP sõnastatud hinnastabiilsuse määratlust saab muuta, kuid tunduvalt olulisem on see, milliseid instrumente ja vahendeid kasutame hinnastabiilsuse saavutamiseks.

Pangandusliidu lõplik väljakujundamine

Pangandusliidu loomise lõpuleviimine on otsustava tähtsusega tegur, mis võimaldab käsitleda teatavaid küsimusi – näiteks Euroopa pankade kasumlikkust – Euroopa tasandil.

Varasemad sündmused

Christine Lagarde Euroopa noorte veebiüritusel (European Youth Event, EYE2020), mai 2020

Euroopa noored uurisid president Lagarde’ilt veebidialoogi käigus lähemalt EKP tegevuse kohta koroonaviiruse pandeemia hädaolukorras. 27. mail 2020 aset leidnud dialoog toimus koostöös Euroopa Parlamendiga osana Euroopa noorteüritusest EYE2020.

Osalejate küsimused puudutasid ka noorte edasiste töövõimalustega seotud murekohti, Euroopa tulevikku, digiteerimist ja kliimamuutusi. Allpool on mõned näited käsitletud teemade kohta.

Ülevaade president Christine Lagarde’i vastustest

COVID-19 pandeemia majandusmõju

Kuna viirused ei tunne piire, mõjutab praegune olukord kõiki inimesi. Tagajärjed võivad siiski olla erinevad olenevalt sellest, milline oli konkreetse riigi olukord enne pandeemia algust ja kuidas on üles ehitatud selle riigi majandus. Meie ühine ülesanne on teha kõik selleks, et tulla olukorraga toime võimalikult tasakaalustatud moel.

Riikide võlakoormuse kasv

Tõeliselt oluline on see, millesse me investeerime. Majandused tuleks ümber kujundada. Peaksime muutma need tõhusamaks ja parandama tootlikkust. Need peaksid paremini vastama inimeste vajadustele. Tuleks julgustada ka laenude kasutamist investeeringuteks võitluses kliimamuutuste vastu ja kestliku kasvu toetuseks.

Euroopa institutsioonide koostöö

ELi poliitikakujundajad on teinud praeguses kriisiolukorras lakkamatult koostööd, et võrrelda parimaid tavasid ja reageerida pandeemiale kooskõlastatult. Peame tegutsema üheskoos. Õigete meetmete abil on meil ühiselt võimalus sellest olukorrast välja tulla.

Kliimamuutused

Kliimamuutuste vastu tuleb võidelda ühiselt, üksikult ei ole võimalik seda teha. EKP kuulub finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustikku, kuhu on koondunud peaaegu 50 riigi keskpangad ja järelevalveasutused, et uurida võimalusi, kuidas tulla toime kliimamuutustest tingitud enneolematu probleemiga.

Noorte tulevik

Euroopa noored peavad olema valmis muutusteks. Me kõik peame omandama uusi oskusi ja teadmisi ning õppima kasutama uusi töövahendeid. Oleme muutumises ja peame selleks valmistuma.

Vaata videot

Fotod
Generation €uro õpilasauhinna konkursi võitjate küsimused EKP endisele presidendile Mario Draghile, Frankfurt Maini ääres, mai 2019

Kaheksandat korda toimunud Generation €uro õpilasauhinna konkursil osales üle 5000 õpilase kümnest euroala riigist. Konkursil tuleb euroala riikide keskkooliõpilastel pakkuda lahendusi Euroopa rahapoliitilistele küsimustele. Edukad meeskonnad külastasid 8. mail 2019 EKP kutsel Frankfurti, et tutvuda lähemalt keskpanganduse teemadega ning esitada küsimusi endisele presidendile Mario Draghile.

Allpool on mõned näited president Draghi vastustest.

Noorte roll Euroopa tuleviku kujundamisel

Euroopa toimib kõigi osapoolte koostöös, ja selleks vajame me ka teid, noori. Soovime kuulda teie arvamusi ning kutsume teid üles osalema aruteludes ja seisma oma veendumuste eest. Üks võimalus selleks on osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Iga noore hääl aitab kujundada Euroopa tulevikku.

Keskpankade suhtlus avalikkusega

Keskpangad teevad praegu suuri jõupingutusi, et tagada läbipaistvus ja selgitada oma tegevust laiemale üldsusele. Ka EKP jagab pidevalt teavet pressikonverentside ja -teadete ning kõnede kaudu, aga ka dialoogis noortega.

Majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine

Rahaliit ei toimi veel optimaalselt, samuti ei ole selle loomine veel täielikult lõpule viidud. Ühisraha kasutamine eeldab ulatuslikumat lõimumist Euroopa Liidus.

Krüptoraha

Krüptoraha näol ei ole tegu vääringu, vaid väga riskantsete varadega. Euro on aga usaldusväärne nii täna kui ka edaspidi. Euro taga seisab EKP, aga kes tagab krüptoraha püsimajäämise?

Toetus eurole

Euroala elanike toetus eurole on praegu erakordselt suur – koguni 75%. Prantsusmaa keskpanga avaldatud uuringutulemused aga näitavad, et selle riigi elanike hinnangul on euro olnud kasulikum teistele riikidele ja mitte niivõrd Prantsusmaale. Tõenäoliselt on sellise hinnangu põhjuseks enneolematu kriis, millest oleme läbi tulnud. Sedamööda, kuidas kriisi mõju taandub, kaob loodetavasti ka inimeste ebakindlus.

Mis on Mario Draghi jaoks kõige meeldejäävamad mälestused ajast EKP presidendina?

Aastal 2012 arvasid paljud, et euro näol on tegu ebaõnnestunud ettevõtmisega. Seejärel toimus Euroopa Ülemkogu istung, kus tehti otsus pangandusliidu loomise kohta. Turud olid tookord nii suure pinge all, et selle otsuse olulisust ei tajutud. Aga tegu oli siiski väga suure ja tulemusliku muudatusega, ning ühtlasi kinnitas ülemkogu istung juhtide poliitilist pühendumust eurole.

President Mario Draghi ja Generation €uro konkursil edukaks osutunud õpilasmeeskondade mõttevahetust ja arutelu saab vaadata allpool toodud lingi kaudu.

Generation €uro õpilasauhinna konkursi auhindade üleandmine Sündmuse fotod
Dialoog Benoît Cœuré’ga, Milano, Itaalia, märts 2019

EKP kuues dialoog noortega toimus koostöös Bocconi Ülikooliga ja veebiplatvormi Debating Europe vahendusel, kus noortel on võimalus arutleda päevakohastel teemadel koos Euroopa juhtidega. 13. märtsil 2019 kohtus tudengitega EKP juhatuse liige Benoît Cœuré, et arutleda Euroopa noorte probleemide ja nende lahenduste üle. Eelnevalt palusime saata Benoît Cœuré’le küsimusi Twitteris või Debating Europe veebilehe kaudu. Mõned küsimused said vastuse vahetult arutelu käigus.

Allpool on mõned näited käsitletud teemade kohta.

Hariduse tähtsus

Euroopas tuleb rohkem avaliku sektori kulutusi suunata hariduse valdkonda. Noored peavad saama vajaliku hariduse, et suuta edukalt konkureerida üleilmsel digitaalsel tööturul.

Innovatsioon ja digiteerimine

Euroopa uuendussuutlikkust tuleb tugevdada. Avaliku ja erasektori investeeringud peaksid toetama digiteerimist juhtivates tööstusvaldkondades ning kapitaliturgude liidul võib olla tähtis roll kapitali asjakohasel jaotamisel.

Euroopa noorte roll

Noortel on otsustav roll Euroopa edasise teekonna kujundamisel.

Itaalia majandus

Itaalia majandusolukord ei kujuta endast ohtu euroalale. Itaalia peamine ülesanne on suurendada tootlikkust pikemas perspektiivis.

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline ebavõrdsus piirab kasvu. Naiste töövõimaluste parandamine ja neile võrdse töötasu maksmine aitaks tõsta elatustaset Euroopa riikides.

Sularaha digiajastul

Sularahal on oluline tähtsus vääringu usaldusväärsuse kujundamisel. Makseviiside ja -vahendite pakkumine peab tulenema ühiskondlikust nõudlusest. Praegu on üha rohkem juttu digirahast, kuid euroala riikides püsib endiselt suur nõudlus sularaha järele.

Videost saab jälgida president Benoît Cœuré ja Bocconi Ülikooli tudengite mõttevahetust nendel ja muudel huvipakkuvatel teemadel.

Dialoog Mario Draghiga: #AskDraghi, jaanuar 2018

Kolmas dialoog noortega toimus veebiplatvormi Debating Europe vahendusel, kus noortel on võimalus arutleda päevakohastel teemadel koos Euroopa juhtidega.

17.–23. jaanuarini 2018 oli võimalus saata Twitteri ja Facebooki kaudu küsimusi EKP presidendile Mario Draghile järgmistel teemadel:

  • Euroopa majanduse elavnemine ja noorte töötus,
  • krüptoraha ja plokiahel,
  • uue üleilmse majanduskriisi võimalikkus.

Vaata EKP sotsiaalmeediakanalites presidendi vastuseid mõnedele küsimustele ja sellele järgnenud arutelu.

Millal taastub Euroopa täielikult majanduslangusest?

Euroopa majanduse elavnemine ja noorte töötus

Euroopa majandus on nüüdseks juba mitme aasta jooksul pidevalt kasvanud ja tööhõive on senisest palju kõrgem. Samal ajal tuleb jõupingutusi jätkata, et saadav kasu oleks võimalikult laialdane.

Kujutame ette, et tehisintellekt ja robotid põhjustavad (noorte) massilise töötuse. Kuidas EKP reageeriks?

Ismail, Itaalia Jan, Belgia

Plokiahel ja krüptoraha

Plokiahela tehnoloogia on uuenduslik ja võib parandada tõhusust. EKP analüüsib, kas tulevikus oleks võimalik seda tema enda teenustes kasutada. Bitcoin'i ja selle usaldusväärsuse kohta soovitas president Draghi, et tuleks säilitada ettevaatlikkus, kuna bitcoin ei ole tagatud ühegi keskpanga ega valitsuse poolt ning ka EKP ülesanne ei ole seda reguleerida.

Kuidas saaks rakendada plokiahela tehnoloogiat majanduse toetuseks?

Victoria, Prantsusmaa

Kui Te oleksite noor üliõpilane nagu mina, kas ostaksite bitcoin'e ja hoiaksite neid tagavaraks?

Italo, Itaaalia

Üleilmne majanduskriis

Möödunud majanduskriis oli ränk, kuid halvim on nüüdseks möödas. Kriisi alguses oli Euroopa riikides suuri raskusi ja seetõttu ei suudetud vajalikul viisil reageerida. Nüüdseks on paljudes valdkondades tehtud märkimisväärseid edusamme ja oleme tulevikuks paremini ette valmistatud.

Kas Teie hinnangul suudavad EL ja EKP ellu viia piisavalt reforme, et toime tulla järgmise suure majanduskriisiga, enne kui see kätte jõuab?

Christiaan, Madalmaad

Vaata lähemalt

Kui tahad aruteluteemade kohta rohkem teada, siis tutvu nende veebilehtedega.

Uue üleilmse majanduskriisi võimalikkus
Krüptoraha ja plokiahel
Euroopa majanduse elavnemine ja noorte töötus
Dialoog Mario Draghiga, Iirimaa, september 2017

President Mario Draghi kohtus Euroopa noortega 22. septembril 2017 Dublini Trinity College'is.

Sündmuse koostööpartneriteks olid Iirimaa keskpank ja Trinity College Dublin.

Kas plokiahela tehnoloogial on tulevikus oma roll? Kas EKP nõukogule valmistab muret eluasemehindade mulli võimalik teke? Mil määral on eelkommunikatsiooni sõnumite jagamine ja avatud suhtlus tänapäevaste keskpankade oluline kohustus?

Videost saab jälgida president Draghi ja Trinity College'i tudengite mõttevahetust nendel ja muudel huvipakkuvatel teemadel.

Dialoog Mario Draghiga, Lissabon (Portugal), juuni 2017

President Mario Draghi eestvedamisel leidis Lissabonis aset EKP esimene dialoog noortega.Sündmus korraldati koostöös Portugali keskpanga ning Lissaboni Ülikooli majanduse ja juhtimise instituudiga (ISEG).

Vaata videost, kuidas noored mõtestavad innovatsiooni ja tootlikkusega seotud teemasid.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Dialoog noortega pangandusjärelevalve teemadel

EKP korraldab noortele pangandusjärelevalve küsimusi käsitlevaid sündmusi. Lähemalt vaata pangandusjärelevalve veebilehelt.

Dialoog noortega pangandusjärelevalve teemadel

Kõik selle jaotise teemad